13941

Шлюб і родина. Outline for the lesson of English for 11th-graders

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 5 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. Урок 5 Тема Повторення Я моя сімя і друзі Підтема: Шлюб і родина. Мета: Формувати вміння в учнів аргументовано висловлювати свої думки за темою уроку. Практикувати...

Украинкский

2013-05-19

54.5 KB

22 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 5 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів.

Урок 5

Тема     Повторення Я, моя сім’я і друзі

Підтема: Шлюб і родина.

Мета: Формувати вміння в учнів аргументовано висловлювати свої думки за темою уроку.

Практикувати учнів у діалогічному мовленні, вживанні структур "Present Indefinite".

Обладнання: підручник, "What makes a successful marriage?" (HO,), варіанти тестових завдань із граматик»

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: At our last lesson we discussed the problem of parents and children. Today we are going to speak about marriage and family life.

Do you know the saying "Marriages are made in heaven?" How do you understand ii Do you sometimes think about your future family life? A little bit later we are going discuss these things. But first let us practise some rules of reading.

Практикування учнів у читанні букви U u в І—IV типах складів. Виконати впр. 36-38 (стор. 12).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Контроль домашнього завдання.

Учні працюють у групах по 4-5 чол., обговорюючи варіанти відповіді відповідь) лист ровесниці. Потім кожна група пред'являє кращу, на їхню думку, відповідь.

2. Моделювання ситуації спілкування.

1) Reading. Індивідуальна робота учнів із роздавальним матеріалом "What a successful marriage?" (H0t).

Учні відзначають необхідні, на їхню думку, умови вдалого шлюбу, звертаючись] вчителя у випадку, коли не знають яке-небудь слово, вираз.

2) Speaking. Висловлювання учнів у режимі Р1 — Р2 — Р3, ... за зразком, Example: I think (to my mind, in my opinion, I believe) that... make(s) a successful marriage.

Клас реагує на висловлювання товаришів, висловлюючи згоду, сумнів, незгоду наприклад: І agree... Yes, definitely. It depends. Sure. I can't agree more. I disagree.  

Завдання та тести для вступників до вищих навчальних закладів. Англійська мова, посібник-довідник. К.: Генеза, 1993.

What Makes a Successful Marriage?

 1.  Accepting your partner as he/she is.
 2.  Having a good relationship with your in-laws.
 3.  Having a home of your own. (Not necessarily owning it.)
 4.  Being from a similar class and culture.
 5.  Both partners being able and willing to cook.
 6.  Being able to make each other laugh.
 7.  Being able to respect each other's needs.
 8.  Having similar interests.
 9.  Being faithful to each other.
 10.  Being honest.
 11.  Both partners being of similar intelligence.
 12.  Being able to communicate with each other.
 13.  Having similar views, e.g. about politics and religion.
 14.  Being willing to work at the marriage.
 15.  Being handy about the house.
 16.  Having a good physical relationship.
 17.  Having good health.
 18.  Having children.

3) Conclusion. Підбиття підсумків обговорення.

T: І think that the most important thing is missing in your discussion. It is love. Don't you agree that successful marriage is impossible without love?

But you know marriage presupposes lots of trivial, sometimes boring things like shopping, housekeeping. They are important nevertheless.

4) Pair work. Практикування учнів у діалогічному мовленні. Виконати впр. 40 (стор. 13) у парах як зразок, і скласти власні діалоги.

3. Тренування учнів у вживанні структури "Present Indefinite", виконанні  тестових завдань із граматики.

 1.  Check on homework. Перевірити домашнє завдання — впр. 34 (стор. 11).
 2.  Test. Дати для виконання тест. Як зразок використати впр. 39 (стор. 12) і тренувати учнів у вмінні виконувати тести, наприклад:

І. Choose the word (а, Ь, с, d) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ibc, 2ad, 3ab.

 1.  What... / a) do, b) does/he... / c) want, d) wants/to become?/
 2.  Where... / a) do, b) does/you.../ c) keep, d) keeps/your books?/
 3.  Why... / a) do, b) does/his brother.../ c) miss, d) misses/classes?/

II. Write down the correct from of the verbs in brackets. Write the number of sentence and the correct form of the word.

 1.  He generally (to sit) in that chair in the evening.
 2.  I never (to go) to bed before eleven o'clock at night.
 3.  The sun often (to shine) all day in summer.
 4.  These flowers usually (to smell) very good.
 5.  John (to hate) smoking.

III. Make the following sentences negative.

 1.  She writes a letter every day. 4. The waiters do their work well.
 2.  I climb big mountains. 5. Please, close the door.
 3.  They make very good tea.

IV. Choose the word (a, b) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ib, 2a, 3b.

1. The girl... English.

a) learn; b) learns.

2. His mother ...Geography at school.

a) teach; b) teaches.

3. They... to the radio in the morning.

a) listen; b) listens.

4. It often... in November.

a) snow; b) snows.

5. Nike... to bed at ten.

a) go; b) goes.

6. I... coffee in the evening.

a) drink; b) drinks.

V. Choose the word (a, b, c, d) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ib, 2a, 3c, 4b.

a) do; b) don't; c) does; d) doesn't.

 1.  His brother studies at the University, ... he?
 2.  It snows in winter, ... it?
 3.  The pupils don't go to school on Saturday, ... they?
 4.  The wolf lives in the forest, ... it?
 5.  It doesn't take them long to get to work, ... it?
 6.  My friends go boating in summer, ... they?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 41 (стор. 13).

Творче завдання: "My Image of an Ideal Family".

Summarizing   2. Підбиття підсумків уроку.

T: We agreed that love is most important in marriage. There are lots of other thin that make a successful marriage and a happy family. I want you to think and write home a paragraph about your image of an ideal family.


PAGE   \* MERGEFORMAT 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73976. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА 1.87 MB
  У процесі переселення племен родоплемінні звязки порушувались, і на нових місцях виникали територіальні обєднання, а не родові общини.
73977. НФЧС та визначення шляхів розвитку ЧСР (1945-1948) 224 KB
  При цьому КПЧ мала такий сильний додатковий аргумент як активна підтримка її з боку СРСР який багато зробив для відновлення ЧСР в довоєнних кордонах. Це викликало в керівництві КПЧ побоювання саботажу з його боку та спричиняло дії з реорганізації Міністерства внутрішніх справ держбезпеки та інших. Проте ступінь впливу КПЧ в армії не був однозначним.
73978. Югославія в роки Другої світової війни 117 KB
  У Югославії пожвавилася діяльність різних націоналістичних угруповань: сербського Збору хорватських усташів македонського ВМРО німецького культурбунду та ін. ускладнила становище Югославії що спонукало врештірешт уряд Д. Гітлер віддав командуванню німецької армії наказ підготувати й завдати удару по Югославії. в Белграді був підписаний акт про капітуляцію Югославії.
73979. МУРАВЬЁВА Т.В. МИФЫ СЛАВЯН И НАРОДОВ СЕВЕРА 471.5 KB
  Король желая еще хоть раз увидеть незабвенную супругу послал за паном Твардовским и повелел ему силою своего волшебства вызвать тень покойной королевы. Король простер к ней руки и рванулся из магического крута. Однако чешские короли правившие в IX XIV веках называли себя Пржемысловичами и возводили свой род к легендарному Пржемыслу В XI веке король Вратислав П в зале своего дворца в Вышеграде выставил для всеобщего обозрения лапти Пржемысла. Король Ячменек Правил некогда в Чехии король Святопулк человек жестокий и нечестивый.
73981. Режим «народної демократії» в Польщі (1945-1948) 258.5 KB
  Зі створенням ПОРП у країні фактично розпочався процес формування тоталітарного політичного режиму. Узявши за взірець сталінську модель соціалізму керівництво ПОРП намагалося силовими методами в надзвичайно стислі строки здійснити перебудову польського суспільства.
73982. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ ЯГЕЛЛОНІВ (КІНЕЦЬ ХIV-ХVІ ст.) 519 KB
  Політичний розвиток Польщі наприкінці XIV в першій половині XV ст. Боротьба з німецькою експансією Формування становопредставницької монархії Соціальноекономічний розвиток Польщі Польськолитовські відносини. Польська культура ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ XIV В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХV СТ. З метою зміцнення позицій нової королівської династії у Великій Польщі Ельжбета здійснила ряд нововведень: заснувала спеціальні суди які розглядали справи щодо повернення шляхті конфіскованих у неї маєтків; надала привілеї деяким...
73983. Національно-визвольний рух у польських землях наприкінці ХVІІІ–в 60-х роках ХІХст 222 KB
  Відсутність власної держави відчули на собі всі верстви польського суспільства. Шляхту було позбавлено громадянських і політичних прав, якими вона користувалася протягом кількох століть, зокрема можливості брати участь у законотворчості і встановленні розміру податків
73984. Річ Посполита XVII - наприкінці XVIII століттях 247 KB
  Нову династію в Речі Посполитій започаткували вибори на польський престол у 1587 р., на яких обрали фактично двох королів. Примас (глава католицької церкви) Станіслав Карнковський проголосив королем шведського принца Сигіз-мунда. РІЧ ПОСПОЛИТА В XVII - НАПРИКІНЦІ XVIII століттях