13941

Шлюб і родина. Outline for the lesson of English for 11th-graders

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 5 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. Урок 5 Тема Повторення Я моя сім’я і друзі Підтема: Шлюб і родина. Мета: Формувати вміння в учнів аргументовано висловлювати свої думки за темою уроку. Практикувати...

Украинкский

2013-05-19

54.5 KB

22 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 5 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів.

Урок 5

Тема     Повторення Я, моя сім’я і друзі

Підтема: Шлюб і родина.

Мета: Формувати вміння в учнів аргументовано висловлювати свої думки за темою уроку.

Практикувати учнів у діалогічному мовленні, вживанні структур "Present Indefinite".

Обладнання: підручник, "What makes a successful marriage?" (HO,), варіанти тестових завдань із граматик»

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: At our last lesson we discussed the problem of parents and children. Today we are going to speak about marriage and family life.

Do you know the saying "Marriages are made in heaven?" How do you understand ii Do you sometimes think about your future family life? A little bit later we are going discuss these things. But first let us practise some rules of reading.

Практикування учнів у читанні букви U u в І—IV типах складів. Виконати впр. 36-38 (стор. 12).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Контроль домашнього завдання.

Учні працюють у групах по 4-5 чол., обговорюючи варіанти відповіді відповідь) лист ровесниці. Потім кожна група пред'являє кращу, на їхню думку, відповідь.

2. Моделювання ситуації спілкування.

1) Reading. Індивідуальна робота учнів із роздавальним матеріалом "What a successful marriage?" (H0t).

Учні відзначають необхідні, на їхню думку, умови вдалого шлюбу, звертаючись] вчителя у випадку, коли не знають яке-небудь слово, вираз.

2) Speaking. Висловлювання учнів у режимі Р1 — Р2 — Р3, ... за зразком, Example: I think (to my mind, in my opinion, I believe) that... make(s) a successful marriage.

Клас реагує на висловлювання товаришів, висловлюючи згоду, сумнів, незгоду наприклад: І agree... Yes, definitely. It depends. Sure. I can't agree more. I disagree.  

Завдання та тести для вступників до вищих навчальних закладів. Англійська мова, посібник-довідник. К.: Генеза, 1993.

What Makes a Successful Marriage?

 1.  Accepting your partner as he/she is.
 2.  Having a good relationship with your in-laws.
 3.  Having a home of your own. (Not necessarily owning it.)
 4.  Being from a similar class and culture.
 5.  Both partners being able and willing to cook.
 6.  Being able to make each other laugh.
 7.  Being able to respect each other's needs.
 8.  Having similar interests.
 9.  Being faithful to each other.
 10.  Being honest.
 11.  Both partners being of similar intelligence.
 12.  Being able to communicate with each other.
 13.  Having similar views, e.g. about politics and religion.
 14.  Being willing to work at the marriage.
 15.  Being handy about the house.
 16.  Having a good physical relationship.
 17.  Having good health.
 18.  Having children.

3) Conclusion. Підбиття підсумків обговорення.

T: І think that the most important thing is missing in your discussion. It is love. Don't you agree that successful marriage is impossible without love?

But you know marriage presupposes lots of trivial, sometimes boring things like shopping, housekeeping. They are important nevertheless.

4) Pair work. Практикування учнів у діалогічному мовленні. Виконати впр. 40 (стор. 13) у парах як зразок, і скласти власні діалоги.

3. Тренування учнів у вживанні структури "Present Indefinite", виконанні  тестових завдань із граматики.

 1.  Check on homework. Перевірити домашнє завдання — впр. 34 (стор. 11).
 2.  Test. Дати для виконання тест. Як зразок використати впр. 39 (стор. 12) і тренувати учнів у вмінні виконувати тести, наприклад:

І. Choose the word (а, Ь, с, d) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ibc, 2ad, 3ab.

 1.  What... / a) do, b) does/he... / c) want, d) wants/to become?/
 2.  Where... / a) do, b) does/you.../ c) keep, d) keeps/your books?/
 3.  Why... / a) do, b) does/his brother.../ c) miss, d) misses/classes?/

II. Write down the correct from of the verbs in brackets. Write the number of sentence and the correct form of the word.

 1.  He generally (to sit) in that chair in the evening.
 2.  I never (to go) to bed before eleven o'clock at night.
 3.  The sun often (to shine) all day in summer.
 4.  These flowers usually (to smell) very good.
 5.  John (to hate) smoking.

III. Make the following sentences negative.

 1.  She writes a letter every day. 4. The waiters do their work well.
 2.  I climb big mountains. 5. Please, close the door.
 3.  They make very good tea.

IV. Choose the word (a, b) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ib, 2a, 3b.

1. The girl... English.

a) learn; b) learns.

2. His mother ...Geography at school.

a) teach; b) teaches.

3. They... to the radio in the morning.

a) listen; b) listens.

4. It often... in November.

a) snow; b) snows.

5. Nike... to bed at ten.

a) go; b) goes.

6. I... coffee in the evening.

a) drink; b) drinks.

V. Choose the word (a, b, c, d) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ib, 2a, 3c, 4b.

a) do; b) don't; c) does; d) doesn't.

 1.  His brother studies at the University, ... he?
 2.  It snows in winter, ... it?
 3.  The pupils don't go to school on Saturday, ... they?
 4.  The wolf lives in the forest, ... it?
 5.  It doesn't take them long to get to work, ... it?
 6.  My friends go boating in summer, ... they?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 41 (стор. 13).

Творче завдання: "My Image of an Ideal Family".

Summarizing   2. Підбиття підсумків уроку.

T: We agreed that love is most important in marriage. There are lots of other thin that make a successful marriage and a happy family. I want you to think and write home a paragraph about your image of an ideal family.


PAGE   \* MERGEFORMAT 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70719. SpectraLab 426.5 KB
  SpectraLAB - мощный двойной анализатор спектра канала. Программа связывается с любой звуковой платой и благодаря Windows-совместимому интерфейсу обеспечивает спектральный анализ в реальном масштабе времени (Real Time) без сохранения спектра сигнала на диск, в режиме Записи...
70721. Дослідження параметричних стабілізаторів напруги 65.5 KB
  Для стабілізації напруги використовується ліва частина вольтамперної характеристики із збільшанням струму напруга майже не міняється. Проста схема стабілізатора напруги подана на рис. Для оцінки якості стабілізатора напруги вводиться величина R яку називають коефіцієнтом...
70722. Дослідження кон’юнктора ДТЛ 5.71 MB
  Мета: ознайомлення з методикою роботи; вивчення принципу дії; перехідних процесів; вивчення впливу напруги живлення і величин компонентів; освоєння методики визначення основних характеристик; статичних параметрів кон’юктора.
70723. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ПО УГЛУ БРЮСТЕРА 81.5 KB
  Цель работы - определить показатель преломления призмы по углу Брюстера. Из теории следует (см. раздел 2), что если поляризованный свет, колебания вектора Е которого происходят в плоскости падения луча, падает на призму под углом Брюстера...
70724. Оценка условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды 146 KB
  Целью работы является закрепление ранее изученных методов и средств контроля изучения критериев оценки условий труда организации работ по исследованию отдельных факторов производственной среды изучения методики и порядка определения классов условий труда а также методики общей оценки условий труда.
70725. Влияние АЦП на спектр сигналов 379 KB
  Значение аналогового сигнала определено в любой момент времени. Частным случаем дискретных сигналов являются цифровые сигналы в которых каждое значение отсчет дискретного сигнала представлено закодировано конечным числом.