13941

Шлюб і родина. Outline for the lesson of English for 11th-graders

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 5 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. Урок 5 Тема Повторення Я моя сімя і друзі Підтема: Шлюб і родина. Мета: Формувати вміння в учнів аргументовано висловлювати свої думки за темою уроку. Практикувати...

Украинкский

2013-05-19

54.5 KB

22 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 5 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів.

Урок 5

Тема     Повторення Я, моя сім’я і друзі

Підтема: Шлюб і родина.

Мета: Формувати вміння в учнів аргументовано висловлювати свої думки за темою уроку.

Практикувати учнів у діалогічному мовленні, вживанні структур "Present Indefinite".

Обладнання: підручник, "What makes a successful marriage?" (HO,), варіанти тестових завдань із граматик»

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: At our last lesson we discussed the problem of parents and children. Today we are going to speak about marriage and family life.

Do you know the saying "Marriages are made in heaven?" How do you understand ii Do you sometimes think about your future family life? A little bit later we are going discuss these things. But first let us practise some rules of reading.

Практикування учнів у читанні букви U u в І—IV типах складів. Виконати впр. 36-38 (стор. 12).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Контроль домашнього завдання.

Учні працюють у групах по 4-5 чол., обговорюючи варіанти відповіді відповідь) лист ровесниці. Потім кожна група пред'являє кращу, на їхню думку, відповідь.

2. Моделювання ситуації спілкування.

1) Reading. Індивідуальна робота учнів із роздавальним матеріалом "What a successful marriage?" (H0t).

Учні відзначають необхідні, на їхню думку, умови вдалого шлюбу, звертаючись] вчителя у випадку, коли не знають яке-небудь слово, вираз.

2) Speaking. Висловлювання учнів у режимі Р1 — Р2 — Р3, ... за зразком, Example: I think (to my mind, in my opinion, I believe) that... make(s) a successful marriage.

Клас реагує на висловлювання товаришів, висловлюючи згоду, сумнів, незгоду наприклад: І agree... Yes, definitely. It depends. Sure. I can't agree more. I disagree.  

Завдання та тести для вступників до вищих навчальних закладів. Англійська мова, посібник-довідник. К.: Генеза, 1993.

What Makes a Successful Marriage?

 1.  Accepting your partner as he/she is.
 2.  Having a good relationship with your in-laws.
 3.  Having a home of your own. (Not necessarily owning it.)
 4.  Being from a similar class and culture.
 5.  Both partners being able and willing to cook.
 6.  Being able to make each other laugh.
 7.  Being able to respect each other's needs.
 8.  Having similar interests.
 9.  Being faithful to each other.
 10.  Being honest.
 11.  Both partners being of similar intelligence.
 12.  Being able to communicate with each other.
 13.  Having similar views, e.g. about politics and religion.
 14.  Being willing to work at the marriage.
 15.  Being handy about the house.
 16.  Having a good physical relationship.
 17.  Having good health.
 18.  Having children.

3) Conclusion. Підбиття підсумків обговорення.

T: І think that the most important thing is missing in your discussion. It is love. Don't you agree that successful marriage is impossible without love?

But you know marriage presupposes lots of trivial, sometimes boring things like shopping, housekeeping. They are important nevertheless.

4) Pair work. Практикування учнів у діалогічному мовленні. Виконати впр. 40 (стор. 13) у парах як зразок, і скласти власні діалоги.

3. Тренування учнів у вживанні структури "Present Indefinite", виконанні  тестових завдань із граматики.

 1.  Check on homework. Перевірити домашнє завдання — впр. 34 (стор. 11).
 2.  Test. Дати для виконання тест. Як зразок використати впр. 39 (стор. 12) і тренувати учнів у вмінні виконувати тести, наприклад:

І. Choose the word (а, Ь, с, d) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ibc, 2ad, 3ab.

 1.  What... / a) do, b) does/he... / c) want, d) wants/to become?/
 2.  Where... / a) do, b) does/you.../ c) keep, d) keeps/your books?/
 3.  Why... / a) do, b) does/his brother.../ c) miss, d) misses/classes?/

II. Write down the correct from of the verbs in brackets. Write the number of sentence and the correct form of the word.

 1.  He generally (to sit) in that chair in the evening.
 2.  I never (to go) to bed before eleven o'clock at night.
 3.  The sun often (to shine) all day in summer.
 4.  These flowers usually (to smell) very good.
 5.  John (to hate) smoking.

III. Make the following sentences negative.

 1.  She writes a letter every day. 4. The waiters do their work well.
 2.  I climb big mountains. 5. Please, close the door.
 3.  They make very good tea.

IV. Choose the word (a, b) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ib, 2a, 3b.

1. The girl... English.

a) learn; b) learns.

2. His mother ...Geography at school.

a) teach; b) teaches.

3. They... to the radio in the morning.

a) listen; b) listens.

4. It often... in November.

a) snow; b) snows.

5. Nike... to bed at ten.

a) go; b) goes.

6. I... coffee in the evening.

a) drink; b) drinks.

V. Choose the word (a, b, c, d) that best completes the sentence. Write the number of the sentence and the letter of the answer, e.g. Ib, 2a, 3c, 4b.

a) do; b) don't; c) does; d) doesn't.

 1.  His brother studies at the University, ... he?
 2.  It snows in winter, ... it?
 3.  The pupils don't go to school on Saturday, ... they?
 4.  The wolf lives in the forest, ... it?
 5.  It doesn't take them long to get to work, ... it?
 6.  My friends go boating in summer, ... they?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 41 (стор. 13).

Творче завдання: "My Image of an Ideal Family".

Summarizing   2. Підбиття підсумків уроку.

T: We agreed that love is most important in marriage. There are lots of other thin that make a successful marriage and a happy family. I want you to think and write home a paragraph about your image of an ideal family.


PAGE   \* MERGEFORMAT 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84568. Дифузія газів у легенях. Дифузійна здатність легень і фактори, від яких вона залежить 56 KB
  Обмін газів О2 та СО2 між альвеолярним повітрям та кровю проходить тільки пасивно за механізмом дифузії. Дифузія газів в легенях підкоряється закону Фіка: обєм дифузії газу V прямо пропорційний площі дифузії S коефіцієнту дифузії К градієнту тиску газу по обидві сторони альвеолокапілярної мембрани Р1 Р2 і обернено пропорційний товщині цієї мембрани L: Площа дифузії в легенях S це площа альвеол які вентилюються та кровопостачаються. Збільшення площі дифузії може зумовити збільшення глибини дихання і обємної швидкості...
84569. Транспорт кисню кров’ю. Киснева ємкість крові 36.49 KB
  Киснева ємкість крові. Розчинений у плазмі крові. в 1л крові розчиняється 3 мл кисню. Виходячи з цього розраховують кисневу ємкість крові максимальну кількість О2 котру може звязати 1л крові.
84570. Крива дисоціації оксигемоглобіну, фактори, що впливають на її хід 49.75 KB
  Це означає що зниження тиску кисню в альвеолах до 60 мм.ст мало вплине на транспорт кисню кровю хоча напруження кисню в плазмі буде знижуватися пропорційно зниженню тиску О2 в альвеолах. супроводжується значним зниженням HbO2 в крові він активно дисоціює з утворенням гемоглобіну та вільного кисню. І що активніше функціонує тканина тим нижчий в ній рівень О2 посилена дисоціація HbO2 з вивільненням молекулярного кисню котрий утилізується тканинами.
84571. Транспорт вуглекислого газу кров’ю. Роль еритроцитів в транспорті вуглекислого газу 43.36 KB
  Вуглекислий газ транспортується наступними шляхами: Розчинений у плазмі крові близько 25 мл л. У вигляді солей вугільної кислоти букарбонати каліі та натрію плазми крові 510 мл л. Але бікарбонатні йони утворюються в значній концентрації і тому за градієнтом концентрації в обмін на йони хлору надходять у плазму крові. Дифузія газів в тканинах підкоряється загальним законам обєм дифузії прямопропорційний площі дифузії градієнту напруження газів в крові та тканинах.
84572. Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту 42.27 KB
  В дихальних шляхах повітря: зігрівається; зволожується тому повітря в легенях насичене водяними парами на 100 незалежно від вологості атмосферного повітря; очищується завдяки наявності війчастого епітелію та бокалоподібних клітин які секретують слиз рух війок забезпечує проходження слизу і осівших на поверхні дихальних шляхів чужорідних частинок мікроорганізмів в напрямку гортані та глотки де вони проковтуються або відхаркуються частина осівших на поверхні дихальних шляхів мікроорганізмів і частинок знешкоджуються макрофагами....
84573. Дихальний центр, його будова, регуляція ритмічності дихання 44.62 KB
  Особливістю дорсального ядра є наявність в ньому тільки інспіраторних нейронів які збуджуються безпосередньо перед вдихом та під час вдиху інспіраторні нейрони або нейрони вдиху. Збудження інспіраторних нейронів дорсального ядра забезпечує скорочення мязів спокійного вдиху вдих гальмування інспіраторних нейронів дорсального ядра розслаблення мязів пасивний видих. Еферентні звязки нейронів дорсального ядра інспіраторних здійснюються таким чином: від цих нейронів по ретикулоспінальних шляхах інформація передається до мотонейронів...
84574. Механізм першого вдиху новонародженої дитини 38.86 KB
  Після перерізки пуповини в крові дитини накопичується вуглекислота знижується рН крові та знижується парціальний тиск кисню стимуляція центральних та периферичних хеморецепторів збудження дихального центру збудження інспіраторних нейронів скорочення мязів вдиху. Після народження дитини треба зняти рефлекс пірнальника котрий блокує настання вдиху через наявність рідини в дихальних шляхах.
84575. Роль рецепторів розтягнення легень та блукаючих нервів в регуляції дихання 44.12 KB
  Вони приймають участь в саморегуляції ритму дихання. Цим і визначається роль блукаючих нервів в забезпеченні ритму дихання. Варто відзначити що до рецепторів які знаходяться в легенях та в дихальних шляхах і які беруть участь в регуляції дихання відносяться: ірритантні рецептори легень які реагують на дію їдких газів пилу тютюнового диму холодного повітря і при збудженні зумовлюють звуження бронхів і гіпервентиляцію; юкстакапілярні рецептори що розміщуються поблизу капілярів легень і реагують на зміну механічних властивостей...
84576. Роль центральних і периферичних хеморецепторів в регуляції дихання. Компоненти крові, що стимулюють зовнішнє дихання 44.53 KB
  Компоненти крові що стимулюють зовнішнє дихання. Адекватні подразники для них: збільшення Рсо2 артеріальної крові; зменшення рН артеріальної крові; зменшення Ро2 артеріальної крові. Інформація що надходить до дихального центру при підвищенні активності цих рецепторів викликає гіпервентиляцію підвищення глибини та частоти дихання нормалізація вказаних показників крові. Тобто за їх участю здійснюється регуляція газового складу артеріальної крові за відхиленням саморегуляція на основі негативного зворотнього звязку.