13961

Наскільки ти честолюбний. Outline for the lesson of English for 11th-graders

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 14 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. Урок 14 Тема: НАУКА І КУЛЬТУРА Підтема: Наскільки ти честолюбний Мета: Сформувати вміння робити логічно вірно оформлені лексикограматичні висловлювання про професії....

Украинкский

2013-05-19

63.5 KB

5 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 14 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів. 

Урок 14

Тема: НАУКА І КУЛЬТУРА

Підтема: Наскільки ти честолюбний?

Мета: Сформувати вміння робити логічно вірно оформлені лексико-граматичні висловлювання про професії.

Обговорити текст про видатних діячів космонавтики.

Практикувати учнів у роботі з анкетою.

Обладнання: підручник, анкета "How Ambitious Are You?" (HO1)

ХІД УРОКУ

I. Підготовка до сприймання іншомовного мовлення

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Are you ambitious? Is it good or bad to be ambitious? What are your opinions? How ambitious are you? At today's lesson you'll have a chance to estimate it.

Pronunciation drill

2. Фонетична зарядка. Виконати впр. 94 (стор. 29) на відпрацювання звуку [еі]

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Контроль домашнього завдання.

Перевірити написані учнями вдома есе.

Т: At the end of the lesson you will hand in your essays for a thorough check-up. And now some of you will read their essays so that we could analyze them. You were to choose one of the topics. Which of you wrote about his or her favourite profession? Or you may have written about your future profession. Which is your favourite one? Some of you may want to take up a profession that runs in the family. They wrote about their parents' profession. And there was one more topic: "The Profession I Hate". Any essays on it?

Учні читають свої есе, учитель та клас обмінюються думками про почуте. Заслухати 3-4 есе.

2. Пред'явлення тексту для читання "То the Stars", впр. 99 (стор. ЗО).

Т: We are going to read and discuss a text about people whose work was connected with space exploration. Those people were ambitious enough to pave a road to the stars.

 1.  Pre-reading. Дотекстова підготовка — виконати впр. 98а, в (стор. 29).
 2.  While-reading. Читання учнями тексту.

Т: While reading try to find facts about the contribution made by our compatriots to the development of space science and technology.

3) Post-reading. Обговорення тексту за питаннями впр. 100 (стор. 30).

3. Практикування учнів у роботі з анкетою.

Т: At our last lesson we spoke about estimating your physical abilities in choosing a profession. But it is important to consider one's features of character too. Now we’ll try to find out how ambitious you are.

1) Reading. Індивідуальна робота учнів з анкетою "How Ambitious Are You?"

How Ambitious Are You

1. In 10 years do you hope to

 1.  be married with a family?
 2.  have an interesting but not very well-paid job?
 3.  have a well-paid job that is not very interesting?

2. In 20 years' time do you hope to

 1.  have enough money to pay your bills?
 2.  have quite a lot of money?
 3.  have a lot of money?

3. Here is a list of 10 jobs. Which would you like to do? Put I next to favourite, 2 next to your favourite, etc.

Nurse, accountant, teacher, politician, policeman\woman, actor\actress, pop star, builder, journalist, artist, engineer.

 1.  Is improving your standard of living important to you?
 2.  Do you think people who have money should help those who don't have it?
 3.  How old do want to be when you have children?
 4.  18 – 22; b) 23 – 26; c) 27 – 30; d) over 30
 5.  When you are playing a game, do you always want to win?
 6.  Can you tell a white lie?
 7.  Do you think that rich people are happier and more interesting than other people?
 8.  Do you work hard because you want to be successful?
 9.  If you have a job to do, do you do it immediately, or do you wait until the last moment?
 10.  Would you like to have more money than your parents?
 11.  Do you agree with the philosophy "Every man for himself"?
 12.  Do you like hard work?
 13.  Which of the following is the most important to you?
  Love, happiness, money, health.

Answers:  

 1.  a) 0, b) 5, c) 10;
 2.  a) 0, b) 5, c) 10;
 3.  0 — nurse, artist; 2 — builder, policeman, teacher, journalist;
  5 — engineer, actor, pop star; 10 — politician, accountant;
 4.  Yes — 10, No — 0;
 5.  Yes — 0, No — 10;
 6.  a) 0, b) 2, c) 5, d) 10;
 7.  Yes — 10, No — 0;
 8.  Yes — 10, No - 0;
 9.  Yes — 10, No — 0;

 1.  Yes— 10, No — 0;
 2.  Immediately — 10, until the last moment — 0;
 3.  Yes — 10, No — 0;
 4.  Yes — 10, No — 0;
 5.  Yes — 10, No — 0;
 6.  Love, health — 0, happiness — 5, money — 10.

0-50 You aren't ambitious! You are happy with a quiet life.

50-100 You are quite ambitious, but you don't want to work too hard.

Over 100 You are very ambitious! Good luck, and try to be nice to people.

 1.  Analyzing the results. Опрацювання відповідей за ключем, отримання результатів анкетування.
 2.  Making conclusions. Коментарі учнів до результатів, наприклад: І scored 60 (105...) points. It means I am quite ambitions (not ambitious, very ambitious). I agree (disagree). I think...

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

Текст для домашнього читання, завдання 4 (стор. 113).

2. Підбиття підсумків уроку.

Т: Today we discussed how ambitious you are. We also read the text "To the Stars" about the people who contributed greatly to the development of science. At home you will read a piece of science fiction about traveling into the future.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44227. Автоматизована система керування АСК «Радіомайстерня. Ведення обліку радіодеталей» 1.88 MB
  При цьому ємність магнітних стрічок була досить великою але за своєю фізичною природою вони забезпечували послідовний доступ до даних. Магнітні барабани надавали можливість довільного доступу до даних але були обмеженого розміру. До цього кожна прикладна програма яка потребувала зберігання даних у зовнішній пам’яті сама визначала положення кожної порції даних на магнітній стрічці або барабані і виконувала обміни між оперативною та зовнішньою пам’яттю за допомогою програмноапаратних засобів низького рівня. Крім того кожній прикладній...
44228. Операційна система Windows на прикладі сучасних систем 3.92 MB
  Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму (паралельно виконується кілька програм) та потокову форму (паралельно виконуються різні частини однієї програми). При одному процесорі багатозадачний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у Windows 98 автоматично розвантажується і керування передається наступній задачі. При перебоях під час розв'язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи
44229. Товарознавство та торгівельне підприємництво. Методичні вказівки 584.5 KB
  Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання бакалаврської роботи тематику робіт загальні вимоги до написання оформлення та виконання окремих розділів. Організація виконання випускної бакалаврської роботи Керівництво бакалаврськими випускними роботами Напрямки і теми бакалаврських випускних робіт Структура і зміст випускної бакалаврської роботи. Структура бакалаврської випускної роботи
44230. Обоснование эффективности расширения деятельности ООО «ДЕЛАН» 624.5 KB
  Сущность и основные показатели экономической эффективности деятельности предприятия Сущность и критерии экономической эффективности деятельности предприятия Показатели эффективности деятельности и факторы влияющие на эффективность предприятия Пути повышения эффективности деятельности предприятия
44231. Формирование стратегии городского маркетинга (на примере города Омска) 3.85 MB
  Специалисты, относящиеся к первой группе, понимают маркетинг как сугубо экономическую процедуру, сводящуюся к рекламе города. Они вкладывают в понятие маркетинга следующее: «…маркетинг города направлен на оптимизацию соотношения между городскими функциями (услугами) и спросом на них населения, компаний, туристов и других посетителей города»
44232. РАО как организационно-правовая форма реализации и защиты авторских и смежных прав 388.5 KB
  Изучение проблемы защиты интеллектуальной собственности, в частности авторских и смежных прав, начинается с определения понятия и перечисления авторских и смежных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой же главе даётся краткая характеристика этих прав
44233. Проблема организации труда персонала на предприятии ООО «Агрокомплекс» 1.45 MB
  Теория и практика хозяйствования показали, что в наибольшей степени этим требованиям соответствуют такие формы и методы организации труда, которые усиливают роль человека в принятии решений, роль высокоэффективных рабочих групп в решении сложных производственных вопросов, повышая при этом значение самоорганизации работника в трудовом процессе
44234. Комплексное исследование таможенной процедуры реимпорта 328 KB
  Емкость российского рынка огромна что особенно привлекает иностранные торговые организации которые заинтересованы в поставках своих товаров на этот рынок. Теоретическая категория применение таможенных процедур определяет принципиальную возможность лиц быть участниками таможенных правоотношений а правовой статус товаров помещенных в определенную таможенную процедуру очерчивает границы возможных прав и обязанностей хозяйствующего субъекта. Таможенные процедуры заявляемые при декларировании товаров Товары перемещаемые...
44235. Процесс культурной самоидентификации и определение места традиции крещения 380.5 KB
  На этом фоне взоры политиков деятелей культуры широкой общественности все чаще обращаются в сторону социальных институтов в частности институтов религии и церкви имеющих исторический опыт духовно-нравственного влияния в России. К настоящему моменту сложилась ситуация требующая социологического изучения воздействия религии в том числе Русской Православной Церкви РПЦ на духовно-нравственные процессы в российском обществе. И вся жизнь Церкви таинственна и не может не быть таинственной. Так Литургия есть не повторение Тайной Вечери...