1406

Комплексные стенды для оценки тягово-скоростных и тормозных свойств автомобиля

Научная статья

Логистика и транспорт

Тормозные и тягово-скоростные свойства автомобиля оказывают комплексное влияние на безопасность, производительность транспортного процесса, топливную экономичность автомобиля и экологию окружающей среды. Необходимость объективного и качественного контроля этих свойств при эксплуатации автомобиля очевидна.

Русский

2013-01-06

53.81 KB

31 чел.

КОМПЛЕКСНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯГОВО-СКОРОСТНЫХ 
И ТОРМОЗНЫХ СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ 
Чантурия А.Я., Науменко Б.С. (СевКавГТУ, г. Ставрополь) 
 
  Тормозные  и  тягово-скоростные  свойства  автомобиля  оказывают 
комплексное  влияние  на  безопасность,  производительность  транспортного 
процесса,  топливную  экономичность  автомобиля  и  экологию  окружающей 
среды. Необходимость объективного и качественного контроля этих свойств 
при эксплуатации автомобиля очевидна. 
  Известно 
применение  современных  систем  инструментального 
контроля  зарубежного  и  отечественного  производства.  Принципиальное 
отличие этих систем от применявшихся ранее заключается в том, что в них 
используется  высокопроизводительные  методы  обработки  информации 
получаемой  от  датчика  стенда  с  беговыми  барабанами  и  представление 
результатов в наглядной форме. 
  Наибольшую  сложность  при  испытаниях  вызывает  оценка  силовых 
параметров. Применяемые на известных отечественных стендах с беговыми 
барабанами датчики сил и моментов не отвечают современным требованиям 
к  точности,  к  частотным  характеристикам,  сложны  по  конструкции,  а 
следовательно и недостаточно надежны. 
  В  современной  теории  автоматического  управления  разработаны 
эффективные методы идентификации и оценивания, позволяющие выделить 
требуемые  информационные  параметры  в  сложных  динамических  системах 
даже в том случае, когда они не доступны для непосредственного измерения.  
 
 
 
 
Научный потенциал студенчества - будущему России / Материалы Всероссийской 
научной студенческой конференции. Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. 212 с. 
© Северо-Кавказский государственный технический университет. 
 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4116. Розрахунок з пожежної безпеки. Лабораторна робота 73.5 KB
  Горіння поділяють за швидкістю розповсюдження полум’я й в залежності від цього воно буває дефлаграційним ( швидкість кілька м/с), вибухом (десятки м/с), і детонаційним (тисячі м/с).
4117. Поняття літературної мови та мовної норми. Поняття стилів мовлення 44.69 KB
  Поняття літературної мови та мовної норми. Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. Мова — це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та коорд...
4118. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу. Методичні рекомендації 878.42 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Вступ Розробка прикладних систем штучного інтелекту є однією з найбільш фундаментальних практичних проблем інтелектуальних систем. МЕТА: формування системи теоретичн...
4119. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу 480.75 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Мета роботи: отримання практичних навичок у використанні структурного підходу для аналізу та проектування, методологій IDEF0 та DFD, середовища AllFusion Process Mod...
4120. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку 128.82 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку Опис предметної області Предметна область – рентабельність комерційного банку, що являє собою відносний показник економічної ефективності. У загальному вигляді рентабе...
4121. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance 622.37 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance Реалізація побудови бази знань та розробка системи підтримки прийняття рішень відбувалася в програмному середовищі SuperFinance, відповідний файл...
4122. Вивчення системи управління базами даних Access. Застусування фільтрів та формування запитів 160 KB
  Вивчення системи управління базами даних Access Мета роботи: Вивчення основ застосування фільтрів та формування запитів Завдання: Застосувати різні виді фільтрів та запитів для створеного раніше набору таблиць бази даних. Теоретична частина БД...
4123. Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного спрямування 67.5 KB
  Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного спрямування Актуальність Тема, яку ми досліджуємо є дуже актуальною сьогодні, адже в сучасному суспільстві молоді люди дуже часто конфліктують, особливо в процесі навчання, і...
4124. Исследование методов построения, логики функционирования асинхронных и синхронных пересчетных устройств и переходных процессов в них 208 KB
  Счетчики Цель работы – исследование методов построения, логики функционирования асинхронных и синхронных пересчетных устройств и переходных процессов в них. Теоретические сведения Счетчиками называют последовательностные цифровые...