14088

Бібліотека. План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Урок 108 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів Тема: Людина і суспільство. Підтема: Бібліотека Мета: Активізувати в мові учнів лексику теми уроку. Практикувати учнів в усних і письмових висловлюваннях підручник лист друга за листуванням. Обл...

Украинкский

2013-05-21

44 KB

33 чел.

Урок 108 План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Тема: Людина і суспільство.

Підтема: Бібліотека

Мета: Активізувати в мові учнів лексику теми уроку. Практикувати учнів в усних і письмових висловлюваннях, підручник, лист друга за листуванням.

Обладнання: підручник, лист друга.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim   1. Повідомлення теми та мети уроку.

T: When did you last go to the library? What library was it? Do you have a library home? Is reading your hobby? We are going to discuss these things at the lesson today.

Warm-up 2. Мовна розминка. Обговорення листа.

T: A pen-friend of yours has sent you a letter. I want you to read it, discuss it with your deskmate and write an answer.

Dear friend,

How are you? I’m O.K. In your last letter you asked me if I liked reading. Yes, but only certain things. For example, I don’t like reading the newspaper because I think it is boring. On the contrary I like reading magazines for teenagers, because I find a lot of information about my favourite singers, groups, about fashion, etc. I don’t read many books but when I do I prefer love stories, and horror books. What about you? Write to me soon about yourself.

Love

II. Основна частина уроку

Writing 1. Практикувати учнів в письмовому мовленні – відповіді на листа.

Після написання учнями заслухати кілька відповідей.

Oral Practice

2. Бесіда з класом за темою "Books in Our Life"

T: Every day we read newspapers and magazines, watch TV or use Internet. Nowadays there are so many newspapers and magazines, radio stations and TV channels that people have no time for reading books. They say it is boring and books cost a lot. But why are so many people fond of reading books? Try to answer.

(We learn a lot from reading books.

The world of books is full of wonders.

Reading books you live the lives of their characters.

Books teach us to live and to feel.

Books are like friends, etc.)

  •  Are you fond of reading books?
  •  What kind of books do you like to read? (Fiction, detective, stories, adventure books, travel books, science fiction, historical novels.)

Is there a book that you've read several times?

Do you put aside a book that seems dull to you?

Where do you get books from?

Do you have many books at home?

Reading 

3. Пред’явлення тексту для читання "Libraries", впр. 12 (стор. 89)

  1.  Pre-reading. Активізація лексики теми. Виконати впр. 9 (стор. 87), впр. 11 (стор. 88).
  2.  While-reading. Читання тексту впр. 12 (стор. 89) та практикування учнів у постановці питань до нього, впр. 14 (стор. 89).
  3.  Post-reading activities. Виконання післятекстових вправ.

а) Робота за тематичною картиною "In the Library" — впр. 26а, в (стор. 92).

б) Практикування учнів у непідготовлених висловлюваннях за темою уроку.
T: Now I'd like you to speak on the following topics:

  •  You tell your friend about your home library.
  •  You've got a new pupil in your class. He hasn't been to your school library yet.

Give him some advice where your library is situated, when it is open what book you may find there.

  •  Work in pairs. Ask your partner what kind of books she likes, where s/he gets them, how often s/he goes to the library, why.

III. Заключна частина уроку

Homework

1. Домашнє читання.

Текст для домашнього читання, завдання 16 (стор. 131, 132).

Summarizing

2. Підбиття підсумків уроку.

T: I’d like to finish our lesson with a riddle that you can easily solve.

Can you Guess?

We have friends.

They cannot walk, and cannot see,

But they are good to you and me.

With these friends we sail

On ships, and ride on trains

And even fly in airplanes.

These friends show us towns, seas and lands

Can you guess who are these good friends?

They are books of course.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5105. Генетика бактерий. Рекомбинации у бактерий и их особенности 52 KB
  Генетика бактерий Особенности организации ядерного аппарата бактерий: морфологические биохимические. Состав бактериального генома: хромосома, плазмиды подвижные генетические элементы (IS-элементы, транспозоны, и...
5106. Методика розвитку рухових якостей у дітей шкільного віку 69 KB
  Методика розвитку рухових якостей у дітей шкільного віку. Фізичні якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову дію. Стосовно роз...
5107. Особливості планування процесу фізичного виховання школярів 47.5 KB
  Особливості планування процесу фізичного виховання школярів. Діяльність фахівців у сфері фізичної культури характеризується різноманітним і складним змістом. Для досягнення бажаної результативності такий зміст повинен бути певним чином систематизова...
5108. Методика навчання техніки фізичних вправ школярів 35 KB
  Методика навчання техніки фізичних вправ школярів. Навчання рухових дій у шкільному віці спрямоване перш за все на формування, поглиблення і розширення спеціальних знань у вигляді уявлень, узагальнень і понять, закономірностей, принципів і правил ру...
5109. Урок як основна форма фізичного виховання школярів 76.5 KB
  Урок як основна форма фізичного виховання школярів. Особливості організації і методики проведення уроків фізичної культури з учнями молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Урок найбільш розповсюджена форма реалізації базової програм...
5110. Особливості методики контролю за процесом фізичного виховання дітей шкільного віку 64.5 KB
  Особливості методики контролю за процесом ФВ дітей шкільного віку. Основним джерелом отримання інформації про об’єкт, яким управляють є контроль за його станом після виконаних управляючих команд (канал зворотного зв’язку). Для фізичного ви...
5111. Організаційні форми фізичного виховання школярів протягом навчального дня 82.5 KB
  Організаційні форми фізичного виховання школярів протягом навчального дня. Позакласна і позашкільна робота з фізичної культури. Учитель фізичної культури – організатор здорового способу життя. Практична реалізація фізичного виховання школярів з...
5112. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку 94 KB
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку. До шкільного віку відносяться діти від 6-7 до 17-18 років. Відповідно до існуючої системи загальної освіти цей віковий період поділяється на три етапи: молодший середній і старший....
5113. Особливості розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку 80.5 KB
  Особливості розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку. Всебічна фізична підготовка дітей дошкільного віку передбачає досягнення оптимального розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили. Фізичні...