14088

Бібліотека. План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Урок 108 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів Тема: Людина і суспільство. Підтема: Бібліотека Мета: Активізувати в мові учнів лексику теми уроку. Практикувати учнів в усних і письмових висловлюваннях підручник лист друга за листуванням. Обл...

Украинкский

2013-05-21

44 KB

33 чел.

Урок 108 План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Тема: Людина і суспільство.

Підтема: Бібліотека

Мета: Активізувати в мові учнів лексику теми уроку. Практикувати учнів в усних і письмових висловлюваннях, підручник, лист друга за листуванням.

Обладнання: підручник, лист друга.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim   1. Повідомлення теми та мети уроку.

T: When did you last go to the library? What library was it? Do you have a library home? Is reading your hobby? We are going to discuss these things at the lesson today.

Warm-up 2. Мовна розминка. Обговорення листа.

T: A pen-friend of yours has sent you a letter. I want you to read it, discuss it with your deskmate and write an answer.

Dear friend,

How are you? I’m O.K. In your last letter you asked me if I liked reading. Yes, but only certain things. For example, I don’t like reading the newspaper because I think it is boring. On the contrary I like reading magazines for teenagers, because I find a lot of information about my favourite singers, groups, about fashion, etc. I don’t read many books but when I do I prefer love stories, and horror books. What about you? Write to me soon about yourself.

Love

II. Основна частина уроку

Writing 1. Практикувати учнів в письмовому мовленні – відповіді на листа.

Після написання учнями заслухати кілька відповідей.

Oral Practice

2. Бесіда з класом за темою "Books in Our Life"

T: Every day we read newspapers and magazines, watch TV or use Internet. Nowadays there are so many newspapers and magazines, radio stations and TV channels that people have no time for reading books. They say it is boring and books cost a lot. But why are so many people fond of reading books? Try to answer.

(We learn a lot from reading books.

The world of books is full of wonders.

Reading books you live the lives of their characters.

Books teach us to live and to feel.

Books are like friends, etc.)

  •  Are you fond of reading books?
  •  What kind of books do you like to read? (Fiction, detective, stories, adventure books, travel books, science fiction, historical novels.)

Is there a book that you've read several times?

Do you put aside a book that seems dull to you?

Where do you get books from?

Do you have many books at home?

Reading 

3. Пред’явлення тексту для читання "Libraries", впр. 12 (стор. 89)

  1.  Pre-reading. Активізація лексики теми. Виконати впр. 9 (стор. 87), впр. 11 (стор. 88).
  2.  While-reading. Читання тексту впр. 12 (стор. 89) та практикування учнів у постановці питань до нього, впр. 14 (стор. 89).
  3.  Post-reading activities. Виконання післятекстових вправ.

а) Робота за тематичною картиною "In the Library" — впр. 26а, в (стор. 92).

б) Практикування учнів у непідготовлених висловлюваннях за темою уроку.
T: Now I'd like you to speak on the following topics:

  •  You tell your friend about your home library.
  •  You've got a new pupil in your class. He hasn't been to your school library yet.

Give him some advice where your library is situated, when it is open what book you may find there.

  •  Work in pairs. Ask your partner what kind of books she likes, where s/he gets them, how often s/he goes to the library, why.

III. Заключна частина уроку

Homework

1. Домашнє читання.

Текст для домашнього читання, завдання 16 (стор. 131, 132).

Summarizing

2. Підбиття підсумків уроку.

T: I’d like to finish our lesson with a riddle that you can easily solve.

Can you Guess?

We have friends.

They cannot walk, and cannot see,

But they are good to you and me.

With these friends we sail

On ships, and ride on trains

And even fly in airplanes.

These friends show us towns, seas and lands

Can you guess who are these good friends?

They are books of course.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48327. Сущность, принципы и функции бюджетного учета в Украине 284 KB
  Через бюджет государство аккумулирует денежные средства для финансирования приоритетных направлений производства социального развития активизирует мероприятия по увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. Для обеспечения своевременного и полного поступления доходов бюджета своевременного ассигнования мероприятий предусмотренных в бюджете целевого направления и эффективного использования средств бюджета как в сфере материального производства так и непроизводственной сфере требуется правильная организация учета исполнения бюджета и...
48328. ОХОРОНА ПРАЦІ 1018 KB
  Охорона праці - це система правових соціальноекономічних організаційно-технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів спрямованих на збереження здоровя і працездатності людини в процесі праці. Предметом охорони праці як науки є вивчення умов праці спрямоване на забезпечення не тільки повної безпеки працюючих але і на створення оптимальних комфортних умов для підвищення їх працездатності. До предмету праці також відносяться: працююча людина виробничі колективи процес праці виробниче середовище...
48329. Аудит. Конспект лекцій 2.71 MB
  Реформування системи бухгалтерського обліку, розвиток податкового обліку, впровадження в практику Міжнародних стандартів фінансової звітності визначили значні зміни вимог до аудиту
48330. Воспалительные заболевания гортани, причины, последствия, профилактика 14.67 KB
  Ларингит - воспаление гортани, связанное, как правило, с простудным заболеванием либо с такими инфекционными заболеваниями, как корь, скарлатина, коклюш. Развитию заболевания способствуют переохлаждение, дыхание через рот, запылённый воздух, перенапряжение гортани.
48331. Обчислювальна техніка та програмне забезпечення ПК 615.5 KB
  Інформатика і інформаційні технології Поняття про інформацію та її обробка на ПЕОМ Структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем Персональний компютер і його архітектура самост. Слід довідатися про імена людей чиї роботи та винаходи стали основними віхами в історії розвитку обчислювальних пристроїв та машин які функціональні принципи були взяті за основу при створенні персональних комп’ютерів. Структура і класифікація технічних засобів...
48332. Моделювання електронних систем курс лекцій 6.34 MB
  Курс «Моделювання електронних систем» є продовженням курсу «Моделювання в електроніці» та викладається магістрам з електронних систем денної та заочної форми навчання по кафедрі Електронних систем ЗДІА. Даний курс базується на дисциплінах “Твердотіла електроніка”, “Теорія електричних та електронних кіл”, “Аналіз електронних схем”, “Автоматизація схемотехнічного проектування”.
48335. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 342.5 KB
  Системы конституционного права. Соотношение Конституции России и конституционного права. Место конституционного права в системе Российского права. Соотношение конституционного права РФ и международного права