14090

Книги в моєму житті. План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Урок 111 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів Тема: Людина і суспільство. Підтема: Книги в моєму житті. Мета: Практикувати учнів у діалогічних і монологічних висловлюваннях за темою уроку. Проконтролювати розуміння та обговорити текст домашн...

Украинкский

2013-05-21

50.5 KB

32 чел.

Урок 111 План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Тема: Людина і суспільство.

Підтема: Книги в моєму житті.

Мета: Практикувати учнів у діалогічних і монологічних висловлюваннях за темою уроку.

Проконтролювати розуміння та обговорити текст домашнього читання.

Прищеплювати любов до художнього слова.

Обладнання: Підручник, вірш "The Arrow And the Song" (HO1).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we'll continue discussing the role of books in our life.

Warm-up 2. Бесіда с класом шляхом виконання впр. 17 (стор. 89).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Oral Practice

1. Практикування учнів у діалогічному мовленні та монологічних висловлюваннях з опорою на текст.

  1.  Pronunciation drill. Читання слів за транскрипцією. Виконання впр. 18 (стор. 90).
  2.  Pairwork. Робота в парах над діалогами впр. 19 (стор. 90), впр. 25 (стор. 91).
  3.  Skimming and reproduction. Переказ та висловлювання за змістом тексту. Дати назву та переказати текст впр. 23 (стор. 90).
  4.  Speaking. Висловлювання за темою "Books in my life".

Check on 2. Контроль розуміння та обговорення тексту для домашнього читання.

Home Reading Т: This was the last story in your home-reading tasks, wasn't it?

What is the name of it?

Who is the author? Say a few words about 0. Henry. Have you read his books?

Do you like them? Why?

Could we call the story "After Twenty Years" a detective story? Why not? There are words like "policeman", "detective", "to be under arrest".

What is the story about then?

(It is about the choice between friendship and duty.)

Who are the characters of the story "After Twenty Years"? (Jimmy and Bob).

Under what circumstances did they meet? (They agreed to meet after 20 years).

What did they become after 20 years?

(Jimmy Wells — a policeman; Silky Bob — a criminal)

Why couldn't Jimmy arrest Bob? (Bob used to be his best friend.)

Will you retell the story? Think and answer: what would you do in Jimmy's place?

3. Практикування учнів у читанні та осмисленні поетичного твору.

1) Pre-reading. Бесіда з класом про поетичні твори.
Т: Do you like poetry?

Who are your favourite poets?

Do you know many poems by heart?

Do you write poems?

2) While-reading. Ознайомлення учнів з віршем Г. Лонгфелло "The Arrow and the song”.

T: Today you'll get acquainted with a piece of poetry: "The arrow And the Song" Henry Wardworth Longfellow. There is a proverb "A good deed is never lost". This the main theme of this little poem. Let us read it, admire it and compare it with t translation done by Natalia Zabila (HO1):

The Arrow And the Song

by Henry Wordsworth Longfellow

Стріла і пісня

(Пер. Н. Забіли)

I shot an arrow into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For, so swiftly it flew, the sight

Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For who has sight so keen and strong,

That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak

I found the arrow, still unbroken;

And the song, from beginning to end,

I found again in the heart of a friend.

Пустив стрілу я в білий світ

Вона майнула зник і слід!

Нема очей, які б змогли

Простежити політ стріли.

Пустив я пісню в білий світ,

Вона майнула зник і слід!

Ніхто б на світі не зумів

В польоті наздогнати спів.

Та через довгий час, в гаю,

Я знов знайшов стрілу свою,

А пісню до останніх слів

У серці дружньому зустрів.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework  1. Домашнє завдання.

Вивчити вірш "The Arrow and the Song".

Підготуватися до тематичної атестації за темою "Reading".

Summarizing  2. Підбиття підсумків уроку.

Т: What can I add before saying "Good bye" to you. Read books. They teach us to be kind and clever, to be hardworking, to be brave and honest, to understand other people. Books help us to be good friends. They teach us to understand the beauty of nature, to take care of it, to love our homeland. Read and learn.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих дизюнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...
65619. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ УРОТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН НИРКИ 259.5 KB
  Актуальність пошуку нових методик у комплексному і комбінованому лікуванні уротеліальних пухлин нирки й особливо при метастатичних формах захворювання обумовлена невтішними результатами лікування даної категорії хворих навіть у рамках найбільших...
65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розвязання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.