14090

Книги в моєму житті. План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Урок 111 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів Тема: Людина і суспільство. Підтема: Книги в моєму житті. Мета: Практикувати учнів у діалогічних і монологічних висловлюваннях за темою уроку. Проконтролювати розуміння та обговорити текст домашн...

Украинкский

2013-05-21

50.5 KB

31 чел.

Урок 111 План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Тема: Людина і суспільство.

Підтема: Книги в моєму житті.

Мета: Практикувати учнів у діалогічних і монологічних висловлюваннях за темою уроку.

Проконтролювати розуміння та обговорити текст домашнього читання.

Прищеплювати любов до художнього слова.

Обладнання: Підручник, вірш "The Arrow And the Song" (HO1).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we'll continue discussing the role of books in our life.

Warm-up 2. Бесіда с класом шляхом виконання впр. 17 (стор. 89).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Oral Practice

1. Практикування учнів у діалогічному мовленні та монологічних висловлюваннях з опорою на текст.

  1.  Pronunciation drill. Читання слів за транскрипцією. Виконання впр. 18 (стор. 90).
  2.  Pairwork. Робота в парах над діалогами впр. 19 (стор. 90), впр. 25 (стор. 91).
  3.  Skimming and reproduction. Переказ та висловлювання за змістом тексту. Дати назву та переказати текст впр. 23 (стор. 90).
  4.  Speaking. Висловлювання за темою "Books in my life".

Check on 2. Контроль розуміння та обговорення тексту для домашнього читання.

Home Reading Т: This was the last story in your home-reading tasks, wasn't it?

What is the name of it?

Who is the author? Say a few words about 0. Henry. Have you read his books?

Do you like them? Why?

Could we call the story "After Twenty Years" a detective story? Why not? There are words like "policeman", "detective", "to be under arrest".

What is the story about then?

(It is about the choice between friendship and duty.)

Who are the characters of the story "After Twenty Years"? (Jimmy and Bob).

Under what circumstances did they meet? (They agreed to meet after 20 years).

What did they become after 20 years?

(Jimmy Wells — a policeman; Silky Bob — a criminal)

Why couldn't Jimmy arrest Bob? (Bob used to be his best friend.)

Will you retell the story? Think and answer: what would you do in Jimmy's place?

3. Практикування учнів у читанні та осмисленні поетичного твору.

1) Pre-reading. Бесіда з класом про поетичні твори.
Т: Do you like poetry?

Who are your favourite poets?

Do you know many poems by heart?

Do you write poems?

2) While-reading. Ознайомлення учнів з віршем Г. Лонгфелло "The Arrow and the song”.

T: Today you'll get acquainted with a piece of poetry: "The arrow And the Song" Henry Wardworth Longfellow. There is a proverb "A good deed is never lost". This the main theme of this little poem. Let us read it, admire it and compare it with t translation done by Natalia Zabila (HO1):

The Arrow And the Song

by Henry Wordsworth Longfellow

Стріла і пісня

(Пер. Н. Забіли)

I shot an arrow into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For, so swiftly it flew, the sight

Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For who has sight so keen and strong,

That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak

I found the arrow, still unbroken;

And the song, from beginning to end,

I found again in the heart of a friend.

Пустив стрілу я в білий світ

Вона майнула зник і слід!

Нема очей, які б змогли

Простежити політ стріли.

Пустив я пісню в білий світ,

Вона майнула зник і слід!

Ніхто б на світі не зумів

В польоті наздогнати спів.

Та через довгий час, в гаю,

Я знов знайшов стрілу свою,

А пісню до останніх слів

У серці дружньому зустрів.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework  1. Домашнє завдання.

Вивчити вірш "The Arrow and the Song".

Підготуватися до тематичної атестації за темою "Reading".

Summarizing  2. Підбиття підсумків уроку.

Т: What can I add before saying "Good bye" to you. Read books. They teach us to be kind and clever, to be hardworking, to be brave and honest, to understand other people. Books help us to be good friends. They teach us to understand the beauty of nature, to take care of it, to love our homeland. Read and learn.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65678. ПОРУШЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРИ НЕФРОГЕННОМУ ОСТЕОПОРОЗІ 761 KB
  Діагностика та лікування розладів слуху залишається важливою проблемою сучасної оториноларингології. У звязку із великою частотою розладів слуху заходи по боротьбі із приглухуватістю Всесвітньою організацією охорони здоров'я ВООЗ включено до спеціальної програми яка направлена...
65679. ЗАКОНОМІРНОСТІ АДСОРБЦІЇ І ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ КАТІОНОАКТИВНИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ І ЇХ АСОЦІАТІВ З АЛКІЛСУЛЬФОНАТАМИ НАТРІЮ 1.93 MB
  Рішенням цієї проблеми може бути кероване конструювання безпосередньо в розчині асоціатів водорозчинних полімерів з іоногенними поверхневоактивними речовинами ПАР так званих поліелектролітних комплексів ПЕК. Утворення ПЕК може призвести до зростання...
65680. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У КОМПЛЕКСІ З ОБ’ЄКТАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (НА ТЕРИТОРІЯХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО АЕРОПОРТІВ) 5.24 MB
  У найбільших містах України особливо у таких як Київ Харків Львів Одеса Донецьк Дніпропетровськ та інші організація територій залежить від багатьох містобудівних чинників серед яких суттєвим є розташування аеропортів. Тому актуальним є використання територій наближених до аеропортів для житла в комплексі з обєктами обслуговування.
65681. ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І АКВАТОРІЙ УКРАЇНИ 159.5 KB
  Актуальність теми обумовлена наростаючою потребою народногосподарського освоєння прибережноморських геосистем ПМГ України. Уперше на регіональному рівні виділені прибережноморські території і акваторії України як ПМГ які включають орогідрографічні системи суші системи шельфу з похованими палеорічковими долинами...
65682. МІФОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ МУСУЛЬМАНСЬКИХ ЕЛІТ ЯК СОЦІАЛЬНА ДІЯ 137 KB
  Внаслідок цього виникає необхідність філософського осмислення найважливіших суспільних процесів що відбуваються в сучасному мусульманському світі зокрема соціальної міфотворчості. За подібних обставин стає можливим підштовхування народних мас мобілізованих за допомогою міфотворчості до конфронтації...
65683. Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції 394.5 KB
  У цьому контексті надзвичайно важливим слід вважати наукове обґрунтування підходів до збереження і зміцнення здоровя студентської молоді що засвоюють медичні спеціальності в умовах навчання у ВНЗ визначення закономірностей формування соціально і професійнозначущих особливостей особистості студентів...
65684. НАУКОВІ ОСНОВИ КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 18.14 MB
  Для виробництва обладнання і апаратури нафтопереробної та хімічної промисловості використовують низку сталей які експлуатуються у різних технологічних середовищах за різних температур тисків що часто змінюються навіть на різних ділянках одного апарата.
65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.
65686. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні 279.5 KB
  У вітчизняній економічній літературі науковотеоретичному обґрунтування суті й обєктивної необхідності розвитку малого підприємництва та мікрокредитування присвячені праці О. Однак проблема фінансового забезпечення малого підприємництва за допомогою мікрокредитування у вітчизняній літературі...