14093

Свята в Україні. План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів Урок 115 Тема: Людина й природа Підтема: Свята в Україні Мета: Повторити ЛО теми. Практикувати учнів у непідготовлених висловлюваннях за темою уроку. Продемонструвати граматичні структури Perfect Infinitive у ти

Украинкский

2013-05-21

38 KB

34 чел.

 План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів

Урок 115

Тема: Людина й природа

Підтема: Свята в Україні

Мета: Повторити ЛО теми.

Практикувати учнів у непідготовлених висловлюваннях за темою уроку. Продемонструвати граматичні структури "Perfect Infinitive" у типових ситуаціях та добиватися розуміння їх функцій та змісту.

Обладнання: підручник, календар (плакат).

ХІД УРОКУ

I.ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: All work and no play makes Jack a dull boy. We need holidays, we like holidays we can't live without holidays. The word "holiday" comes from the words "holy days". Holidays were first religions festivals. Now many holydays have nothing to do with religion. Almost every country has holidays honouring important events in its history. "Ukrainian holidays" is our today's topic of discussion. But first we'll check our homework and practice some grammar.

II. Основна частина уроку

1. Контроль домашнього завдання.

Т: Last time we spoke about living a healthy life and eating the proper foods. I'd like to listen to the stories about your eating habits.

And let me see if you wrote your translation of ex. 48, p. 99.

Grammar

2. Практикування учнів у вживанні граматичних структур "Perfect Infinitive".

1) Discussing grammar. Повторення теоретичного матеріалу.

T: Let us compare the structures:

You should go to bed earlier.

You should have gone to bed earlier. What is the difference in meaning? (Тобі слід лягати спати раніше. — Тобі слід було лягти спати раніше.)

What is the difference in structure? (Should go should have gone.)

(to) have + V3 is Perfect Infinitive

2) Language work. Виконання тренувальних вправ.

а) T: Let us practice.

Model: Tom is sleepy. He went to bed after midnight. Give him advice. Say: You should have gone to bed earlier. Or You shouldn't have gone to bed so late.

Nick ate 2 big pizzas last night. Now he feels awful. (You shouldn't have eaten so much).

You bought too much bread. Now it is stale. (You should have bought less bread).

You didn't wake him up earlier. Now he is late. (You should have woken him up earlier) etc.

б) Ex. 54, 55, p. 101.

Oral Practice

3. Обговорення теми "Ukrainian Holidays".

T: Look at the calendar. There are "red" dates on it. These are holidays. What season is the richest in holidays? (It's spring). Which one is the poorest? (It's autumn). So unfair. But it so happened traditionally.

Some holidays come on the same date, for instance Christmas. But some, such as Easter, are moveable holidays.

1) Revising vocabulary. Повторення ЛО за темою.

T: Look at" the calendar again. What holidays do we celebrate in Ukraine? I mean official holidays. (New Year's Day, Christmas, Women's Day, Easter, May Day, Victory Day, Trinity, Constitution Day, Independence Day).

а) T: Pay attention to the preposition "on" with dates.
Answer the questions.

When do we celebrate New Year's Day? (On the 1st of January) etc.

б) Ex. 60, p. 102.

2) Speaking. Практикування учнів у висловлюваннях про різні свята.

а) Say a few words about the New Year celebrations.

б) Describe how you celebrated Easter.

в) What is the nearest holiday we are going to celebrate? Describe it.

III. Заключна частина уроку

Homework 1. Домашнє завдання

Написати про улюблене свято.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: We concentrated today on the national holidays. But there are some popular unofficial holidays. And besides there are personal holidays. I think any day can be a holiday when you are healthy and happy. Your homework will be to write about your favourite holiday.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17685. Принципи дії поляризаторів двопроменезаломлюючі, відбиваючі, інтерференційні дихроїчні 323.4 KB
  Принципи дії поляризаторів: двопроменезаломлюючі відбиваючі інтерференційні дихроїчні. Поляризатори виділяють лінійну складову ел. маг. хвилі. Якість поляризатора визначається за степеню поляризації p=ImaxImin/ImaxImin. Двопроменезаломлюючі. Двоякопреломля...
17686. Роздільна здатність телескопу та мікроскопу 523.26 KB
  Роздільна здатність телескопу та мікроскопу. Границі роздільної здатності оптичних приладів. Роздільна здатність оптичних приладів обмежується дифракцією Фраунгофера на їх вхідній апертурі оскільки при цьому кожна точка об’єкта зображується дифракційною карти
17687. Розсіювання світла в мутних середовищах (αλ, α ~λ, αλ,) 88.38 KB
  Розсіювання світла в мутних середовищах. Мутне середовище – середовище в якому містяться завислі частинки. Розсіювання світла у мутному середовищі можна описати на основі теорії дифракції світла на діелектричних частинках. Розглянемо три випадки відн
17688. Розсіяння Мендельштама-Брілюена 25.17 KB
  Розсіяння МендельштамаБрілюена Розсіюванням Мандельштама Брілюена називають розсіювання оптичного випромінювання конденсованими середовищами твердими тілами і рідинами в результаті його взаємодії з власними пружними коливаннями цих середовищ. Воно супроводжує...
17689. Самофокусування світла 33.92 KB
  Самофокусування світла Самофокусування світла – це ефект самовпливу що виникає при розповсюдженні в нелінійному середовищі інтенсивного світлового пучка що має обмежений поперечний переріз. Розглянемо феноменологічне матеріальне рівняння де – поляризованість...
17690. Скін-ефект. Аномальний скін-ефект 18.65 KB
  Скінефект. Аномальний скінефект Проникнення єлектронномагнітної хвилі в тонкий поверхневий шар металу є частковим випадком скінефекту. Сам шар у який проникає електромагнітне поле називається скіншаром. Напруженість поля в скіншар зменшується експоненційно таки
17691. Теорія випромінювання Ейнштейна 19.17 KB
  Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і – кіль...
17692. Товсті та тонкі голограми 96.74 KB
  Товсті та тонкі голограми. Голографія набір технологій для точного запису відтворення і переформатування хвильових полів. Це спосіб одержання обємних зображень предметів на фотопластинці голограми за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фік
17693. Умови інтерференції двох хвиль 17.49 KB
  Умови інтерференції двох хвиль. Інтерференція – зміна середньої інтенсивності що обумовлена принципом суперпозиції. Для інтерференції хвиль необхідною умовою є їх когерентність: однакові частоти однаково поляризованілінійно стала в часі різниця фаз. ...