14108

Цикл с параметрами

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

9 урок Цикл с параметрами.1 урок. Общий вид цикла для: нц для i от i1 до i2 тело_цикла кц Здесь i величина типа цел она называется параметром цикла а i1 и i2 целые выражения т. е. выражения типа цел. При выполнении цикла для тело цикла выпол няется последовательно

Русский

2013-05-21

256.5 KB

2 чел.

9 урок Цикл с параметрами.-1 урок.

Общий вид цикла для:

нц для i от i1 до i2

· тело_цикла

кц

Здесь i — величина типа цел (она называется параметром цикла), а i1 и i2 — целые

выражения, т. е. выражения типа цел. При выполнении цикла для тело цикла выпол-

няется последовательно для i = i1, i = i1 + 1, . . . , i = i2. Если i1 = i2, то тело цикла

выполнится один раз для i = i1. Если же i1 > i2, то тело цикла не выполнится ни разу.

Общий вид цикла для с шагом:

нц для i от i1 до i2 шаг i3

· тело_цикла

кц

Если шаг i3 (который также должен быть целым выражением) равен положительному

числу d, то тело цикла будет выполняться последовательно для i = i1, i = i1 + d, i =

i1 + 2d, . . . до тех пор, пока значение i удовлетворяет условию i · i2.

Если же шаг i3 отрицателен и равен −d, то тело цикла будет выполняется последова-

тельно для i = i1, i = i1 − d, i = i1 − 2d, . . . до тех пор, пока значение i удовлетворяет

условию i . i1.

 1.  Получит  10  раз  слово  «привет»

Программа                                                       Выполнение

 

 1.  Вывести  на  экран  сумму  квадратов  чисел  от 1  до 10

    

 1.  Вывести  на  экран  все  нечетные  числа  от 1  до 20

Программа                                                            Выполнение

 1.  Найти  сумму  чисел  от 1  до  10

          Программа                                                       Выполнение

     

 1.   Напечатать  таблицу  умножения  на 7

7х1=7

7х2=14

…….

7х9=63

Программа                                                    Результат

             

    

 1.   Напечатать  столбцом  значения  синусов  углов  от  а  до  б (а, б вводятся  с  клавиатуры)

              Программа                                                            Результат

                              

Для  самостоятельного  решения

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5225. Інженерне обладнання будівель. Опорний конспект лекцій 2.92 MB
  Тема 1. Склад інженерних систем у готельно-ресторанному комплексі. Системи опалення, їх характеристика та обладнання План Види інженерного обладнання та його призначення. Системи опалення. Нагрівальні прилади систем опалення....
5226. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 49.5 KB
  Економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки Структура, форми подання та відображення економічної інформації. Інформаційні процедури Структуризація економічної інформації Структуру ЕІ утворюють конкретні інформаційні сукупності, які ...
5227. Організація поза машинної інформаційної бази 41 KB
  Організація поза машинної інформаційної бази Тема поняття позамашинної інформаційної бази,склад робіт з її організації Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому залежить від способу організації її інформаційної бази (І...
5228. Отечественная история. Курс лекций 1.75 MB
  Отечественная история Лекция. Введение в историческую науку Развитие истории как науки и возникновение основных исторических концепций. Греческое слово история означает рассказ о прошлом, о том, что действительно было. Вопрос исторического ...
5229. История развития генетики. Значение генетики для медицины 1.59 MB
  В учебном пособии рассматриваются вопросы истории развития генетики и значения генетики для медицины. Особое внимание уделено становлению и развитию отечественной генетики. Материалы пособия дополняют основную учебную литературу и содержат данные, н...
5230. Історія міжнародних відносин. Конспект лекцій 1.82 MB
  Вступ Вся історія розвитку світової цивілізації - це історія налагодження контактів, відносин, зіткнення інтересів різних цивілізацій, культур, народів, держав. Найбільш насиченим в цьому плані було XX століття. Для нього, як для жодного з попе...
5231. Історія педагогіки: курс лекцій 1.09 MB
  Вступ до курсу Історія педагогіки Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і вихован...
5232. Історія психології. Конспект лекцій 230.08 KB
  Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу 1.Уявлення про душу філософів мілетської школи VII-VI ст. до нової ери є період розкладання первісного суспільства і переходу до рабовласницького ладу. Корінні ...
5233. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст. 1.54 MB
  Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст. План: 1. Загальна характеристика асоціативної психології. 2. Зародження і розвиток асоціативної психології. 1. Загальна характеристика асоціативної психології. На початку ХІХ ст. асоціативна психологія зали...