14121

ИЗОБРАЖЕНИЯ-КАРТЫ. Создание изображения-карты в редакторе HomeSite

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

УРОК 11 ИЗОБРАЖЕНИЯКАРТЫ Изображениекарта – это такое изображение различные фрагменты которого служат ссылками на разные HTMLфайлы или URL. Выбирая с помощью мыши различные фрагменты изображения посетители сайта могут перемещаться со страницы на страницу. Создание

Русский

2013-05-21

408 KB

2 чел.


УРОК 11

ИЗОБРАЖЕНИЯ-КАРТЫ

Изображение-карта – это такое изображение, различные фрагменты которого служат ссылками на разные HTML-файлы или URL. Выбирая с помощью мыши различные фрагменты изображения, посетители сайта могут перемещаться со страницы на страницу.

Создание изображения-карты в редакторе HomeSite

 1.  На панели инструментов Tools нажать кнопку (New Image Map)
 1.  В появившемся диалоговом окне
  •  указать адрес и имя файла с рисунком, который будете использовать в основе карты (Image name)
  •  ввести имя карты (Map name)
  •  нажать кнопку ОК для перехода к следующему окну

 1.  В следующем диалоговом окне
  •  выбрать конфигурацию выделения и  выделить фрагмент;
  •  в появившемся окне ввести адрес ссылки (href);
  •  ввести альтернативный  текст;
  •  нажать кнопку ОК;

 1.  повторить действия пункта 3 для других фрагментов
 2.  Завершить формирование карты, выполнив сохранение (File → Save and Exit)

 


По завершении процесса создания изображения-карты в тексте программы появится следующий код:

<MAP name="klass">

 <AREA shape="circle" coords="51,145,13" href="8.htm" alt="Бачурина Инна" >

 <AREA coords="292,2,343,67" href="7.htm" alt="Мартова Света">

 <AREA shape="poly" coords="517,367,519,359,524,355,536,355,545,360,548,372,544,384,531,393,523,390,516,381"

href="13.htm" alt="Трубников Сергей">

</MAP>

<IMG src="class.jpg" width="600" height="450" border="0" alt="142 группа" usemap="#klass">

Ключевое слово usemap в теге IMG сообщает браузеру, что данное изображение является картой, и указание ему найти раздел <MAP> </MAP>с именем  klass, описывающий систему фрагментов и ссылок.

Каждый тег AREA описывает отдельный фрагмент изображения, где атрибут shape определяет конфигурацию выделения фрагмента, атрибут cords координаты узлов (для окружности – координаты центра и радиус),:

прямоугольная область –  shape=”rect”,

окружность –  shape="circle",

многоугольник –  shape="poly".
Если атрибут
shape отсутствует, предполагается прямоугольная область.

Атрибутом alt задается текст, всплывающий при наведении указателя мыши на заданный фрагмент, а атрибутом  href – адрес ссылки для него.

Замечание: если выделенные области перекрещиваются, то работает ссылка на файл, указанный первым в списке <MAP>.


Задание

 1.  Рассмотреть пример страницы с изображением-картой (primer11/klass.htm)
 2.  Создать свой вариант Web-страницы с изображением-картой, на котором выделены минимум три фрагмента различной конфигурации. Продемонстрировать результат преподавателю в окне браузера.

PAGE  3

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68157. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ВИРОБІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ 13.91 MB
  Виникає необхідність у зміненні підходів до теорії формоутворення. Процеси формоутворення при цьому багато в чому визначаються керівними програмами аналітичними залежностями інтерполяційних функцій законами розгону й гальмування робочих органів обладнання. Крім того шляхом застосування аналітичних моделей...
68158. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 168.5 KB
  Розвиток міжнародних економічних відносин між країнами з різним рівнем економічного розвитку відбувається під впливом глобалізації економіки та світових інтеграційних процесів. Частиною цих відносин є відносини між донорами (міжнародними організаціями та індустріально розвиненими країнами) та країнами-реципієнтами...
68159. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 384 KB
  Залишаються актуальними комплексні дослідження від виділення факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства до проведення оцінки ефективності адаптивних дій. Науковометодичне обґрунтування механізмів адаптивного управління фармацевтичними організаціями з урахуванням результатів...
68160. ФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 400.5 KB
  Сукупність глобалізаційних тенденцій, виражених поглибленням нерівномірності економічного розвитку, загострює актуальність дослідження факторного підходу до управління національними економіками. Неефективне використання факторів виробництва і зумовлені ним структурні диспропорції...
68161. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 434.5 KB
  Складність рішення даного завдання обумовлюється тим що ІБП завжди розвиваються в умовах жорстких обмежень на витрати ресурсів проекту та тривалість їх виконання. Тому важливим процесом в управлінні ІБП є оптимальний розподіл ресурсів проекту а саме фінанси сировини енергії обладнання трудових ресурсів тощо.
68162. ПРОФІЛАКТИКА КАНДИДО-АСОЦІЙОВАНОГО АЛЬВЕОЛІТУ 158 KB
  Клінічно на третю добу після екстракції зуба у першій контрольній групі було зареєстровано 17 327 випадків розвитку ускладнень у вигляді постекстракційного альвеоліту у другій 7 14 випадків й в основній 3 53. Так у першій контрольній групі запальні реакції були найбільш тривалими і зберігалися до 14 діб.
68163. Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди 269.5 KB
  Окрім того присутність ртуті у підземних водах може бути причиною важких неінфекційних хронічних захворювань у населення. Через все це дослідження геохімічних особливостей ртуті у підземних водах геологічних структур північнозахідної частини Донецької складчастої споруди є дуже актуальною науковопрактичною проблемою.
68164. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) 171 KB
  Вибір даної теми зумовлений науковим інтересом до зазначеної проблеми а постійне звертання композиторів до жанру інструментального концерту також засвідчує актуальність обраної тематики. Об’єктом дослідження обрано жанровостильову модель інструментального концерту.
68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...