14160

Одуванчики-цветы, словно солнышко, желты

Конспект урока

Педагогика и дидактика

План конспект ИЗОТЕРАПИЯ Тема: Одуванчики-цветы словно солнышко желты Цель: учить детей рисовать гуашью цветы используя прием – тычкования располагать цветы по всему листу бумаги обобщить и расширить знания о нетрадиционной технике рисования познакомить с

Русский

2013-05-26

16.59 KB

0 чел.

План – конспект

ИЗОТЕРАПИЯ

Тема: Одуванчики-цветы, словно солнышко, желты

Цель:

- учить детей рисовать гуашью - цветы используя прием – тычкования, располагать цветы по всему листу бумаги, обобщить и расширить знания о нетрадиционной технике рисования, познакомить с первыми весенними растениями;

- развивать познавательную, эмоционально-волевую сферы, психические функции,  мелкую моторику, фантазию, мышление, творческие способности , любознательность, наблюдательность;

- воспитывать активность, аккуратность, самостоятельность.

Оборудование: тонированная бледно-зелёная бумага, кисти, подставка, розетки с желтой гуашью, мокрая губка, тампоны из паралона, салфетки: мокрая и сухая, машина, кукла «Веснянка».

Ход занятия

1. Орг. момент

Ребята, в гости к нам пришла кукла, а зовут ее Веснянка. А знаете, почему ее так зовут?

Ее так зовут, потому что у нас на улице сейчас какое время года?

Вот поэтому и куклу зовут Веснянкой, в честь весны.

2. Основная часть

Кукла: Ребята я очень люблю весну, весной ярко светит солнце, зеленеет травка, на деревьях распускаются листочки, но больше всего я люблю весенние цветы - одуванчики- это мой самый любимый цветок.

Веснянка, а наши дети знают стихотворение о «Одуванчике», послушай его, пожалуйста.

(Дети читают стишок)

Веснянка, так как ты любишь одуванчики мы решили тебе их подарить.

Но рвать их мы не будем, пускай они растут на улице и всех нас радуют, мы их тебе нарисуем. Нарисуем ребята?

Вот на столе у меня лежат лужайки, какого - же они цвета?

Вот сейчас на наших лужайках вырастут одуванчики. Ребята какого цвета одуванчики?

Правильно. Я возьму тампон, осторожно его опущу в желтую краску, наберу немного краски и буду прикладывать им на зеленую лужайку вот так.

Но прежде чем мы приступим к работе, предлагаю вам немного отдохнуть.

Давайте ляжем на ковёр, так как вам удобно, закройте глазки.

(Звучит спокойная музыка)

Представьте: светит тёплое ласковое солнышко, щебечут птички, и вам так хорошо, тепло и уютно, мы все расслабляемся, а теперь открываем глазки, встаём, и будем рисовать.

Ребята, а что нужно сделать, чтобы рисунок понравился нашей Веснянке?

Правильно, нужно очень сильно стараться рисовать аккуратно и выполнять работу с любовью.

А теперь давайте сядем на свои места и приступим к работе.

Все возьмите тампоны в правую руку и аккуратно приступайте к работе.

(Дети работают)

Вот сколько сразу у нас выросло цветов, желтых одуванчиков, они как солнышко желты.

Дети, у нас очень красивые получились цветочки, Веснянке уже пора идти поэтому давайте подарим ей наши одуванчики.

(Дети дарят свои работы Веснянке)

3. Заключительная часть

Вам понравилось наше занятие?

Что запомнилось? Занятие подошло к концу, до свидания!

(Дети помогают педагогу убрать свои рабочие места, делают выставку работ)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73843. РОЗВИТОК СВІДОМОСТІ У ФІЛОГЕНЕЗІ 215 KB
  Сприймання – це відображення у свідомості людини цілісних предметів та явищ об’єктивного світу при їх безпосередньому впливі у дану мить на органи відчуттів. Його суттєва відмінність від відчуттів полягає в тому що в процесах сприймання формується образ цілісного предмету за допомогою відображення всієї сукупності його якостей. Однак образ сприймання не зводиться до простої суми відчуттів хоча й вносить їх до свого складу. Сприймання – результат діяльності системи аналізаторів.
73844. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ: ПАМ’ЯТЬ, УЯВА, МИСЛЕННЯ, УВАГА 84 KB
  Особливості пам’яті та уява. ІІ Пам’ять – форма психічного відображення яка заклечається в закріпленні збереженні і послідуючому відтворенні минулого досвіду. Пам’ять пов’язує минуле суб’єкта с його дійсністю і майбутнім і є найважливішою пізнавальною функцією яка лежить в основі розвитку і навчання.
73845. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 112.5 KB
  Рису характеру розуміють як схильність до нервової поведінки яка склалася в силу наявності певних потреб мотивів чи інтересів мотиваційні риси або в силу наявності певних звичок установок сталевих особливостей поведінки. Окремі властивості характеру залежать одне від одного та тісно пов’язані між собою вони створюють цілісну організацію яку називають структурою характеру. В структурі характеру виділяють дві групи рис. Під рисою характеру розуміють ті чи інші особливості особистості людини які систематично проявляються в різних видах...
73846. Діяльність та особистість 148.5 KB
  Діяльність в житті людини: види структура предмет. ДІЯЛЬНІСТЬ – можна визначити як специфічний вид активності людини спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу включаючи самого себе й умови свого існування. Навчання являє собою прогресивне відтворення людини як свідомої особистості на основі засвоєння ним практичного та теоретичного досвіду людства. Особливе місце в житті людини займає ПРАЦЯ.
73847. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 132.5 KB
  Спілкування: його структура, рівні, функції, основні способи впливу, види. Мова і спілкування. Механізм сприйняття людини людиною під час спілкування. Бар’єри спілкування. Конфлікт: поняття, види, структура, форми, засоби вирішення.
73848. ОСОБЛІВОСТІ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 90.5 KB
  Суб’єкт і об’єкт психології управління. Управлінська діяльність та стилі управління. І ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ – напрямок в психологічній науці що вивчає управлінську діяльність властивості та якості особистості що необхідні для її успішної реалізації.
73849. Суздальская земля X – XIII вв. 78.5 KB
  Одновременно с новгородскими делами Андрей решал и южные дела. В конце 1168 г. было собрано внушительное войско для похода на Киев. Во главе войска был поставлен сын Андрея Мстислав и боярин Борис Жидиславич.
73850. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 332 KB
  От примитивных приматов в середине палеогена возникли антропоиды – человекообразные обезьяны. Их древнейшие остатки относятся к нижнему олигоцену, а появление относят к позднему эоцену – 40 млн.
73851. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ. РАННИЙ ФЕОДАЛИЗМ. ГЕНЕЗИС ФЕОДАЛИЗМА В ЕВРОПЕ 116.5 KB
  Поэтому Европу принято делить на несколько регионов: ЮЗ – Италия Испания Южная Галлия Византия Франкское государство Германия Центральная Европа – Польша Чехия Венгрия Славяно-Балканский регион СЗ Скандинавия Британские острова. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯН. Происхождение славян. Первые известия о славянах.