14226

Старинная сонатная форма

Лекция

Музыка

Лекция десятая девятой не было. Тема: старинная сонатная форма. Определение. Классификация. Старинной сонатной называется форма с установившимся сонатным тональным планом по принципу: тоника – не тоника в экспозиционной части не тоника – тоника в развивающезаверш...

Русский

2013-05-27

14.23 KB

10 чел.

Лекция десятая (девятой не было).

Тема: старинная сонатная форма.

Определение. Классификация.

Старинной сонатной называется форма с установившимся сонатным тональным планом (по принципу: тоника – не тоника в экспозиционной части, не тоника – тоника в развивающе-завершающей).

Виды:

  1.  Старинная сонатная форма полифонической ориентации, что выражается в доминирующем методе развертывания. Это – «барочная сонатная форма».
  2.  Старинная сонатная форма гомофонно-гармонической ориентации (определяющей не только склад, но и тип метра, характер тематизма, функциональное соотношение разделов). Это «предклассическая сонатная форма».

По числу тем различается:

- однотемная,

- разнотемная.

По числу частей различается:

- двухчастная, если развивающий и завершающий разделы в силу малой самостоятельности объединяются в один крупный раздел;

- трехчастная, если развивающий и завершающий разделы автономны.

Барочная сонатная форма (типа развертывания).

Особенности:

- тематическая однородность,

- отсутствие четких границ, жесткой структуры.

Экспозиция.

Главная партия эквивалентна ядру.

Связующая партия – собственно развертыванию.

Побочная партия – кадансу (в доминанте).

Развивающий и завершающий разделы.

В развивающем разделе не происходит нового события, но продолжается то, что уже начато в экспозиции, но иначе гармонически ориентировано.

Завершающий раздел (или реприза) бывает либо не полным, в этом случае проводится ПП в точном виде в главной тональности; либо полным, в этом случае есть и ГП (СВ может быть, а может и не быть).

Предклассическая сонатная форма.

Особенности:

- тематизм более определенен,

- функции разделов выражены четче,

- разработочное развитие.

Экспозиция.

Складывается из двух крупных разделов – ГП с примыкающей к ней СВ и ПП с примыкающей к ней ЗП.

Разработка и реприза.

Тональный план бывает разной степени сложности.

Часто практикуется разработочное, то есть частичное воспроизведение тем и в не известных экспозиции сочетаниях (например, элементы ПП, далее СВ и ЗП).

Реприза бывает полная (с ГП и ПП) и неполная (начинается сразу с ПП). Реприза может быть точной или измененной.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розв’язати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх об’єктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...
68272. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 289 KB
  Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій економіці особливо в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної політики. Різноманітність інновацій і заходів їх реалізації...