14260

Лейтмотив. Лейтмотив в характеристике фильма

Доклад

Музыка

Лейтмотив. Лейтмотив в характеристике фильма. Одной из наиболее полных и интересных драматургических функций звука является звуковой лейтмотив. Лейтмотив сопровождает обычно либо неоднократное появление действующего лица либо повторение того или иного события. В к...

Русский

2013-06-01

13.9 KB

6 чел.

Лейтмотив. Лейтмотив в характеристике фильма.

Одной из наиболее полных и интересных драматургических функций звука является звуковой лейтмотив.

Лейтмотив сопровождает обычно либо неоднократное появление действующего лица, либо повторение того или иного события. В кино широко распространен лейтмотивный принцип музыкальной характеристики. Это принцип повторности музыкальных тем, сквозного проведения их через фильм.

Лейтмотив, давая некую психологическую характеристику героям и событиям, призван помочь зрителю в понимании происходящего на экране. Прием лейтмотива был широко использован Д. Шостаковичем в фильме С. Юткевича “Златые горы”.

Лейтмотивом фильма может быть не только музыкальная тема, звучащая в оркестре, это может быть и песни, исполняемая солистами или хором, вокальная партия и т. п.

Звучание песни в фильме может носить характер закадрового обобщения и в то же время выявлять черты, раскрывающие человеческую индивидуальность. В песне чаще всего выражается не действие, а чувство, настроение действующего лица, в ней заложены не только музыкальные характеристики экранного действия, но и смысловые, поскольку в каждой песне есть слова, выражающие определенную идею, отвечающие содержанию и смыслу эпизода.

При использовании песенного материала для озвучения немых фильмов надо учитывать возникающие в связи с этим дополнительные трудности при монтаже фонограмм, содержащих песню, ведь, как говорится, из песни слова не выкинешь, и если в музыке песни купюру сделать довольно просто, то в тексте такие купюры не всегда допустимы; часто оказывается, что даже изъять куплет целиком невозможно. Поэтому вводить песню в фильм следует с расчетом на определенную продолжительность ее звучания либо применять постепенный увод звучания песни, то есть плавное затихание ее до полного исчезновения, но этот прием должен сочетаться со зрительным рядом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46406. Педагогічні особливості культури офіцера 184 KB
  Обговорення другого питання: Педагогічні техніки військового педагога 30 хв. 30 Педагогічні техніки військового педагога 30 Психологічні особливості педагогічної майстерності 20 3. Обговорення другого питання: Педагогічні техніки військового педагога 30 хв. Педагогічну культуру вони розглядають як оволодіння військовим педагогом педагогічним досвідом людства ступінь його досконалості в педагогічній діяльності досягнутий рівень розвитку його особистості як педагога.
46408. Характеристика військового колективу 138.5 KB
  Хоча психічний склад колективу є соціально обумовленим, але він у багато чому визначається характером і умовами колективної діяльності, віковим і національним складом членів колективу. Тому при аналізі психічного складу колективів можливий і професійний, і віковий, і національний підходи...
46409. Доказательство и доказывание в гражданском процессе 118.5 KB
  Представители по гражданскому делу, или защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора...
46410. Розмір речення та ідіостиль 36.21 KB
  Підготувала студентка 2го курсу ФІФ Група 2338 н Бреніч Наталія Розмір речення та ідіостиль Ця доповідь присвячена висвітленню теми Розмір речення та ідіостиль Поліни Ігорівни Климової. Обьектом статті є речення в свою чергу предметом є розмір речення та поняття іліостиль. Адмоні даючи детальну характеристику особливостям побудови речення в творах цього письменника наголошував на тому що у фразі Томаса Манна наявний процес пошуку істини це проявляється. Цією статтею робимо спробу дослідити недостатньо вивчений аспект ідіостиля...
46411. Аналіз умов та факторів виходу на зовнішній ринок українських літакобудівних підприємств 1.41 MB
  Цю стратегію переважно використовують невеликі авіакомпанії які мають невеликий парк літаків або взагалі орендують літаки. Але частка нових літаків в повітряному парку світу залишилась нижче рекордних показників зафіксованих в 1991 та 1999 роках. Прогноз оновлення парку літаків у світі Підтримка промисловості здійснюється урядами в різних формах: від істотної суттєвої частки долі у фінансуванні наукових досліджень до прямого субсидування виробництва і державного страхування експорту. На сьогоднішній день Boeing та irbus постачають на...
46412. Статус Рахункової Палати в Україні: українське законодавство, зарубіжний досвід та шляхи удосконалення 254 KB
  Нижче розглянуто основні віхи становлення Рахункової палати як органу фінансового контролю її завдання повноваження та проблеми діяльності на сучасному етапі зарубіжний досвід правового регулювання статусу аналогічних органів в окремих зарубіжних державах. На основі проведеного дослідження розроблено пропозиції щодо можливих шляхів удосконалення правового регулювання діяльності Рахункової палати в Україні. Денис КОВРИЖЕНКОексперт Лабораторії законодавчих ініціатив Основні етапи інституціоналізації Рахункової палати У 1992 році з ініціативи...
46413. Педагогічні особливості культури офіцера. Військово-педагогічні процеси 112 KB
  Сформувати у курсантів навички пошуку узагальнення критичного аналізу навча1льного матеріалу вміння висувати і захищати свої погляди з питань що розглядаються; Формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; Формувати світогляд курсантів спираючись на національні історичні та військовопатріотичні традиції загальнолюдські цінності; Сприяти розвитку у курсантів почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості.