14263

Музыкальная драматургия театральных постановок (музыкально-драматический спектакль)

Доклад

Музыка

Музыкальная драматургия театральных постановок музыкальнодраматический спектакль. Музыкальной драматургией называется комплекс музыкальных выразительных средств которые раскрывают идейное содержание спектакля создают характерные образы действующих лиц показ

Русский

2013-06-01

14.64 KB

54 чел.

Музыкальная драматургия театральных постановок (музыкально-драматический спектакль).

Музыкальной драматургией называется комплекс музыкальных выразительных средств, которые раскрывают идейное содержание спектакля, создают характерные образы действующих лиц, показывают их в драматических ситуациях, в конфликтных столкновениях и в развитии.

Основным элементом музыкальной драматургии является музыкальная тема, которая воплощает основные существенные черты художественного образа.

Важнейшим видом музыкальных тем являются темы, выражающие одну из ведущих идей спектакля. Таковы, например, темы, воплощающие идею патриотизма, темы, создающие обобщенные образы драматических сил, противодействующих в спектакле.

Музыкальная характеристика может быть выражена любыми вокальными и инструментальными жанрами.

Простейшим видом музыкально-драматургического развития являются так называемые темы-воспоминания, с помощью которых сцена приобретает большую выразительность и глубину, конкретность.

Большое значение имеют музыкальные темы, которые несколько раз повторяются на протяжении всего спектакля, выражая какую-либо определенную идею, чувство или черту характера героя. Такие темы называются лейттемами или лейтмотивами.

Довольно часто два противоположных стремления, две каких-либо идеи сталкиваются в пьесе. И в этом столкновении обычно заключается основной драматический конфликт произведения, приводящий к развязке. В этом случае музыка помогает ярко и образно воплотить столкновение противоборствующих сил путем противопоставления двух резко различающихся по своему характеру музыкальных тем, которые воплощают эти противоположные начала.

Наряду с лейтмотивами в музыкальном оформлении спектакля часто применяются лейтритмы, лейтгармоиии, лейттембры, то есть повторяющиеся ритмические рисунки, имеющие определенное смысловое значение аккорды или связанные с каким-либо действующим лицом звучания отдельных групп инструментов, приобретающие значение конкретных музыкальных характеристик.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65226. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул 348 KB
  Результатами досліджень є спеціалізовані програмні комплекси для візуалізації просторових моделей молекул. Для підготування зображень просторових моделей молекул можна скористатися також послугами дизайнагентств але в цьому випадку...
65227. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ЗАРИБЛЕННЯ РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 253 KB
  Проблема вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу залишається однією з актуальних протягом всієї історії рибництва. Збільшення ставових площ, підвищення щільностей посадки при інтенсифікації ставового рибництва...
65228. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями 985.9 KB
  Внаслідок конвергенції взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних мереж на шляху створення універсальної мультисервісної та мультимедійної інфокомунікаційної мережі наступного покоління NGN відбувається збільшення...
65229. Технологія виправлення точкових ливарних дефектів тонкостінних елементів авіаційних деталей з високоміцних алюмінієвих сплавів дозованим наплавленням 3.04 MB
  Дослідити процеси плавлення електрода формування краплі біля торця мундштука відривання краплі під дією імпульсу газодинамічної сили та визначити умови керованого переносу на деталь електродного металу заданої маси й температури.
65230. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) 238.5 KB
  Вивчення становища польських біженців у внутрішніх губерніях Росії повязано з їх важливим місцем у соціальній історії країни в роки Першої світової війни. Лише після розпаду СРСР на теренах колишніх союзних республік внаслідок цілої низки...
65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.
65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.