14305

Исследование электромагнитных колебаний в параллельном RLC контуре

Лабораторная работа

Физика

Отчет по лабораторной работе №3 Тема: Исследование электромагнитных колебаний в параллельном RLC контуре Задача Для параллельного LC колебательного контура измерить и вычислить следующие величины: В режиме свободных затухающих колебаний: период колебаний лог

Русский

2013-06-03

40 KB

46 чел.

Отчет по лабораторной работе №3

Тема:  Исследование электромагнитных колебаний в параллельном RLC контуре

Задача

Для параллельного LC колебательного контура измерить и вычислить следующие величины:

  1.  В режиме свободных затухающих колебаний: период колебаний, логарифмический декремент затухания, коэффициент затухания, постоянную времени затухания, добротность.
  2.  В режиме вынужденных колебаний: резонансную частоту, полосу пропускания, добротность.
  3.  Сравнить значения добротности, полученные в первом и втором случаях. Исследовать зависимость названных величин от параметров контура.

Установка

Измерения

Таблица №1

Параметры контура

Порядковый номер наблюдения

1

2

3

4

Среднее T, мкс

Частота f, 106Гц

L = 215 мкГн

С=0,022 мкФ

R = 0

Т, мкс

13,6

14

13,5

13,7

13,7

0,073

L = 215 мкГн

С=0,022 мкФ

R = 40 Ом

Т, мкс

14

15

16

14

14,8

0,068


Таблица №
2

Параметры контура: L = 215 мкГн,   С = 0,022 мкФ,   R = 40 Ом

Порядковый номер амплитуды

1

2

3

Порядковый номер амплитуды

1

2

3

(Y+), дел

8

2

1

(Y-), дел

17

4

1

1,386

0,693

1,447

1,386

Обработка результатов

Период затухающих колебаний:   R = 0  T = 13.7 мкс

     R = 40 Ом Т = 14.8 мкс

Частота затухающих колебаний:   R = 0  f = 73.0 кГц

     R = 40 Ом f = 67.8 кГц

Логарифмический декремент затухания:    = 1.575

Коэффициент затухания:     = /Т= 1.575/14.8 = 10.6

Постоянная времени затухания:    = 1/ = 1/0.106106 = 9.4 мкс

Добротность контура:    Q =  = 1.575 = 1.995

Погрешность периода затухающих колебаний (как погрешность прямых измерений):

          Т = 0.1 мкс

Погрешность частоты затухающих колебаний (как погрешность прямых измерений):

             f  = 0.5 кГц

Погрешность коэффициента затухания (как погрешность косвенных измерений):

           = 1.2 мкс

Погрешность постоянной времени затухания (как погрешность косвенных измерений):

           = 1 мкс

Погрешность добротности контура (как погрешность косвенных измерений):

          Q = 0.25


R

C

C1

C2

Ф5080

С1-72

Г4=117

или ГИ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74110. Үйсін мемлекеті 18.65 KB
  3 ғасырда Қазақстанды мекендеген тайпаларда мемлекеттіктің алғашқы белгілері болды. Ежелгі үйсіндерде әлеуметтікэкономикалық қатынастар өтпелі кезеңге тән сипатта болды. Жартылай көшпелі және жартылай отырықшы үйсін коғамында өндірістің екі негізгі түрі болды: мал және жер. Рулық құрылыстың ыдырауы барысында туындаған таптық қатынастар құлиеленушілік сипатқа ие болды.
74111. Қазақ жүздері 18.52 KB
  Дәстүрлі қазақ қоғамы үш жүзден тұрады: Ұлы жүз Қазақ жүздерінің мынандай ішкі белгілері бар: а ішкі аумақтық тұтастық; ә этностық туыстық; б шаруашылықмәдени бірлік; в саяси басқару ортақтастығы. Әрбір қазақ жүзінің тарихи қалыптаскан аумағы бар. Мысалы Ұлы жүздің таралған аймағы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан; Орта жүздікі Орталық Шығыс Солтүстік Қазақстан; Кіші жүздікі Батыс Қазақстан.
74112. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы 18.47 KB
  Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Бұл кезде Абай өз атынан Жаз Жаздыкүн шілде болғанда.
74113. Қазақ хандығы 18.4 KB
  1457 жылдың күзінде Әбілқайыр хан Сығанақ түбінде қалмақтардан жеңілгеннен кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар қол астындағы рутайпалармен Шу өңіріне келіп қоныстанып Қазақ хандығының негізін салады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди кітабында Қазақ хандығының құрылған жері Шу бойы мен Қозыбасы деп айтылады. Қазақ хандығының құрылуы осыған дейін бүкіл Қазақстан аумағында болған әлеуметтікэкономикалық және этно саяси процестердің заңды қорытындысы еді.
74115. Алаш қозғалысы 17.71 KB
  Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскеримонархиялық басқару жүйесі қазақ жерінің орыс мемлнің меншігі етіп жариялануы осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар легінің күрт өсуі қазақ бұқарасының зорлықпен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы дәстүрлі қазақ шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан жағдайдың нақты көріністері еді. Сол кездегі қазақ қоғамы дамуының күн тәртібінде қазақ халқының ұлт ретінде жоғалуы не өзінөзі сақтауы үшін күреске шығу мәселесі тұрды.
74116. Батыс Түрік қағанаты 17.7 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Батыс Түрік қағанатының негізін Торэмен қаған қалаған деген ғылыми дерек те бар. Батыс Түрік қағанатының қалыптасуы Түрік қағанатының осыншама ұланбайтақ жер енді ғана қалыптаса бастаған мемлекеттіктің шеңберінде ұзақ уақыт қала алмайтын еді.
74118. Аппаратный состав и основные функции АСКУЭ Энергия+ 20.06 KB
  Основные функции Автоматический учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета. Санкционированное автоматическое или ручное предоставление информации о результатах измерений и состоянии средств и объектов измерений в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом ИАСУ КУ. Предоставление контрольного доступа к результатам измерений данным о состоянии объектов и средств измерений в СВК УСПД ЭСч по запросу со стороны ИАСУ КУ. Автоматическое формирование учетных показателей: сведение баланса учет...