14307

Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана

Лабораторная работа

Физика

Отчет по лабораторной работе №7 Тема: Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана Задача Измерить зависимость тока короткого замыкания коллектора транзистора от напряжения между эмиттером и базой. По результатам измерений определить отнош

Русский

2013-06-03

66.2 KB

8 чел.

Отчет по лабораторной работе №7

Тема:  Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана

Задача

  1.  Измерить зависимость тока короткого замыкания коллектора транзистора от напряжения между эмиттером и базой.
  2.  По результатам измерений определить отношение заряда электрона к постоянной Больцмана.

БП

В2

R1

R2

R3

B1

Принципиальная электрическая схема установки

БП – блок питания электрической схемы;

R1 – ограничительный резистор;

R2 – потенциометр, с помощью которого можно изменять напряжение Uэб;

R3 – резистор в цепи коллектор – база, с помощью которого можно измерить ток коллектора Ik (по падению напряжения на нем);

В1 – вольтметр для измерения Uэб;

В2 – вольтметр для измерения падения напряжения Uкб на R3.

Измерения

Таблица №1

п/п

Uэб

Uкб

Ik = Uкб/R3

lgIk

В

В

мА

-

1

0,30

0,0022

0.000183

-3.737549

2

0,31

0,0031

0.000258

-3.588380

3

0,32

0,0048

0.000400

-3.397940

4

0,33

0,0059

0,000492

-3.308035

5

0,34

0,0116

0,000967

-3.014574

6

0,35

0,0181

0.001508

-2.821599

7

0,36

0,0229

0.001908

-2.719422

8

0,37

0,0426

0.003550

-2.449772

9

0,38

0,0727

0.006058

-2.217671

10

0,39

0,0814

0.006783

-2.168578

11

0,40

0,1018

0.008483

-2.071451

12

0,41

0,1162

0.009683

-2.013990

13

0,42

0,1585

0.013208

-1.879163

14

0,43

0,1714

0.014283

-1.845181

15

0,44

0,2024

0.016867

-1.772962

16

0,45

0,2258

0.018817

-1.725450


Обработка результатов

R3 = 12 Ом

Тср = 22 C = 295 К      

Т = 0,5K

Зависимость lg Ik = f(Uэб)

Тангенс угла наклона полученной прямой: tg   = 13.413993(1/B)

Оценка погрешностей измерений

Обработка экспериментальных данных методом парных точек

Таблица №3

№ п/п

x2

x1

x2-x1

y2

y1

y2-y1

ai=(y2-y1)/(x2-x1)

ai-a

(ai-a)2

1

0,38

0,30

0,08

-2,218

-3,737

1,519

18,989

4,392

19,292

2

0,39

0,31

0,08

-2,169

-3,588

1,419

17,741

3,144

9,886

3

0,40

0,32

0,08

-2,071

-3,398

1,327

16,581

1,985

3,939

4

0,41

0,33

0,08

-2,014

-3,308

1,294

16,179

1,583

2,505

5

0,42

0,34

0,08

-1,879

-3,015

1,136

14,195

-0,402

0,162

6

0,43

0,35

0,08

-1,845

-2,822

0,976

12,204

-2,392

5,724

7

0,44

0,36

0,08

-1,773

-2,719

0,946

11,830

-2,767

7,656

8

0,45

0,37

0,08

-1,725

-2,450

0,724

9,054

-5,543

30,721

С доверительной вероятностью 95%

Определим погрешность результата, как погрешность косвенных измерений:

Ответ:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46596. Пряме й переносне значення слова. Вияви полісемії в різностильових текстах 21.5 KB
  Пряме й переносне значення слова. Пряме значення слова це дефініція слова яка безпосередньо вказує на його співвідношення з тією чи іншою ознакою об'єктивної дійсності як це історично закріпилося у свідомості мовців. Це первинне значення слова. Переносне значення слова це одне із значень слова яке виникло внаслідок перенесення одних ознак предметів чи явищ на інші.
46597. Синонімія, види синонімів. Роль синонімів у різностильових текстах 21.5 KB
  Синонімія це сукупність синонімів тієї чи іншої мови а також розділ науки про мову у якому вивчаються синоніми як одиниці мови. Синоніми це слова однієї частини мови що мають близьке лексичне значення але відрізняються за формою. Традиційно виділяють загальномовні синоніми зрозумілі для кожного носія мови граний красивий; контекстуальні або авторські синоніми у конкретному тексті. Окремо виділяють абсолютні синоніми слова які мають тотожні значення лелека чорногуз сум смуток століття сторіччя.
46598. Неологізми, архаїзми, історизми в українській літературній мові 21.5 KB
  За вживанням вона поділяється на активну слова що регулярно вживаються в певній сфері діяльності тобто щоденні слова та професіоналізми пасивну застарілі слова та неологізми. Застарілі слова слова що перестали активно вживатися носіями мови. До них відносять архаїзми слова які називають поняття які існують і в наш час пїїт поет спудей студент загально повільно; історизми слова які позначають поняття які зникли комсорг волость хорунжий Існує багато причин чому слова відходять до пасивного вжитку зокрема і...
46599. Синтаксична норма. Порядок слів у реченні 21.5 KB
  Порядок слів у реченні. Розрізняють типи норм: орфоепічні правильна вимова акцентуаційні наголошення слів лексичні слововживання граматичні морфологічні та синтаксичні стилістичні орфографічні правила написання пунктуаційні. Вони передбачають правильне вживання граматичних форм слів узгодження керування прилягання морфологічні та правильне утворення словосполучень і речень синтаксичні. В українській мові вільний порядок слів у реченні тобто немає чітких правил розташування у певному порядку тих чи інших членів речення.
46600. BELARUSIAN CUISINE 21.5 KB
  Belarusian cuisines have influences from its neighboring countries like Russia, Lithuania, Ukrainian and Polfnd among others. A variety of dishes made of potato form an important part of most cuisines in Belarus. Some of the popular potato dishes in Belarusian cuisines include Belarusian Draniki, Belarusian Draniki with Pork, Kolduni, Babka and Belarusian Kartoflyaniki among others
46601. Кодификация советского права 1920-х годов 21.53 KB
  Гражданский кодекс РСФСР был принят четвертой сессией ВЦИК девятого созыва 31 октября 1922 г. Отличительными чертами ГК РСФСР 1922 г. ГК гарантировал всем гражданам РСФСР охрану гражданских прав независимо от пола расы национальности вероисповедания и происхождения но в то же время ограничивал свободу предпринимательской деятельности и частной инициативы если осуществление гражданских прав противоречит их социальнохозяйственному назначению наносит явный ущерб государству. Право на пользование землей для ведения сельского хозяйства при...
46602. Планирование учебно-воспитательной работы по изобразительному искусству 21.55 KB
  Проблемы психического развития личности в онтогенезе факторы движущие силы закономерности. Филогенез развития вида онтогенез развитие индивида.Декарт и ЖанЖак Руссо представители природного биологизаторского направления идея которого состоит в том что наибольшее значение для развития личности имеет наследственность генетические факторы влияние среды минимально.Непосредственными движущими силами психического развития ребенка являются противоречия которые возникают и преодолеваются в процессе обучения и воспитания.
46603. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ 21.55 KB
  Основные понятия Для целей настоящего Закона указанные ниже термины имеют следующее значение: автор физическое лицо творческим трудом которого создано произведение; аудиовизуальное произведение произведение состоящее из зафиксированной серии связанных между собой кадров с сопровождением или без сопровождения их звуком предназначенное для зрительного и слухового в случае сопровождения звуком восприятия с помощью соответствующих технических устройств; аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения и все...
46604. Виды трения. Износ при сухом, граничном, полужидкостном и жидкостном трении. Роль смазки 21.6 KB
  Трение сопротивление возникающее при взаимном перемещении соприкасающихся поверхностей тел. В зависимости от кинематических признаков относительного перемещения тел чаще всего встречаются два вида трения: трение скольжения и трение качения. В зависимости от состояния трущихся поверхностей различают: трение без смазки трение двух твердых тел при отсутствии на поверхности трения введенного смазочного материала всех видов; граничное трение трение двух твердых тел при наличии на поверхности трения слоя жидкости обладающего...