14309

Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования

Лабораторная работа

Физика

Отчет по лабораторной работе №10в Тема: Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования. Задача Исследовать электрические процессы в переходных цепях. Познакомиться с явлениями дифференцирования и интег

Русский

2013-06-03

73.11 KB

1 чел.

Отчет по лабораторной работе №10в

Тема:  Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования.

Задача

  1.  Исследовать электрические процессы в переходных цепях.
  2.  Познакомиться с явлениями дифференцирования и интегрирования
  3.  Рассчитать и построить амплитудно-частотную характеристику дифференцирующей цепи.
  4.  Рассчитать и построить амплитудно-частотную характеристику интегрирующей цепи.

Исследуемые схемы

С

R

Uвх(t)

Uвых(t)

Дифференцирующая

Интегрирующая

С

Uвых(t)

Uвх(t)

Расчетные и опытные данные в виде таблиц  и графиков

Дифференцирующая цепь

Форма сигнала на выходе дифференцирующей RC-цепочки, если на ее вход подан импульс прямоугольной формы амплитудой Um = 5В и длительностью u = 5мкс при =7,5 кОм и С = 82пФ

Теоретические данные

Таблица №1

t, мкс

0

1

2

3

4

5

6

UR, В

5

0,98357

0,1934

0,038

0,007

0,001

0,0002


                                                                      Практические данные

Таблица №2

t, мкс

0

1

2

3

4

5

         6

UR, В

3.4

2

1

0,3

0,1

0,001

   0.0002

UR, В; t=100RC

      3

      2.99

      2.9

     2.8

     2.7

   2.6

     2.5

t=RC: 

t=100RC:

          

Рассчитаем амплитудно-частотную характеристику:                             Теоретические данные

Таблица №3

f = /2, кГц

0

2

5

10

20

50

100

300

500

700

1000

A() = Uвых/Uвх при t = RC

0

0,007

0,003

0,039

0,077

0,19

0,36

0,757

0,888

0,937

0,968

A() = Uвых/Uвх при t = 100RC

0

0,611

0,888

0,968

0,991

0,998

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

                                                                                                                                 Практические данные

Таблица №4

f =/2, кГц

0  

2

5

   10

20

50

100

300

500

700

1000

A() = Uвых/Uвх при t = RC

0

0,007

0,002

0,037

0,075

  0,18

0,25

0,35

0,36

0,36

 0,36

A() = Uвых/Uвх при t = 100RC

0

0,3

0,35

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

t=RC:

t=100RC:

Интегрирующая цепь

Форма сигнала на выходе интегрирующей RC-цепочки, если на ее вход подан импульс с прямоугольной формы амплитудой Um = 5В и длительностью u = 1мкс при = 7,5 кОм и С = 2000пФ.

Теоретические данные

Таблица №5

t, мкс

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

   0,7

  0,8

    0,9

   1,0

UC, В

0

0,03

0,066

0,099

0,132

0,164

0,196

 0,228

 0,26

  0,291

  0,322

Практические данные

Таблица №6

t, мкс

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

UC, В

0

0,25

0,6

0,8

1,2

1,5

1,7

2,1

2,4

2,7

3

UR, В; t=RC/100

0

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

t=RC, мкс:        

t=RC/100, мкс:  

Рассчитаем амплитудно-частотную характеристику:

Теоретические данные

Таблица №7

f = /2, кГц

0

2

10

20

50

100

200

400

  600

  800

 1000

A() = Uвых/Uвх при t = RC

1

0,999

0,999

0,999

0,998

0,995

0,983

0,935

 0,870

 0,793

 0,728

A() = Uвых/Uвх при t = RC/100

1

0,983

0,728

0,469

0,208

0,106

0,053

0,027

 0,018

 0,013

 0,010

Практические данные

Таблица №8

0

2

        10

20

50

100

200

400

600

800

   1000

00A() = Uвых/Uвх при t = RC

1

0,99

0,98

0,98

0,88

0,68

0,44

0,23

0,17

0,12

      0,1

A() = Uвых/Uвх при t = RC/100

1

0,99

0,99

0,99

0,99

0,975

0,96

0,86

0,77

0,65

    0,59

t=RC: 

t=RC/100:  

Погрешности интегрирования в конце импульса

Вывод: В дифференцирующей цепи при увеличении  выходное напряжение увеличивается, в интегрирующей цепи - уменьшается


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18269. Методи виховання військовослужбовців 210.5 KB
  Заняття №10 Методи виховання військовослужбовців. Мета заняття: Зясувати зміст поняття методи виховання військовослужбовців та їх класифікацію. Вивчити методику застосування о...
18270. Закономірності та принципи навчання ійськовослужбовців 36.96 KB
  Заняття №7: Закономірності та принципи навчання ійськовослужбовців. Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почу
18271. Специфіка військового навчання 272.5 KB
  Заняття №5: Специфіка військового навчання Мета заняття: Розкрити основні концепції навчання їх використання у процесі військового навчання. 22. Проан
18272. Засоби визначення повітряних параметрів 676.5 KB
  Практичне 1.1. Засоби визначення повітряних параметрів. Навчальні питання 1. Система повного й статичного тисків 2. Пілотажний прилад комбінований резервний ППКРСВС Засоби визначення повітряних параметрів містять у собі: систему повного й статичного тисків я...
18273. ВЕЛИЧИНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 249 KB
  ВЕЛИЧИНИ ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ Площа фігури її основні властивості. Одиниці площі та відношення між ними. Способи вимірювання площ. Рівновеликі і рівноскладені фігури. Поняття про обєм тіла. Одиниці обєму та відношення між ними. П
18274. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ 72.5 KB
  Лекція 1 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ Поняття про твердження. Математичні твердження та їх види. Поняття його обсяг і зміст. Відношення між поняттями. Означення понять. Способи означення. Означувані і неозначувані поняття. Вимоги д
18275. МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ 101 KB
  Лекція 2 МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ Поняття множини. Скінченні і нескінченні множини. Способи задання множин. Порожня і одинична множини. Точкові множини. Геометрична фігура як множина точок. Плоскі і просторові геометричні фігури. Круги Ейлера. Рівн...
18276. ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ 256.5 KB
  Лекція 3 ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ Поняття про операції. Операції перерізу обєднання доповнення підмножини до множини і доповнення. Зображення результатів операцій за допомогою кругів Ейлера. Закони операції над множинами. Число елементів у обєднанні ...
18277. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН 53 KB
  Лекція 4 ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН Відношення між елементами двох множин та його основні характеристики: області відправлення і прибуття; графи відношення області визначення і значення повні образи і прообрази елементів. Операції над відношення...