14309

Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования

Лабораторная работа

Физика

Отчет по лабораторной работе №10в Тема: Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования. Задача Исследовать электрические процессы в переходных цепях. Познакомиться с явлениями дифференцирования и интег

Русский

2013-06-03

73.11 KB

1 чел.

Отчет по лабораторной работе №10в

Тема:  Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования.

Задача

  1.  Исследовать электрические процессы в переходных цепях.
  2.  Познакомиться с явлениями дифференцирования и интегрирования
  3.  Рассчитать и построить амплитудно-частотную характеристику дифференцирующей цепи.
  4.  Рассчитать и построить амплитудно-частотную характеристику интегрирующей цепи.

Исследуемые схемы

С

R

Uвх(t)

Uвых(t)

Дифференцирующая

Интегрирующая

С

Uвых(t)

Uвх(t)

Расчетные и опытные данные в виде таблиц  и графиков

Дифференцирующая цепь

Форма сигнала на выходе дифференцирующей RC-цепочки, если на ее вход подан импульс прямоугольной формы амплитудой Um = 5В и длительностью u = 5мкс при =7,5 кОм и С = 82пФ

Теоретические данные

Таблица №1

t, мкс

0

1

2

3

4

5

6

UR, В

5

0,98357

0,1934

0,038

0,007

0,001

0,0002


                                                                      Практические данные

Таблица №2

t, мкс

0

1

2

3

4

5

         6

UR, В

3.4

2

1

0,3

0,1

0,001

   0.0002

UR, В; t=100RC

      3

      2.99

      2.9

     2.8

     2.7

   2.6

     2.5

t=RC: 

t=100RC:

          

Рассчитаем амплитудно-частотную характеристику:                             Теоретические данные

Таблица №3

f = /2, кГц

0

2

5

10

20

50

100

300

500

700

1000

A() = Uвых/Uвх при t = RC

0

0,007

0,003

0,039

0,077

0,19

0,36

0,757

0,888

0,937

0,968

A() = Uвых/Uвх при t = 100RC

0

0,611

0,888

0,968

0,991

0,998

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

                                                                                                                                 Практические данные

Таблица №4

f =/2, кГц

0  

2

5

   10

20

50

100

300

500

700

1000

A() = Uвых/Uвх при t = RC

0

0,007

0,002

0,037

0,075

  0,18

0,25

0,35

0,36

0,36

 0,36

A() = Uвых/Uвх при t = 100RC

0

0,3

0,35

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

t=RC:

t=100RC:

Интегрирующая цепь

Форма сигнала на выходе интегрирующей RC-цепочки, если на ее вход подан импульс с прямоугольной формы амплитудой Um = 5В и длительностью u = 1мкс при = 7,5 кОм и С = 2000пФ.

Теоретические данные

Таблица №5

t, мкс

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

   0,7

  0,8

    0,9

   1,0

UC, В

0

0,03

0,066

0,099

0,132

0,164

0,196

 0,228

 0,26

  0,291

  0,322

Практические данные

Таблица №6

t, мкс

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

UC, В

0

0,25

0,6

0,8

1,2

1,5

1,7

2,1

2,4

2,7

3

UR, В; t=RC/100

0

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

t=RC, мкс:        

t=RC/100, мкс:  

Рассчитаем амплитудно-частотную характеристику:

Теоретические данные

Таблица №7

f = /2, кГц

0

2

10

20

50

100

200

400

  600

  800

 1000

A() = Uвых/Uвх при t = RC

1

0,999

0,999

0,999

0,998

0,995

0,983

0,935

 0,870

 0,793

 0,728

A() = Uвых/Uвх при t = RC/100

1

0,983

0,728

0,469

0,208

0,106

0,053

0,027

 0,018

 0,013

 0,010

Практические данные

Таблица №8

0

2

        10

20

50

100

200

400

600

800

   1000

00A() = Uвых/Uвх при t = RC

1

0,99

0,98

0,98

0,88

0,68

0,44

0,23

0,17

0,12

      0,1

A() = Uвых/Uвх при t = RC/100

1

0,99

0,99

0,99

0,99

0,975

0,96

0,86

0,77

0,65

    0,59

t=RC: 

t=RC/100:  

Погрешности интегрирования в конце импульса

Вывод: В дифференцирующей цепи при увеличении  выходное напряжение увеличивается, в интегрирующей цепи - уменьшается


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31294. Мінімізація логічних функцій 449.5 KB
  Основна задача при побудові систем керування дискретними обєктами і процесами на основі логічних функцій: приведення логічних функцій керування до найбільш простого виду при якому система керування буде виконувати свої задачі. Для ручної мінімізації логічних функцій використовуються карти Карно і діаграми Вейча причому останні будують як розгорнення кубів на площині карти Карно.
31295. Тема: Синтез комбінаційних схем на мікросхемах середнього ступеня інтеграції Мета заняття:Закріпити отр. 1.08 MB
  Традиційно ця назва застосовується до вузлів робота яких не описується досить простим алгоритмом а задається таблицею відповідності входів і виходів.1 Якщо декодер має входів виходів і використовує всі можливі набори вхідних змінних то . Число входів і виходів декодера вказують таким чином: декодер 38 читається три на вісім 416 410 неповний декодер. Мультиплексор це функціональний вузол що здійснює підключення комутацію одного з декількох входів даних до виходу.
31298. Синтез схем синхронних автоматів з памяттю 3.18 MB
  Закріпити отримані теоретичні знання зі знань теорії дискретних автоматів, навчитися визначати бульові функції і будувати функціональні схеми простих синхронних автоматів, заданих словесним описом
31299. Синтез схем асинхронних автоматів з пам’яттю за словесним описом 880 KB
  Для КС його задають у вигляді логічних виразів а для ЦА абстрактного автомата. Щоб краще зрозуміти їх суть уточнимо поняття структурного автомата який є кінцевою метою синтезу рис.2 Функціональна схема структурного автомата На відміну від абстрактного автомата що має один вхідний і один вихідний канал на які надходять сигнали у вхідному та вихідному алфавітах структурний автомат має вхідних каналів і вихідних на яких зявляються сигнали в структурному алфавіті автомата. Кожен вхідний сигнал абстрактного автомата можна закодувати...
31300. Системи числення, кодування інформації 287.5 KB
  Можна вигадати незлічену кількість способів запису числа цифровими знаками але практично застосована система числення повинна давати змогу: зображувати будьяке число в розглядуваному діапазоні величин; одержувати єдине зображення кожної величини; просто виконувати операції з числами. Розрізняють позиційні і непозиційні системи числення. Непозиційною системою числення називають спосіб зображення чисел коли значення цифри не залежить від її позиції в числі наприклад римський запис числа.
31301. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” 4.7 MB
  Диференціальні рівняння і передавальні функції елементів САК 5 Задача 2. Часові та частотні характеристики динамічних ланок САК 6 Задача 3 Дослідження стійкості лінійних САК 10 Задача 4 Синтез коректувальних пристроїв за логарифмічними частотними характеристиками 14 Додаток. Метою її вивчення є освоєння принципів побудови різних типів систем автоматичного керування САК; вивчення властивостей і особливостей лінійних нелінійних і дискретних САК; вивчення методів аналізу стійкості та якості...
31302. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” 2.74 MB
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, 7.092204 - “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”