14310

Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения

Лабораторная работа

Физика

Отчет по лабораторной работе №1.а Тема: Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения Задача Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины. Выполнить пр

Русский

2013-06-03

218 KB

10 чел.

Отчет по лабораторной работе №1.а

Тема: Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения

Задача

  1.  Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины.
  2.  Выполнить простейшую статистическую обработку серии результатов наблюдений при прямых измерениях.

Блок-схема установки для измерения сопротивлений резисторов с помощью моста.

Измерения

Таблица №1

№ п.п.

Диапазон показаний использованной шкалы прибора

Результаты отдельных измерений (Ri)

Погрешность прибора на данной шкале (Rпр)

Ом

Ом

Ом

1

0 - 106

4,5

                    0,12

2

0 - 106

4,6

                    0,22

3

0 - 106

4,4

0,02

4

0 - 106

4,3

-0,08

5

0 - 106

4,4

0,2

6

0 - 106

4,4

0,2

7

0 - 106

4,1

-0,28

8

0 - 106

4,3

-0,08

9

0 - 106

4,4

0,2

10

0 - 106

4,4

0,2


Таблица №
2

№ п.п.

Результаты отдельных измерений (Ri)

Случайные отклонения от среднего di = Ri - R

di2 = (Ri-R)2

Ом

Ом

Ом

1

4,46

0,0666

0,0044356

2

4,23

-0,1634

0,0266996

3

4,27

-0,1234

0,0152276

4

4,32

-0,0734

0,0053876

5

4,32

-0,0734

0,0053876

6

4,47

0,0766

0,0058676

7

                   4,34

-0,1634

0,0028516

8

4,42

-0,0534

0,0007076

9

4,39

0,0266

1,156E-05

10

4,41

-0,0034

0,0002756

11

4,67

0,0166

0,0765076

12

4,39

0,2766

1,156E-05

13

4,46

-0,0034

0,0044356

14

4,32

0,0666

0,0053876

15

4,41

-0,0734

0,0002756

16

4,39

0,0166

1,156E-05

17

4,4

-0,0034

4,356E-05

18

4,36

0,0066

0,0011156

19

4,38

-0,0334

0,0001796

20

4,39

-0,0134

1,156E-05

21

4,38

-0,0034

0,0001796

22

4,41

-0,0134

0,0002756

23

4,39

0,0166

1,156E-05

24

4,39

-0,0034

1,156E-05

25

4,39

-0,0034

1,156E-05

26

4,42

-0,0034

0,0007076

27

4,4

0,0266

4,356E-05

28

4,38

0,0066

0,0001796

29

4,39

-0,0134

1,156E-05

30

4,4

-0,0034

4,356E-05

31

4,42

0,0066

0,0007076

32

4,37

0,0266

0,0005476

33

4,47

-0,0234

0,0058676

34

4,37

0,0766

0,0005476

35

4,41

-0,0234

0,0002756

36

4,35

0,0166

0,0018836

37

4,4

-0,0434

4,356E-05

38

4,38

0,0066

0,0001796

39

4,34

-0,0134

0,0028516

40

4,44

-0,0534

0,0021716

41

4,39

0,0466

1,156E-05

42

4,32

-0,0034

0,0053876

43

4,34

-0,0734

0,0028516

44

4,35

-0,0534

0,0018836

45

4,39

-0,0434

1,156E-05

46

4,42

-0,0034

0,0007076

47

4,29

0,0266

0,0106916

48

4,45

-0,1034

0,0032036

49

4,51

0,0566

0,0135956

50

4,51

0,1166

0,0135956

R = (Ri)/n = 4,3934

di =0,223322

di2 = -0,28

Обработка результатов

Распределение результатов наблюдений

Результаты наблюдений на числовой оси

xmin = 4.23

xmax = 4.67

Таблица, необходимая для построения гистограммы и графика n/n = f(x)

Таблица №3

Номер интервала

Границы интервалов (ширина интервала

h = 0,5 Ом)

Число случаев (n), когда результат наблюдения попадает в данный интервал

Доля (часть) полного числа результатов, попадающих в данный интервал (n = n/n)

1

4.15-4.25

1

0,02

2

4.26-4.35

10

0,2

3

4.36-4.45

34

0,68

4

4.46-4.55

4

0,08

5

4.56-4.65

0

0

6

4.66-4.75

1

0,02

Сумма n = n = 50

(n/n) = 1

Дисперсия                   0,3 (по графику)   

 

Средняя квадратичная погрешность среднего

Погрешность прибора на данной шкале  < R

Таблица №4

1серия

2 серия

3 серия

4 серия

5 серия

4,46

4,67

4,38

4,42

4,39

4,23

4,39

4,41

4,37

4,32

4,27

4,46

4,39

4,47

4,34

4,32

4,32

4,39

4,37

4,35

4,32

4,41

4,39

4,41

4,39

4,47

4,39

4,42

4,35

4,42

4,34

4,4

4,4

4,4

4,29

4,42

4,36

4,38

4,38

4,45

4,39

4,38

4,39

4,34

4,51

4,41

4,39

4,4

4,44

4,51

R = 4,363

R = 4,417

R = 4,395

R = 4,395

R = 4,397

Разброс значений меньше


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36690. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ 86 KB
  Закорінення філософії України відбувається за часів Київської Русі. До визначення витоків її дослідники приходять лише в другій половині ХХ ст. Дмитро Чижевський в книзі «Філософія на Україні» стверджує, що українська філософія починається з Г.Сковороди
36691. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ 73 KB
  Короленка Кафедра філософії Опорний конспект лекції з курсу ФІЛОСОФІЯ на тему: РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ для студентів ІІ курсів усіх факультетів Полтава2009 ТЕМА: РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ПЛАН Загальна характеристика російської філософії. Російська релігійна філософія Російська філософська думка ХХ ст. Російська релігійна філософія. Філософія М.
36692. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ 103 KB
  Філософія ХІХ ст. відмовляється від досягнень попередньої філософії, і заявляє, що в усьому досвіді людства виявляється безсилля розуму; вона стає на позиції ірраціоналізму – течії, що об’єднує різні філософські вчення, що відстоюють обмеженість раціонального пізнання, протиставляє йому інтуїцію, віру, інстинкт, як основні види пізнання. Ірраціоналізм за своїм змістом включає усі релігійні і релігійно-філософські вчення.
36693. Администрирование Web-сервера Apache. Виртуальный хостинг на основе имен 43.5 KB
  Пусть необходимо создать виртуальные хосты с именами www.ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua. Сначала необходимо создать на локальном сервере DNS запись, указывающую, что адресу 127.0.0.1 соответствуют несколько имен. Для этого откройте файл /etc/hosts и допишите в строку
36694. Данило Галицький 90.16 KB
  Метою цього завдання є опис практичного застосування ресурсів мережі Інтернет при вивченні історії та особисто персони Данила Галицького. В даному випадку переді мною постало завдання отримання інформація для роботи з моєю презентацією. Її темою було Данило Галицький
36695. Администрирование СУБД MySQL. Работа с таблицами системной базы данных mysql 62 KB
  Откройте их с помощью команд [ltF3] и [ltF4] и зайдите в систему под именем любого пользователя например user. В лабораторной работе создаваемые пользователи обозначаются user1 и user2. То есть вам необходимо подставить вместо user1 и user2 имена ivnov1 и ivnov2. Выполните команду для добавления пользователя user1 и задания ему привилегий: insert into user Host User Pssword Select_priv vlues ‘loclhost’ ’user1’ pssword‘user1’’Y’; Выполните команду для добавления пользователя user2 и задания ему привилегий: insert into...
36696. Типизированный файл 87.42 KB
  Типизированный файл состоит из последовательности записей одной и той же структуры. Структура записи задается типом, который может быть как стандартным, так и заданным в программе. Запрещено создавать файлы файлов и файлы объектов, а также файлы структурированных компонентов, содержащих файлы и объекты. Записи файла нумеруются начиная с 0.
36697. Использование команд GRANT и REVOKE для задания привилегий пользователей 49 KB
  Откройте их с помощью команд [ltF3] и [ltF4] и зайдите в систему под именем любого пользователя например user. Работу в СУБД MySQL от имени пользователей root user3 и user4 необходимо вести параллельно подключившись с разных терминалов открытых в начале выполнения лабораторной работы. В лабораторной работе создаваемые пользователи обозначаются user3 и user4. То есть вам необходимо подставить вместо user3 и user4 имена ivnov3 и ivnov4.
36698. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ ГАЗА МЕТОДОМ КЛЕМАНА - ДЕЗОРМА 73 KB
  Основные теоретические положения к данной работе основополагающие утверждения: формулы схематические рисунки: Для определения отношения Сp Cv в случае воздуха в данной лабораторной работе применен метод предложенный Клеманом и Дезормом в котором использовано охлаждение газа при его адиабатическом расширении. Быстрое сжатие и быстрое расширение газа приблизительно можно рассматривать как адиабатический процесс. Отсюда видно что при адиабатическом сжатии температура газа повышается за счет работы внешних сил а при адиабатическом...