14310

Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения

Лабораторная работа

Физика

Отчет по лабораторной работе №1.а Тема: Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения Задача Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины. Выполнить пр

Русский

2013-06-03

218 KB

10 чел.

Отчет по лабораторной работе №1.а

Тема: Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения

Задача

  1.  Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины.
  2.  Выполнить простейшую статистическую обработку серии результатов наблюдений при прямых измерениях.

Блок-схема установки для измерения сопротивлений резисторов с помощью моста.

Измерения

Таблица №1

№ п.п.

Диапазон показаний использованной шкалы прибора

Результаты отдельных измерений (Ri)

Погрешность прибора на данной шкале (Rпр)

Ом

Ом

Ом

1

0 - 106

4,5

                    0,12

2

0 - 106

4,6

                    0,22

3

0 - 106

4,4

0,02

4

0 - 106

4,3

-0,08

5

0 - 106

4,4

0,2

6

0 - 106

4,4

0,2

7

0 - 106

4,1

-0,28

8

0 - 106

4,3

-0,08

9

0 - 106

4,4

0,2

10

0 - 106

4,4

0,2


Таблица №
2

№ п.п.

Результаты отдельных измерений (Ri)

Случайные отклонения от среднего di = Ri - R

di2 = (Ri-R)2

Ом

Ом

Ом

1

4,46

0,0666

0,0044356

2

4,23

-0,1634

0,0266996

3

4,27

-0,1234

0,0152276

4

4,32

-0,0734

0,0053876

5

4,32

-0,0734

0,0053876

6

4,47

0,0766

0,0058676

7

                   4,34

-0,1634

0,0028516

8

4,42

-0,0534

0,0007076

9

4,39

0,0266

1,156E-05

10

4,41

-0,0034

0,0002756

11

4,67

0,0166

0,0765076

12

4,39

0,2766

1,156E-05

13

4,46

-0,0034

0,0044356

14

4,32

0,0666

0,0053876

15

4,41

-0,0734

0,0002756

16

4,39

0,0166

1,156E-05

17

4,4

-0,0034

4,356E-05

18

4,36

0,0066

0,0011156

19

4,38

-0,0334

0,0001796

20

4,39

-0,0134

1,156E-05

21

4,38

-0,0034

0,0001796

22

4,41

-0,0134

0,0002756

23

4,39

0,0166

1,156E-05

24

4,39

-0,0034

1,156E-05

25

4,39

-0,0034

1,156E-05

26

4,42

-0,0034

0,0007076

27

4,4

0,0266

4,356E-05

28

4,38

0,0066

0,0001796

29

4,39

-0,0134

1,156E-05

30

4,4

-0,0034

4,356E-05

31

4,42

0,0066

0,0007076

32

4,37

0,0266

0,0005476

33

4,47

-0,0234

0,0058676

34

4,37

0,0766

0,0005476

35

4,41

-0,0234

0,0002756

36

4,35

0,0166

0,0018836

37

4,4

-0,0434

4,356E-05

38

4,38

0,0066

0,0001796

39

4,34

-0,0134

0,0028516

40

4,44

-0,0534

0,0021716

41

4,39

0,0466

1,156E-05

42

4,32

-0,0034

0,0053876

43

4,34

-0,0734

0,0028516

44

4,35

-0,0534

0,0018836

45

4,39

-0,0434

1,156E-05

46

4,42

-0,0034

0,0007076

47

4,29

0,0266

0,0106916

48

4,45

-0,1034

0,0032036

49

4,51

0,0566

0,0135956

50

4,51

0,1166

0,0135956

R = (Ri)/n = 4,3934

di =0,223322

di2 = -0,28

Обработка результатов

Распределение результатов наблюдений

Результаты наблюдений на числовой оси

xmin = 4.23

xmax = 4.67

Таблица, необходимая для построения гистограммы и графика n/n = f(x)

Таблица №3

Номер интервала

Границы интервалов (ширина интервала

h = 0,5 Ом)

Число случаев (n), когда результат наблюдения попадает в данный интервал

Доля (часть) полного числа результатов, попадающих в данный интервал (n = n/n)

1

4.15-4.25

1

0,02

2

4.26-4.35

10

0,2

3

4.36-4.45

34

0,68

4

4.46-4.55

4

0,08

5

4.56-4.65

0

0

6

4.66-4.75

1

0,02

Сумма n = n = 50

(n/n) = 1

Дисперсия                   0,3 (по графику)   

 

Средняя квадратичная погрешность среднего

Погрешность прибора на данной шкале  < R

Таблица №4

1серия

2 серия

3 серия

4 серия

5 серия

4,46

4,67

4,38

4,42

4,39

4,23

4,39

4,41

4,37

4,32

4,27

4,46

4,39

4,47

4,34

4,32

4,32

4,39

4,37

4,35

4,32

4,41

4,39

4,41

4,39

4,47

4,39

4,42

4,35

4,42

4,34

4,4

4,4

4,4

4,29

4,42

4,36

4,38

4,38

4,45

4,39

4,38

4,39

4,34

4,51

4,41

4,39

4,4

4,44

4,51

R = 4,363

R = 4,417

R = 4,395

R = 4,395

R = 4,397

Разброс значений меньше


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80989. Використання текстових джерел у процесі навчання 35.4 KB
  У процесі вивчення шкільного курсу історії використовуються текстові джерела. Це Історичні джерела що опрацьовуються на уроках історії. можна поділити джерела у три великі групи: речові історичні джерела або археологічні памятки; писемні історичні джерела або історичні документи; візуальні історичні джерела. Речові історичні джерела або археологічні памятки матеріальні рештки діяльності людини чи змінене людською працею із слідами діяльності людини природне середовище.
80990. Навчально-виховні завдання вивчення історії в сучасних умовах розвитку середньої освіти 35.57 KB
  Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне За останні роки сформувався новий образ учителя історії. На наш погляд сучасному вчителю історії мають бути притаманні такі риси: Державницька свідомість.
80992. Поняття та сутність методики навчання історії 31.29 KB
  Метод спосіб досягнення мети розв\'язання конкретного завдання Ефективність і якість навчання історії залежить від того наскільки вчитель володіє методами навчання і застосовує їх на практиці. Початкові елементи методики навчання історії зародилися з введенням викладання предмета як відповідь на практичні питання про цілі викладання про відбір історичного матеріалу якому навчали учнів і прийоми його розкриття. Методика історії як наука пройшла складний шлях розвитку.
80993. Методика роботи з історичним документом 33.52 KB
  Як відомо, до історичних джерел належить все створене людиною, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі памятки писемності в методиці називають документами.
80994. Загальна характеристика шкільної програми з історії. Принципи їх побудови 38.33 KB
  Типи навчальних програм: Навчальні програми можуть бути типовими робочі і авторськими. Типові державні навчальні програми з історії розробляються на основі державного освітнього стандарту. Тому виникає необхідність періодично оновлювати навчальні програми у відповідності з розвитком педагогічної науки і практики.
80995. Проблема інтерпретації навчальних текстів на уроках історії. Інтерпретація (лат. interpretatio) — розяснення, тлумачення — відносно історичних текстів та ін.. (наукових та літературних текстів) 34.86 KB
  Щоб запобігти некритичному сприйняттю учнями історичної інформації, недостатньо тільки навчити їх досліджувати джерела. Важливим є також розвиток вмінь аналізувати та критично оцінювати інтерпретацію минулого, що міститься в будь-якому джерелі
80997. Закономерности и особенности развития детей с психофизическими нарушениями 31.05 KB
  Вторичные возникающие опосредованно в процессе аномального социального развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения. Выготского является основным объектом в психологическом изучении и коррекции аномального развития.