14320

Внутрішній фотоефект у напівпровідниках

Лабораторная работа

Физика

Лабораторна робота № 12 Внутрішній фотоефект у напівпровідниках Мета роботи: експериментально встановити залежність опору напівпровідника від величини падаючого на нього потоку електромагнітного випромінювання та визначити чутливість фото резистора. Прилади та о...

Украинкский

2013-06-03

58 KB

4 чел.

Лабораторна робота № 12

Внутрішній фотоефект у напівпровідниках

Мета роботи: експериментально встановити залежність опору напівпровідника від величини падаючого на нього потоку електромагнітного випромінювання та визначити чутливість фото резистора.

Прилади та обладнання: напівпровідниковий фото резистор ФСД-Г2, джерело світла (лампа), мікроамперметр та вольтметр постійного струму, джерело, що регулюється, постійної напруги (0-15В) , джерело напруги (6,3В).

Методика експерименту.

Схема лабораторної установки показана на рис.1.

Світло від лампочки накалювання Л падає на фото резистор, змінюючи його опір. За допомогою вольтметру вимірюється напруга на фото резисторі, яка може змінюватись від 0 до 15В. Мікроамперметр вимірює силу струму, що проходить через фото резистор. При збільшенні падаючого світлового потоку опір шунта Rш підключається тумблером SA1 і максимальний струм, що вимірюється становить Imax=5 мА. При відключенні Imax= I мА. Падаючий світловий потік Фп можна зменшувати, збільшуючи відстань від лампи до фото резистора. Його величина розраховується

,

де I- сила світла лампи, S=28 mm –площа світлочутливого шару фото резистору, α=0 –кут між напрямком світлового потоку та нормальною до світлочутливої поверхні, r –відстань між лампами до фото резистора визначається по шкалі.

Можна визначити величину падаючого світлового потоку

Отже, падаючий світловий потік змінюється обернено пропорційно квадрату відстані r від фото резистора до лампи накалювання.

Порядок виконання роботи.

  1.  Встановити вимірювання сили струму Imax=5мА. Включити живлення фото резистора та лампи, встановити напругу 10 В. Визначити силу струму при мінімальній відстані r. Збільшуючи r через 1 см зняти залежність Iп) (при U =const) та побудувати графік.

r(m)

I(A)

U(B)

Rф

Фп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.Обчислити опір фото резистора Rф (Rф=U/Iф).для всіх значень сили струму та побудувати графік залежності Rф=f п)

  1.  установити лампу біля фото резистора (r=1 см). Змінюючи вхідну напругу через I B, зняти залежність I(U) при Ф= const та побудувати графік..

r(m)

U(B)

I(A)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тестові питання

  1.  Що називається фотоефектом? Види фотоефекту.
  2.  Рівняння Планка.
  3.  Формула Ейнштейна для фотоефекту.
  4.  Як залежить опір від світлового потоку?
  5.  Від чого залежить сила струму фото резистора?
  6.  Де застосовуються фоторезистори?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1056. Процесс стратегического управления компании ТОО Зерде-Фито 486.5 KB
  Теоретические основы стратегического управления. Сущность стратегического управления и его ключевые понятия. Порядок разработки и реализации стратегии развития предприятия. Анализ факторного воздействия внешнего окружения на организацию. Выбор и разработка стратегии развития организации.
1057. Життя і творчість В.Ф. Войно-Ясенецького 128.09 KB
  Вихідною методологічною установкою даного дослідження є метод цілісного філософського аналізу творчості та світогляду мислителя, оскільки спосіб мислення і спосіб життя В.Ф. Войно-Ясенецького, постають в органічній єдності. Такий підхід дає можливість аналізу етичних поглядів В.Ф. Войно-Ясенецького як систематичного, цілісного релігійно-морального світогляду
1058. Политология Белоруссии 459 KB
  Политическая мысль в эпоху Возрождения. Общественно-политическая мысль Беларуси периода ВКЛ, РП, РИ. Политические идеи мыслителей Беларуси, ее периодизация и первые памятники. Власть как социальное явление, ее функции, структура. Государство в политической системе общества. Роль СМИ в политике. Либерализм и неолиберализ. Формы государственного устройства.
1059. Методика аудиторской проверки расчетов с бюджетом (на примере НОУ СПО Учебный центр, Омск 443 KB
  Процесс планирования аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Экономическая характеристика объекта исследования. Организация бухгалтерского и налогового учета расчетов с бюджетом. Аудиторская проверка учета расчетов с бюджетом по единому социальному налогу в НОУ СПО Учебный центр.
1060. Обработка статистической информации о надежности линии привода 3-го формирующего ролика 1-й моталки 265 KB
  Упорядочение исходной выборки наработок до отказа. Проверка статистической гипотезы о соответствии экспоненциальному распределению. Проверка статистической гипотезы о соответствии нормальному или логарифмически нормальному распределению. Графическое оценивание параметров распределений.
1061. Расчет и выбор конструкции кожухотрубного теплообменного аппарата 267 KB
  Тепловой расчет и выбор конструкции теплообменного аппарата. Устройство, передающее теплоту от одного теплоносителя к другому. Проверочный тепловой расчет теплообменного аппарата. Гидравлический расчет теплообменного аппарата. Расчет падения давления теплоносителей в трубном и межтрубном пространстве ТА.
1062. Учет финансовой отчетности в процессе управления предприятием ООО Стиль 411 KB
  Финансовая отчетность и ее роль в информационном обеспечении управления предприятием. Методы анализа устойчивости финансового состояния в процессе управления предприятием. Составление и анализ финансовой отчетности в процессе управления предприятием (на материалах ООО Стиль). Анализ устойчивости финансового состояния по данным финансовой отчетности.
1063. Створення таблиць і форм мовою html 528 KB
  Створення форм і таблиць, вивчення синтаксису і тегів цих елементів, набуття навиків у використанні цих елементів при розробці власних сторінок.
1064. Теоретичні засади державного пенсійного страхування та перспективи його розвитку 569 KB
  Теоретичні засади дослідження системи пенсійного страхування в Україні. Особливості розвитку системи державного пенсійного страхування в країнах світу. Принципи загальнодержавного пенсійного страхування в Україні. Правова основа державного пенсійного страхування в Україні. Тенденції розвитку державного пенсійного страхування в Україні.