14328

Вимірювання фізичних величин та обробка результатів

Лабораторная работа

Физика

Лабораторна робота №1 Вимірювання фізичних величин та обробка результатів Мета даних методичних рекомендацій допомогти студентам у виконанні лабораторних робіт з фізики підвищити ефективність і зміст цих робіт сприяти кращому засвоєн...

Украинкский

2013-06-03

30 KB

23 чел.

Лабораторна робота №1

Вимірювання фізичних величин та обробка результатів

         Мета даних методичних рекомендацій - допомогти студентам

 у виконанні лабораторних робіт з фізики, підвищити ефективність і 

зміст цих робіт, сприяти кращому засвоєнню фізичних уявлень і 

законів фізики

Теоретичні відомості та необхідні матеріали:

  1.  Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з

фізики “Вимірювання фізичних величин та обробка результатів”.

Миколаїв 2004р.

Порядок виконання роботи

Самостійно пропрацювати матеріал методичних

рекомендацій засвоївши основні поняття:

1. Вимірювання фізичних величин

2. Визначення помилки вимірювань

2.1. Визначення помилки при прямих вимірюваннях

2.2.  Визначення помилки при непрямих  вимірюваннях

3. Обробка результатів експерименту

3.1. Обчислення

3.2. Оформлення результатів.

На аркушах формату А4 оформити лабораторну роботу

давши відповіді на наступні контрольні питання:

1.Фізична величина

2.Розмір фізичної величини

3.Значенням фізичної величини.

4.Одиниця фізичної величини

5.Істинне значення фізичної величини

6.Дійсне значення фізичної величини

7.Системні одиниці

8.Позасистемні одиниці

9. Прямі вимірювання

10. Непрямі вимірювання

11. Формули обчислення середнього значення

12. Формули обчислення абсолютної похибки

13. Формули обчислення середньої абсолютної похибки

14. Формули обчислення відносної похибки

        15. Побудувати графік з відображенням на горизонтальній

осі незалежної змінної яку задає сам експериментатор, а по вертикальній

осі – ту величину, яку він при цьому вимірює, тобто наслідок досліду.