14374

Градуировка дифференциальной термопары медь-константан по термометру и определение коэффициента термоэдс для спаев двух данных металлов

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №15 по дисциплине Физика на тему: Градуировка дифференциальной термопары медьконстантан по термометру и определение коэффициента термоэдс для спаев двух данных металлов 1. Цели и задачи: дифференциальную термопару необходимо проградуи

Русский

2013-06-04

115.5 KB

12 чел.

Лабораторная работа №15

по дисциплине «Физика»

на тему: «Градуировка дифференциальной термопары медь-константан по термометру и определение коэффициента термоэдс для спаев двух данных металлов»

1. Цели и задачи: дифференциальную термопару необходимо проградуировать по термометру, который измеряет температуру в колбе с дистиллированной водой; также нужно рассчитать по методу наименьших квадратов коэффициент термоЭДС термопары и построить график зависимости контактной разности потенциалов от температуры.

2. Приборы и материалы: термопара медь-константан, закрепленная на штативе; стакан с ледяной водой; колба с дистиллированной водой; электрический колбонагреватель; электронный термометр; милливольтметр (цена деления 1мВ).

3. Используемые формулы: коэффициент термоЭДС дифференциальной термопары рассчитывается по методу наименьших квадратов для алгоритма y=ax (в предположении, что термоЭДС линейно зависит от разности температур «горячего» и «холодного» спая). В этом случае для коэффициента a, дисперсии отклонения экспериментальных точек от прямой S02, дисперсии коэффициента Sa2 получаются следующие формулы:

а)

б)

в)    

4.Порядок выполнения работы:  

«Холодный» спай термопары опускают в калориметр с тающим льдом, имеющим температуру 0 ºС, а «горячий» спай опускают в колбу с водой вместе с шариком термометра. Колбу помещают в электрический колбонагреватель. Затем колбу с водой нагревают от первоначальной температуры до кипения, причем через каждые 10ºС производят по прибору измерение термоЭДС термопары.

Результаты измерений представлены в таблице:

t, ºС

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

E, мВ

0

8

16

25

33

41

50

58

66

75

83

Погрешность измерений во всех случаях составляет ±0,5 мВ

5. Обработка результатов измерений:

Коэффициент Стьюдента берем из таблицы для числа опытов n=10 и доверительной вероятности  p=0,95. В этом случае он равен 2,3.

На основании полученных данных можно построить график зависимости контактной разности потенциалов от температуры:

6. Ответ: коэффициент термоЭДС термопары a = 0,8288±0,0039

7. Вывод: по полученным в ходе эксперимента данным был рассчитан коэффициент термоЭДС, относительная погрешность которого составляет 0,47%. Построенный график отражает линейную зависимость контактной разности потенциалов от температуры.

            

 

Холодный спай

Горячий спай

милливольтметр

EMBED Excel.Sheet.8  

EMBED Excel.Sheet.8  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції – 0.2; файлові операції – 0.35; операції сортування – 0.15; текстові операції – 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.
22602. SQL. Знайти всі відомості про всіх постачальників 56 KB
  SELECT FROM П; Знайти номери постачальників з статусом більш 20 що живуть у місті N. SELECT КП FROM П WHERE місто = ‘N’AND статус 20; Знайти прізвища постачальників які постачають деталь Д1. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД = ‘Д1’; Знайти прізвища постачальників які постачають принаймні одну червону деталь. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД IN SELECT КД FROM ОПД WHERE колір = ‘червоний’; Дужки обов’язково ставляться якщо є неоднозначність.
22603. Political System of Federal Republic Germany 2.03 MB
  0 – December 6 2004 CONTENTS Introduction I. December 2004 06:20:44 Bundesland. December 2004 06:20:45 Candidate. December 2004 06:20:45 City.
22605. Психологические особенности внедрения систем электронного документооборота 267 KB
  Рассмотреть внедрение системы электронного документооборота как проект, рассмотреть технические особенности и сложности внедрения системы электронного документооборота, рассмотреть психологические особенности внедрения системы электронного документооборота, рассмотреть существующие психологические типы сотрудников