14374

Градуировка дифференциальной термопары медь-константан по термометру и определение коэффициента термоэдс для спаев двух данных металлов

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №15 по дисциплине Физика на тему: Градуировка дифференциальной термопары медьконстантан по термометру и определение коэффициента термоэдс для спаев двух данных металлов 1. Цели и задачи: дифференциальную термопару необходимо проградуи

Русский

2013-06-04

115.5 KB

13 чел.

Лабораторная работа №15

по дисциплине «Физика»

на тему: «Градуировка дифференциальной термопары медь-константан по термометру и определение коэффициента термоэдс для спаев двух данных металлов»

1. Цели и задачи: дифференциальную термопару необходимо проградуировать по термометру, который измеряет температуру в колбе с дистиллированной водой; также нужно рассчитать по методу наименьших квадратов коэффициент термоЭДС термопары и построить график зависимости контактной разности потенциалов от температуры.

2. Приборы и материалы: термопара медь-константан, закрепленная на штативе; стакан с ледяной водой; колба с дистиллированной водой; электрический колбонагреватель; электронный термометр; милливольтметр (цена деления 1мВ).

3. Используемые формулы: коэффициент термоЭДС дифференциальной термопары рассчитывается по методу наименьших квадратов для алгоритма y=ax (в предположении, что термоЭДС линейно зависит от разности температур «горячего» и «холодного» спая). В этом случае для коэффициента a, дисперсии отклонения экспериментальных точек от прямой S02, дисперсии коэффициента Sa2 получаются следующие формулы:

а)

б)

в)    

4.Порядок выполнения работы:  

«Холодный» спай термопары опускают в калориметр с тающим льдом, имеющим температуру 0 ºС, а «горячий» спай опускают в колбу с водой вместе с шариком термометра. Колбу помещают в электрический колбонагреватель. Затем колбу с водой нагревают от первоначальной температуры до кипения, причем через каждые 10ºС производят по прибору измерение термоЭДС термопары.

Результаты измерений представлены в таблице:

t, ºС

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

E, мВ

0

8

16

25

33

41

50

58

66

75

83

Погрешность измерений во всех случаях составляет ±0,5 мВ

5. Обработка результатов измерений:

Коэффициент Стьюдента берем из таблицы для числа опытов n=10 и доверительной вероятности  p=0,95. В этом случае он равен 2,3.

На основании полученных данных можно построить график зависимости контактной разности потенциалов от температуры:

6. Ответ: коэффициент термоЭДС термопары a = 0,8288±0,0039

7. Вывод: по полученным в ходе эксперимента данным был рассчитан коэффициент термоЭДС, относительная погрешность которого составляет 0,47%. Построенный график отражает линейную зависимость контактной разности потенциалов от температуры.

            

 

Холодный спай

Горячий спай

милливольтметр

EMBED Excel.Sheet.8  

EMBED Excel.Sheet.8  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60006. We want to be healthy 64 KB
  There is a beautiful garden there where different fruit trees grow. Do you like fruits? What fruits do you like? As for me, I like cherries. And you? But the fruits in our garden are magic. If you eat them, you’ll be healthy an will study very well.
60007. Суд над Погодою 70 KB
  Слухається справа громадянки Погоди. Слідством було досліджено основну властивість погоди її мінливість. Встановлено: а характерною особливістю погоди є її безперервна мінливість; б причиною мінливості є переміщення величезних обємів повітря...
60009. Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології 1.13 MB
  Тема розробки є актуальною, тому що потік нових інформаційних технологій все більше проникає у наше життя. Зявляються послуги, побудовані на сервісах Інтернету, використання різноманітних інтерактивних технологій вже не тільки дань моді, а й серйозна конкурентна перевага.
60010. Створення сайту в системі ucoz 2.8 MB
  Хочу поділитися власним досвідом щодо створення сайту в інтернеті. Ввести адресу сайту який Ви створюєте. Вибрати дизайн сайту і записати його назву.
60011. Не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись… 42.5 KB
  Результат Створення презентацій Реальний світ Лісової пісні Міфологічний світ Лісової пісні та буклету Філософські проблеми Лісової пісні. Ресурси Компютер з мережею Інтернет Мета вебквеста: визначити коло філософських проблем що постають перед читачем Лісової пісні Лесі Українки...
60013. Great Britain 68 KB
  I think you know it is situated on the British Isles lying off the north-west of Europe. Four countries form the UK. They are Scotland, England, Wales and Northern Ireland.