14383

Измерение чувствительности и внутреннего сопротивления стрелочного гальванометра. Шунты и добавочные сопротивления

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа № 32 по теме: Измерение чувствительности и внутреннего сопротивления стрелочного гальванометра. Шунты и добавочные сопротивления. Цель работы: I Определение внутреннего сопротивления гальванометра и его чувствительности по току и по напряж...

Русский

2013-06-04

141.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 32

по теме: “Измерение чувствительности и внутреннего сопротивления стрелочного гальванометра. Шунты и добавочные сопротивления”.

Цель работы: I) Определение  внутреннего сопротивления  гальванометра и его чувствительности по току и по напряжению.

II) Расчёт шунта и добавочного сопротивления к гальванометру при его использовании в качестве амперметра или вольтметра.

Часть I.

Rmin = V/Imax = 1.5В/100*10-6А = 1,5*104 Ом.

Снимаем показания: а) при =   = 44 дел.

б) при = /2   = 474 Ом = rприбл. (rприбл. – приблизительное сопротивление гальванометра).

в) при R = const:

,дел.

, Ом

/

1/, Ом-1

15

100

2.93

0.01

26

200

1.69

0.005

34

300

1.29

0.0033

40

400

1.1

0.0025

45.2

500

0.97

0.002

50

600

0.88

0.0017

52

700

0.846

0.0014

56

800

0.785

0.00125

58

900

0.758

0.0011

 60

1000

0.73

0.001

Зависимость / от 1/ -на графике №1, и исходя из него получается (исходя из (/) – 1 = (r/)) r = 244.26  1.16 Ом. 

в) при = :

, дел.

R, Ом

(V/R), A

78

17000

8.47*10-5

74

19000

7.58*10-5

64

22000

6.55*10-5

56

25000

5.76*10-5

48

30000

4.8*10-5

41

35000

4.11*10-5

36

40000

3.6*10-5

32

45000

3.2*10-5

26

55000

2.62*10-5

22

65000

2.22*10-5

Зависимость от V/R -на графике №2, и по нему получается (исходя из Ci* = V/R) (1/ Ci) = a = 9.59*105   2.27*104 дел./А , b = 2.58   1.20 дел./А , откуда

Ci = 1,04*10-6А/дел.

д) Cv =  Ci*r = 2.55*10-4V/дел.

Часть II.

а) n = 4 Rш = r/(n-1) = 158 Ом.

б) n = 4 Rд = r*(n-1) = 1422 Ом. Таблицы значений  и градуировочные графики

, дел.

i, A

10

3.69*10-5

19

7.58*10-5

26

1.03*10-4

36

1.44*10-4

40

1.6*10-4

50

2.06*10-4

58

2.4*10-4

70

2.88*10-4

78

3.2*10-4

86

3.6*10-4

, дел.

V, В

22

0.09

26

0.11

32

0.13

37

0.15

42

0.17

51

0.21

60

0.244

74

0.3

82

0.34

94

0.386

    


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25205. Постсруктуралізм як самокритика структуралізму 28 KB
  критика авторасубєкта і літературного твору в якості його продукту. Якщо для структуралізму структура це самодостатнє ціле яке не потребує ні адресата ні комунікативної ситуації ні автора автор лише простий виконавець структурних приписів то з позиції П. проголошує війну на два фронти і проти структури і проти автора які пригнічують будьяку різноманітність і різнобарвя дійсності. протиставив принцип багатозначного прочитання твору; а структуралістському розчиненню автора в мові його розєднанню на множину дискурсивних...
25206. Жак Дерріда: людина і світ як текст 28.5 KB
  Жак Дерріда: людина і світ як текст Дерріда ключова фігура постструктуралізму і деконструктивізму. Класична філософія вичерпала себе метод її подолання деконструкція яка націлена на знищення метафізичних смислів що містяться в тексті. Мета звільнення від метафізики присутності задля можливості розуміти текст як феномен який сам себе породжує.Відкриття того що говорить текст 2.
25207. Cубстанційна концепція моральних добра і зла 35 KB
  Добро і зло в цих системах мають субстанційну природу це два самостоятельних рівноправних початка світу. Боротьба цих двох початків визначає розвиток світу. Добро і зло в данному випадку онтологізуються це надлюдські сили які складають дуальну основу світу. Абсолютне Благо верховний принцип існування нерухомого світу ідей і матерія як косное неструктурированное начало составляют вместе рамки проявления добра и зла их онтологічна основа.
25208. Християнське обґрунтування моралі. Євангельська моральна доктрина 44 KB
  Підставою всього ранньохристиянського світогляду була абсолютна орієнтованість на Бога як джерела й ціль будьяких чел. Шлях до Бога є шлях порятунку через народження понад і фізичну смерть. є подоба Бога. образа Бога.
25209. Сучасний дискурс справедливості 25 KB
  Сучасний дискурс справедливості. Одною з найяскравіших робіт що зможе розкрити це питання є робота Роулза Теорія справедливості. По суті теорія справедливості означає розрив з традицією. Головною засадою за Роулзом є інтуїтивне почуття справедливості.
25210. Життєвий світ в феноменологічній філософії 28.5 KB
  Життєвий світ в феноменологічній філософії Гуссерль Криза європейських наук та трансцендентальна феноменологія Життєвий світ як безпосередньо актуально існуюча сфера первинних засад знання як дійсних форм досвідного споглядання серед яких ми самі живемо відповідно до тілесного способу існування особистості. Життєвий світ як необхідна передумова будьякого досвіду трансцендентальна умова. Виходячи із перспективи життєвого світу Гуссерль критикує ідеалізацію обєктивізму наук про природу які піддають забуттю життєвий світ...
25211. Основи метафізики звичаїв (моральності) 26.5 KB
  Основи метафізики звичаїв моральності Основи метафізики звичаїв 1785 входить до циклу праць в яких Кант висвітлює основні положення своєї практичної філософії. Головна мета роботи встановлення вищого принципу моральності. Шлях реалізації мети потрійний перехід: від повсякденного моральнісного пізнання до філософського від популярної моральної філософії до метафізики моральності і від метафізики моральності до критики чистого практичного розуму. Обґрунтовання поняття метафізики моральності.
25212. Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме 28 KB
  Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме Формування ідеї неоднорідності психіки і наявності такого важливого її виміру як позасвідоме має тривалу історію. Свідоме Я і позасвідоме Воно Фройд повязує з фотографічним відбитком і негативом. Позасвідоме віддає свідомості частину свого внутрішнього змісту тієї різноманітої інформації якою воно володіє. Проте далеко не все чим володіє позасвідоме може усвідомлюватися оскільки свідомості властиві агресивність консервативність які перешкоджають сприйняттю змісту...
25213. Гелен Систематика антропології 23.5 KB
  Людина є біологічно недосконалою істотою оскільки їй не вистачає інстинктів. Людина це істота визначена своїми недоліками. Людина приречена до діяльної активності що реалізується в різних формах культури. Щоб вижити людина має пристосувати свою безпорадність собі ж на користь.