14389

Проверить линейность усилителей электронного осциллографа

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа № 130 Цель работы: Проверить линейность усилителей электронного осциллографа произвести градуировку усилителей проверить внутренний калибратор напряжений. Приборы и материалы: осциллограф реостат магазин сопротивлений вольтметр. ...

Русский

2013-06-04

230 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 130

Цель работы: Проверить линейность усилителей электронного осциллографа, произвести градуировку усилителей, проверить внутренний калибратор напряжений.

Приборы и материалы: осциллограф, реостат, магазин сопротивлений, вольтметр.

1. Проверка линейности усилителей осциллографа.

Вольтметр измеряет напряжение поступающее с делителя R, а напряжение на осциллограф подается со второго делителя. Для вычисления напряжения на осциллографе достаточно знать отношение к+.

Таблица значений отклонения луча на осциллографе по оси Y в зависимости от подаваемого напряжения. (В 150 дел. вольтметра 15В).

34,0

3,4

1:3

1,133

18,0

40,0

4,0

1:3

1,333

20,0

46,0

4,6

1:3

1,533

22,0

50,0

5,0

1:3

1,667

25,0

60,0

6,0

1:3

2,000

29,0

70,0

7,0

1:3

2,333

33,0

80,0

8,0

1:3

2,667

38,0

90,0

9,0

1:3

3,000

43,0

100,0

10,0

1:3

3,333

47,0

110,0

11,0

1:3

3,667

51,0

120,0

12,0

1:3

4,000

57,0

130,0

13,0

1:3

4,333

61,0

100,0

10,0

1,5:3,5

4,286

60,0

100,0

10,0

1,8:3,8

4,737

70,0

110,0

11,0

1,8:3,8

5,211

74,0

120,0

12,0

1,8:3,8

5,684

80,0

130,0

13,0

1,8:3,8

6,158

86,0

80,0

8,0

5:8

5,000

72,0

90,0

9,0

5:8

5,625

80,0

100,0

10,0

5:8

6,250

88,0

110,0

11,0

5:8

6,875

94,0

120,0

12,0

5:8

7,500

100,0

130,0

13,0

5:8

8,125

106,0

Таблица значений отклонения луча на осциллографе по оси X в зависимости от подаваемого напряжения. (В 150 дел. вольтметра 30В).

30,0

6,0

2:5

2,400

12,0

35,0

7,0

2:5

2,800

14,0

40,0

8,0

2:5

3,200

15,0

45,0

9,0

2:5

3,600

16,0

50,0

10,0

2:5

4,000

18,0

55,0

11,0

2:5

4,400

20,0

60,0

12,0

2:5

4,800

22,0

65,0

13,0

2:5

5,200

24,0

70,0

14,0

2:5

5,600

26,0

75,0

15,0

2:5

6,000

28,0

80,0

16,0

2:5

6,400

30,0

85,0

17,0

2:5

6,800

31,0

90,0

18,0

2:5

7,200

33,0

95,0

19,0

2:5

7,600

34,0

Максимальная погрешность измерения напряжений вольтметром -

2. Градуировка усилителей.

Показания вольтметра – 50 дел, при 15В на 150 делений. Отношение сопротивлений на делителе 2:5, следовательно на вольтметр подавалось напряжение 2В.

Таблица зависимости отклонений по осям X и Y от положения ручки усиления.

0,25

0,50

4,0

9,0

0,50

1,00

13,0

33,0

0,75

1,50

20,0

46,0

1,00

2,00

28,0

63,0

1,25

2,50

36,0

1,50

3,00

46,0

1,75

3,50

53,0

2,00

4,00

62,0

3. Проверка внутреннего калибратора напряжения.

В 150 делениях вольтметра 15В, напряжение делитель на входе осциллографа делится

как 1:10.

Таблица показаний вольтметра и соответствующих значений на калибраторе напряжения.

50,0

0,50

0,49

0,01

70,0

0,70

0,68

0,02

90,0

0,90

0,86

0,04

100,0

1,00

0,95

0,05

110,0

1,10

1,04

0,06EMBED Equation.DSMT4

2

4

6

8

EMBED Equation.DSMT4

20

60

100

EMBED Equation.DSMT4

- График отклонения по оси Y

- График отклонения по оси X

Максимально допустимое отклонение луча при сохранении линейной зависимости между напряжением и отклонением – 90 – 100 мм.

График зависимости отклонения луча от напряжения.

40

70

1

2

EMBED Equation.DSMT4

EMBED Equation.DSMT4

- График отклонения по оси Y

- График отклонения по оси X

График зависимости отклонения от положения ручки усиления.

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,01

0,03

0,05

EMBED Equation.DSMT4

EMBED Equation.DSMT4

График поправок для калибратора напряжения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41110. Антична Давньоримська цивілізація 159 KB
  Старода́вній Рим лат. Rom ntiqu також Древній Рим старожитній античний Рим одна з провідних цивілізацій Давнього світу та античності отримала свою назву від головного міста Рима лат. Центр Риму сформувався в межах болотистої рівнини обмеженої Капітолієм Палатином і Квіріналом. Офіційною мовою давньоримської держави була латина релігія протягом більшої частини існування була політеїстична неофіційним гербом імперії був золотий орел лат.
41111. Енергетичні об’єкти міст. (ТЕС) ,(АЄС). Основні стратегії по енергозбереженню 739.5 KB
  Крім забруднення атмосфери викиди енергетики інтенсивно забруднюють атмосферну вологу і опади за рахунок розчину в них окислів сірки і азоту; поверхню грунти рослинність за рахунок випадання на них пилу забрудненого дощу та снігу; поверхню вод за рахунок осідання на водні об’єкти шкідливих речовин та змиву їх у річки і водойми дощовими струмками. Наслідком такого забруднення земної поверхні є закислення сільськогосподарських земель та накопичення у грунтах важких металів з вугільного попелу що пригнічує розвиток лісових біоценозів...
41113. Номенклатура та класифікація речового майна 84.5 KB
  €œЗагальні положення з речового забезпечення схема та порядок забезпечення військ речовим майно솈œОсновні положення щодо забезпечення речовим майном військовослужбовців ЗС Україниâ€
41114. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 8.02 MB
  Початку електромашинобудуванню поклало відкриття М. Фарадем закона електромагнітної індукції (1832-1833рр.). Більш ніж за півтора століття був пройдений шлях від простих моделей та пристроїв до сучасних конструкцій трансформаторів, двигунів та генераторів загального і спеціального призначення.
41116. Теплообмен при фазовых превращениях 848.5 KB
  Основные физические закономерности процесса конденсации. При конденсации пара происходит выделение тепла фазового перехода. Для возникновения процесса конденсации на поверхности твердого тела необходимо выполнение такого условия: температура поверхности стенки должна быть меньше температуры насыщения при данном давлении
41117. Идентификация технологических объектов и процессов 440.5 KB
  Модели в процессах познания и управления. Такие модели выступают в виде некоторого преобразователя рис. Эти модели отражают специфические взаимосвязи причин и следствий объектов при определенных допущениях.
41118. Представление данных в памяти компьютера 1.96 MB
  Основными задачами являются: приобретение студентом знаний о способах хранения данных в памяти компьютера и методах доступа к ним, о методах проектирования реляционных моделей данных, об использовании CASE-технологий при разработке приложений; приобретение навыков самостоятельной работы при создании концептуальных и логических моделей данных, при разработке физических моделей и управлению базой данных