14391

Измерение высокого вакуума

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №010 Измерение высокого вакуума. Задача работы: Получение графиков зависимости ионного тока от тока эмиссии напряжения на сетке и напряжения на коллекторе ионизационной лампы. Получение приближённого значения потенциала ионизаци

Русский

2013-06-04

80 KB

2 чел.

Лабораторная работа №010

"Измерение высокого вакуума".

Задача работы:

  1.  Получение графиков зависимости ионного тока от тока эмиссии, напряжения на сетке и напряжения на коллекторе ионизационной лампы.
  2.  Получение приближённого значения потенциала ионизации молекулы азота.

Приборы:

Ионизационная лампа, амперметр, миллиамперметр, микроамперметр, два вольтметра, реостат.

Iион - ионный ток;    Iэм - ток эмиссии;

Uсет - напряжение на сетке;  Uкол - напряжение на коллекторе.

Ход работы:

I.

Измерение зависимости ионного тока от тока эмиссии. Iион(Iэм)

Uсет=(180.0 ± 0.2)В;

Uкол=(25.0 ± 0.5)В

Таблица данных:

 


II
.

Измерение зависимости ионного тока от напряжения на сетке при постоянном токе эмиссии и определение потенциала ионизации. Iион(Uсет); Iэм=const.

Iэм=(1.6±0.1)10-3 А

Таблица данных:

E » -42 В - потенциал ионизации молекулы азота.

III.

Измерение зависимости ионного тока от напряжения на коллекторе при постоянных токе эмиссии и напряжении на сетке. Iион(Uкол); Iэм=const; Uсет=const.

Uсет=(180.0 ± 0.2) В;

Iэм=(0.6±0.1)10-3 А

Таблица данных:

Вывод:

Лампа - триод; катод испускает электроны, которые ускоряются от сетки. Чем больше разность потенциалов между катодом и сеткой, тем больше ионный ток.

Ионный ток растёт с увеличением напряжения на коллекторе (при ионизации газа), затем ионный ток растёт медленнее т.к. скорость образования ионов уменьшается.

Чем больше ток эмиссии (чем сильнее испускаются электроны эмиттером), тем больше ионный ток.

Потенциал ионизации молекулы азота приближённо равен 42В.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38367. Податкове право і податкове законодавство України 703.5 KB
  Ця структура включає в себе самостійні базові інститути оподаткування інститут оподаткування фізичних осіб; інститут місцевих податків і зборів; інститут податкової відповідальності тощо. Таким чином податкове право: виступає як інститут предметний тобто присвячений строго певному предмету різновиду відносин що складаються з приводу встановлення сплати й стягнення податків і зборів їх зміни й скасування; регулює суспільні відносини щодо встановлення й справляння податкових платежів їх зміни й скасування; розподіл і використання...
38368. Политология как научная дисциплина 284.5 KB
  при правлении Наполеона в Париже была открыта студия полит. Был проведён первый конгресс учённых по проблемам изучения полит. Под эгидой ЮНЕСКО проходит первый международный коллоквиум по проблемам полит. Они пришли к выводу что ПЛ как наука изучает: историю полит.
38369. Политология и ее развитие 246 KB
  Основные этапы развития политологии исторически определенные периоды становления и развития знаний о политике политической власти государстве политическом человеке и других вопросах политической жизни общества. Аквинского о божественном происхождении государства и власти моральном характере правления и другие вопросы оказали заметное влияние на политологию. Марксистсколенинская концепция политики исходила из признания экономического базиса первоосновой политической надстройки классовости политики которую определяла как область...
38370. Основи економічної теорії 212 KB
  Сутність капіталу. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу.Нагромадження капіталу.Форми нагромадження концентрація і централізація капіталу та виробництва.
38371. Міжнародне право 401 KB
  В сучасних умовах розвиток міжнародних звязків України відкритість суспільства зумовили широку трудову міграцію працездатного населення до інших країн у пошуках роботи. При викладанні зазначеного курсу активно використовується порівняльний метод дослідження теоретичних та практичних аспектів трудового та соціального права України з аналогічним правом інших країн США Франція Англія Німеччина Росія та ін.
38372. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура, персонал та особливості діяльності 40.5 KB
  Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура персонал та особливості діяльності Для міждержавної організації характерними ознаками єчленство держав; наявність міжнародного договору на підставі якого засновано організацію; постійно діючі органивизнання суверенітету державчленів. Отже так само як і посольства постійні представництва при міжнародних організаціях входять до системи зарубіжних органів зовнішніх зносин і є складовою частиною дипломатичної служби держави. Головна з них полягає в тому що посольства...
38375. Товарна інноваційна політика 1.73 MB
  Працівники маркетингових служб нині забовязані вміти опрацьовувати функціональноекономічне обґрунтування інноваційного продукту давати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну та стилю нового товару використовувати сучасні методи та прийоми генерування ідей. Функціональновартісне обґрунтування інноваційного товару. Дизайн нового товару. Роль служби маркетингу при розробці нового товару.