14391

Измерение высокого вакуума

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №010 Измерение высокого вакуума. Задача работы: Получение графиков зависимости ионного тока от тока эмиссии напряжения на сетке и напряжения на коллекторе ионизационной лампы. Получение приближённого значения потенциала ионизаци

Русский

2013-06-04

80 KB

2 чел.

Лабораторная работа №010

"Измерение высокого вакуума".

Задача работы:

  1.  Получение графиков зависимости ионного тока от тока эмиссии, напряжения на сетке и напряжения на коллекторе ионизационной лампы.
  2.  Получение приближённого значения потенциала ионизации молекулы азота.

Приборы:

Ионизационная лампа, амперметр, миллиамперметр, микроамперметр, два вольтметра, реостат.

Iион - ионный ток;    Iэм - ток эмиссии;

Uсет - напряжение на сетке;  Uкол - напряжение на коллекторе.

Ход работы:

I.

Измерение зависимости ионного тока от тока эмиссии. Iион(Iэм)

Uсет=(180.0 ± 0.2)В;

Uкол=(25.0 ± 0.5)В

Таблица данных:

 


II
.

Измерение зависимости ионного тока от напряжения на сетке при постоянном токе эмиссии и определение потенциала ионизации. Iион(Uсет); Iэм=const.

Iэм=(1.6±0.1)10-3 А

Таблица данных:

E » -42 В - потенциал ионизации молекулы азота.

III.

Измерение зависимости ионного тока от напряжения на коллекторе при постоянных токе эмиссии и напряжении на сетке. Iион(Uкол); Iэм=const; Uсет=const.

Uсет=(180.0 ± 0.2) В;

Iэм=(0.6±0.1)10-3 А

Таблица данных:

Вывод:

Лампа - триод; катод испускает электроны, которые ускоряются от сетки. Чем больше разность потенциалов между катодом и сеткой, тем больше ионный ток.

Ионный ток растёт с увеличением напряжения на коллекторе (при ионизации газа), затем ионный ток растёт медленнее т.к. скорость образования ионов уменьшается.

Чем больше ток эмиссии (чем сильнее испускаются электроны эмиттером), тем больше ионный ток.

Потенциал ионизации молекулы азота приближённо равен 42В.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69352. Створення інформаційної системи аудиторської компанії 269.5 KB
  Об’єктом дослідження в даній роботі є інформаційні процеси в сфері аудиту що характеризують здійснення аудиторської діяльності в Україні. Теоретичне значення даної роботи полягає у проведенні аналізу проблем здійснення аудиторської діяльності в Україні аналізу...
69353. Інформаційна база систем обробки економічних даних 93 KB
  ІЗ системи має бути сумісним з ІЗ систем що взаємодіють з нею по змісту системі кодування форматам даних та формою подання інформації. В системі мають бути передбачені методи контролю і відновлення даних. Розробка інформаційного забезпечення є однією з найважливіших частин...
69354. Організаційно-методичні основи проектування інформаційних систем 83 KB
  Користувач повинний приймати участь при висуванні вимог до АІС при оцінки ефективності при розробці постановки задачі при проведенні пробної експлуатації АІС. наскільки автоматизація дозволить підвищити швидкість обробки даних при розробці постановки задачі...
69355. Загальна характеристика системи фінансових розрахунків з позиції обробки даних 153.5 KB
  Державне регулювання бюджетної системи здійснюють: Міністерство фінансів Державне казначейство Державна податкова адміністрація Державна контрольноревізійна служба Верховна Рада України Формування Державного бюджету відбувається у такі етапи...
69356. Автоматизація управління фінансами підриємств та комерційних структур 151.5 KB
  Основні функції – це функції, що пов’язані з типом підприємства чи організації: виробничі, торгові, сервісні, наукові і т.д.). Склад основних функцій не залежить від послідовності виконання технологічних ланцюжків і структури підприємства, тобто зміна структури...
69357. Автоматизація оброблення інформації у податковій сфері 189 KB
  Система оподаткування це комплекс діючіх в державі законодавче затверджених видів податків і платежів та механізм їх нарахування. В даний час існують більше двох десятків загальнодержавних обов’язкових податків і платежів ПДВ-акцизний збір-податок...
69358. Функціональне забезпечення автоматизованої системи Казначейства 134 KB
  Державне казначейство України (ДКУ) засновано в 1995 році для здійснення управління виконанням державного бюджету, моніторингу та контролю над оборотом державних фінансових ресурсів та активів. З часом функції Казначейства розширюються в напрямку обслуговування операцій місцевих бюджетів...
69359. Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі 75.5 KB
  З утворенням недержавних страхових компаній (СК) з’явилась система страхування. Страхівник (Страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам. Якщо клієнтів влаштовують умови договору, то вони підписують договір і вносять по ньому страхові внески.
69360. Автоматизація внутрібанківських розрахункових 105 KB
  Обслуговування клієнтів банку організовується у відповідності з його організаційною структурою. Депозитний відділ. Його основною задачею є залучення засобів у банк, а у функції входять: облік депозитних засобів банку по їхній терміновості й окремих депонентах...