14393

Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры

Лабораторная работа

Физика

Отчет по работе №26 Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры Цель работы: определить вязкость жидкости и исследовать зависимость вязкости от температуры. Приборы: шарики двухстрелочный секундомер катетометр или микр...

Русский

2013-06-04

92.5 KB

5 чел.

Отчет по работе №26

«Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры»

Цель работы: определить вязкость жидкости и исследовать зависимость вязкости от температуры.

Приборы: шарики, двухстрелочный секундомер, катетометр (или микроскоп), стеклянная трубка, наполненная парафиновым маслом или глицерином (с водяной защитой и термометром), пинцет с желобком для отобранных шариков, вискозиметр Оствальда.

Ход работы:

  1.  Определение коэффициента внутреннего трения (вязкости) жидкости по методу Стокса.

Расчетные формулы:

lоб – длина стеклянной трубки, по которой падает шарик

об – скорость его падения на участке lоб;

tоб – время падения шарика на участке lоб;

l1 – расстояние между нитями трубки;

1 – скорость падения шарика на участке l1;

t1 – время падения шарика на участке l1;

0 – скорость падения шарика;

D – диаметр шарика

r – радиус шарика;

d – плотность шарика d = 1,102 г/см3;

– плотность жидкости = 0,883 г/см3;

R – радиус трубки, по которой падает шарик; R = 3 см

Формулы погрешности:

Таблица измерений:

Температура опыта: 25,5 С.

Окончательный результат: = (0,18 0,01) г/смс

График зависимости скорости падения от радиуса шарика:

  1.  Определение внутреннего трения жидкости вискозиметром Оствальда.

Расчетные формулы:

с – постоянная вискозиметра;

0 – вязкость, определенная в предыдущем опыте: 0 = 0,18 г/смс;

- плотность жидкости: = 87910-3 г/см3;

t – время протекания масла в вискозиметре;

1 – вязкость испытуемой жидкости;

d0 = ; t0 = t;

Формулы погрешности:

Таблица измерений:

Окончательные результаты:

  •  постоянная вискозиметра: с = (0,0031 0,0002) см22;
  •  вязкость жидкости: = (0,11 0,02) г/смс

График зависимости вязкости от температуры:                         

График зависимости ln() от 1/Tо:

Энергия активизации: E = 534,33 Дж/моль


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3665. Алгоритми обробки символьної інформації 947.27 KB
  Алгоритми обробки символьної інформації. Символьна інформація — це інформація, що відображається за допомогою символів (букв, цифр, знаків операцій і ін.). IBM-сумісні комп'ютери обробляють 256 різних символів, кожен з яких кодується одним байтом. Відповідність символів і байтів задається таблицею кодування, в якому для кожного символу вказується відповідний байт.
3666. Клас StringBuilder – будівничий рядків 125 KB
  Клас StringBuilder – будівничий рядків. Клас string не дозволяє змінювати існуючі об'єкти. Стрінговий клас StringBuilder дозволяє компенсувати цей недолік. Цей клас належить до змінюваних класів і його можна знайти в просторі імен System.Text. Розглянемо клас StringBuilder докладніше.
3667. Робота з літерними величинами 532 KB
  Робота з літерними величинами Коли говорять про cтрічковий тип, то звичайно розрізняють тип, що представляє: окремі символи - тип char, рядок постійної довжини - масив символів, рядок змінної довжини - тип string. Символьний тип char, що представляє...
3668. Процедури і функції — методи класу 64 KB
  Процедури і функції — методи класу Історично першим способом структуризації програм в мовах програмування високого рівня було використання процедур і функцій — щодо самостійних фрагментів програм, оформлених особливим чином і забезпечених ...
3669. Файли і сериалізація об'єктів 160 KB
  NET Framework часто виникають дві в загальному випадку схожі завдання: зберегти (прочитати) вміст даних (файлу) і зберегти (прочитати) поточне полягання об'єкту у файлі або в таблиці бази даних. Не дивлячись на безперечну схожість вказаних завдань, в рамках...
3670. Робота з класами та файлами 1.27 MB
  Робота з файлами Клас Environment Клас Environment дозволяє одержати інформацію про оточення програми (поточний каталог, версія Windows і т.п.) через свої статичні члени. Приклад використання цього класу...
3671. Елементи автоматизації технологічних розрахунків 132 KB
  Елементи автоматизації технологічних розрахунків В модулі надано приклад математичних моделей, які використовуються при вирішення задач по розрахунку режимів різання. Завдання по темі: розробити і від тестувати програми , які реалізують наведена ...
3672. Алгоритми сортування в одновимірних масивах 42.5 KB
  Алгоритми сортування в одновимірних масивах Найпростіше завдання сортування полягає в упорядкуванні елементів масиву по зростанню або убуванню. Іншим завданням є впорядкування елементів масиву відповідно до деякого критерію. Звичайно як такий критер...
3673. Алгоритми пошуку в одновимірних масивах 40.5 KB
  Алгоритми пошуку в одновимірних масивах Алгоритми пошуку застосовуються для знаходження, наприклад, у масиві елемента з потрібними властивостями. Звичайно розрізняють постановки завдання пошуку для першого й останнього входження елемента. В усіх ниж...