14393

Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры

Лабораторная работа

Физика

Отчет по работе №26 Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры Цель работы: определить вязкость жидкости и исследовать зависимость вязкости от температуры. Приборы: шарики двухстрелочный секундомер катетометр или микр...

Русский

2013-06-04

92.5 KB

5 чел.

Отчет по работе №26

«Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры»

Цель работы: определить вязкость жидкости и исследовать зависимость вязкости от температуры.

Приборы: шарики, двухстрелочный секундомер, катетометр (или микроскоп), стеклянная трубка, наполненная парафиновым маслом или глицерином (с водяной защитой и термометром), пинцет с желобком для отобранных шариков, вискозиметр Оствальда.

Ход работы:

  1.  Определение коэффициента внутреннего трения (вязкости) жидкости по методу Стокса.

Расчетные формулы:

lоб – длина стеклянной трубки, по которой падает шарик

об – скорость его падения на участке lоб;

tоб – время падения шарика на участке lоб;

l1 – расстояние между нитями трубки;

1 – скорость падения шарика на участке l1;

t1 – время падения шарика на участке l1;

0 – скорость падения шарика;

D – диаметр шарика

r – радиус шарика;

d – плотность шарика d = 1,102 г/см3;

– плотность жидкости = 0,883 г/см3;

R – радиус трубки, по которой падает шарик; R = 3 см

Формулы погрешности:

Таблица измерений:

Температура опыта: 25,5 С.

Окончательный результат: = (0,18 0,01) г/смс

График зависимости скорости падения от радиуса шарика:

  1.  Определение внутреннего трения жидкости вискозиметром Оствальда.

Расчетные формулы:

с – постоянная вискозиметра;

0 – вязкость, определенная в предыдущем опыте: 0 = 0,18 г/смс;

- плотность жидкости: = 87910-3 г/см3;

t – время протекания масла в вискозиметре;

1 – вязкость испытуемой жидкости;

d0 = ; t0 = t;

Формулы погрешности:

Таблица измерений:

Окончательные результаты:

  •  постоянная вискозиметра: с = (0,0031 0,0002) см22;
  •  вязкость жидкости: = (0,11 0,02) г/смс

График зависимости вязкости от температуры:                         

График зависимости ln() от 1/Tо:

Энергия активизации: E = 534,33 Дж/моль


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45043. Цивільна оборона. Методичні вказівки 331.5 KB
  Прогнозування і оцінка обстановки у разі вибуху газоповітряної суміші Варіант №0. Прогнозування обстановки під час вибуху газоповітряної суміші. Література16 Мета контрольної роботи поглибити і закріпити теоретичні знання з оцінки і захисту робітників і службовців у разі вибуху газоповітряної суміші на підприємстві набути навичок практичного використання знань. Завдання контрольної роботи виконання рохрахунковопояснювальної записки з оцінки обстановки на підприємстві у разі вибуху...
45044. Решение задачи линейного программирования графическим методом 451 KB
  Порядок выполнения: Составить математическую модель задачи. Проверить ограничение задачи. При Или Границы области допустимых решений Пересечением полуплоскостей будет являться область координаты точек которого удовлетворяют условию неравенствам системы ограничений задачи.
45045. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 428 KB
  Таким образом экономика предприятия это наука о правилах хозяйствования на предприятии. Изучая данную дисциплину студент должен знать основы экономики предприятия как основного объекта рыночной экономики организационные и производственные основы функционирования предприятия в условиях рынка. Уметь построить организационную и производственную структуру предприятия.
45046. MD5 (message digest algorithm) 81.5 KB
  Обробка одного 512 бітового блока Кожний раунд приймає на вхід 512 бітовий блок Yq та 128 бітове значення буферу BCD. Елементарна операція Кожний раунд в обробці одного 512 бітового блока складається із послідовності 16 кроків кожен з яких є наступною операцією над BCD буфером: = b gb c d X[k] T[i] s де s є операцією циклічного зсуву вліво на s біт X[k] = M[q 16 k] kте 32 бітове слово в qому 512 бітовому блоці вхідного повідомлення. При надходження бітів до 2 3 та 4 раундів використовуються наступні перестановки:...
45047. Методические указания к комплексному семантическому анализу лексемы 129.5 KB
  Лексический материал для анализа по выбору студентов согласованному с преподавателем заря ночь звезда солнце танго береза дуб колокольчик роза весна февраль весна сокол демон чародей колдун плаха серебро товарищ жандарм невеста казак цыганка девушка деваха скрипка монах инок парус ветрило дама женщина француз терем дом воск кровь бабочка веретено дождь ветер лебедь сумерки рябина роза чертополох май лето лиса волк ворон черт дьявол свинец золото омут родник огонь море...
45048. ІЧ- ТА ПМР-СПЕКТРОСКОПІЯ В АНАЛІЗІ НОВОСИНТЕЗОВАНИХ L-ЦИСТЕЇНУ 160 KB
  Метою даної роботи є: ідентифікація, встановлення фізико – хімічних властивостей речовин, які були синтезовані в лабораторії біотехнології ФАР Запорізького Національного Університету, за допомогою ІЧ-, Фур’є – спектроскопії, спектроскопії ядерного магнітного резонансу, тонкошарової хроматографії, хромато – мас – спектрометрії; навчитися працювати та розшифровувати спектри даних методів
45049. Ландшафтное проектирование. История. Семантика садов 4.84 MB
  Дизайн является проектной деятельностью и связан с культурой нового типа – проектной культурой., объединившей научно-техническую и гуманитарную культуры на качественно ином уровне, когда определяющей чертой современного мышления стала проектность, связанная с творческой деятельностью человека и соответствующая новому положению человека в мире...
45050. Электрические сети 3.43 MB
  Электрические сети. Номинальное напряжение сети соответствует номинальному напряжению электроприемников подключенных к этой сети. Сети напряжением ниже 1000В называют сетями низкого напряжения НН.
45051. Повышение надежности эксплуатации сетей с резистивным заземлением нейтра 1.14 MB
  Номинальное напряжение сети соответствует номинальному напряжению электроприемников подключенных к этой сети. Сети напряжением ниже 1000В называют сетями низкого напряжения НН. Сети напряжением выше 1000В называют сетями высокого напряжения ВН.