14393

Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры

Лабораторная работа

Физика

Отчет по работе №26 Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры Цель работы: определить вязкость жидкости и исследовать зависимость вязкости от температуры. Приборы: шарики двухстрелочный секундомер катетометр или микр...

Русский

2013-06-04

92.5 KB

5 чел.

Отчет по работе №26

«Определение вязкости жидкости и исследование зависимости вязкости от температуры»

Цель работы: определить вязкость жидкости и исследовать зависимость вязкости от температуры.

Приборы: шарики, двухстрелочный секундомер, катетометр (или микроскоп), стеклянная трубка, наполненная парафиновым маслом или глицерином (с водяной защитой и термометром), пинцет с желобком для отобранных шариков, вискозиметр Оствальда.

Ход работы:

  1.  Определение коэффициента внутреннего трения (вязкости) жидкости по методу Стокса.

Расчетные формулы:

lоб – длина стеклянной трубки, по которой падает шарик

об – скорость его падения на участке lоб;

tоб – время падения шарика на участке lоб;

l1 – расстояние между нитями трубки;

1 – скорость падения шарика на участке l1;

t1 – время падения шарика на участке l1;

0 – скорость падения шарика;

D – диаметр шарика

r – радиус шарика;

d – плотность шарика d = 1,102 г/см3;

– плотность жидкости = 0,883 г/см3;

R – радиус трубки, по которой падает шарик; R = 3 см

Формулы погрешности:

Таблица измерений:

Температура опыта: 25,5 С.

Окончательный результат: = (0,18 0,01) г/смс

График зависимости скорости падения от радиуса шарика:

  1.  Определение внутреннего трения жидкости вискозиметром Оствальда.

Расчетные формулы:

с – постоянная вискозиметра;

0 – вязкость, определенная в предыдущем опыте: 0 = 0,18 г/смс;

- плотность жидкости: = 87910-3 г/см3;

t – время протекания масла в вискозиметре;

1 – вязкость испытуемой жидкости;

d0 = ; t0 = t;

Формулы погрешности:

Таблица измерений:

Окончательные результаты:

  •  постоянная вискозиметра: с = (0,0031 0,0002) см22;
  •  вязкость жидкости: = (0,11 0,02) г/смс

График зависимости вязкости от температуры:                         

График зависимости ln() от 1/Tо:

Энергия активизации: E = 534,33 Дж/моль


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74095. Казак хандыгынын курылуы: ишки курылысы 29.99 KB
  XIΥXΥғасырларда Шығыс Дешті Қыпшақ Ақ Орда Әбілхайыр хандығы Жетісу Моғолстан мен Түркістан Қазақстанның отырықшыегінші ауданы аумағындағы қазақ рулары мен тайпаларының этникалық және саяси топтасуының күшейе түсті. Сонымен қатар Қазақ хандығы үш жүздің қалыптасуы өндіргіш күштердің дамуы көшпелі аудан мен отырықшыегінші аудандар арасындағы интеграция нәтижесінде өмірге келді. Олай болса Қазақстан аумағында біртұтас мемлекеттік Алтын Ордаға формальды түрде бағынып дербес мемлекет ретінде өмір сүрген Ақ Ордадан бастау алып...
74098. Ыбырай Алтынсарин 24.63 KB
  Ыбырай 1841 жылы қазан айының 20сында қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келеді. Сөйтіп немересі кішкентай Ыбырайды Орынборда ашылады деп күтілген орысқазақ мектебіне күні бұрын жаздырып қояды. Атаң мұнда анаңмен есенаман Сүйіп сәлем жазады бүгін саған.
74099. Скиф-сақ әлеміндегі қоғамдық ұйымдар 24.17 KB
  I мыңжылдықтың басы сақ қоғамындағы алғашқы рулық қатынастар ыдырап жаңа әлеуметтік құрылымның қалыптасу үрдісінің жедел жүруімен сипатгалады. Сол кездің өзіндеақ алғашқы ірі қоғамдық еңбек бөлінісінен мыс пен қола металлургиясының тууы мен дамуынан кейін алғашында үлкен патриархаттық ал одан кейін шағын және моногамиялы отбасылар окшаулана бастады. Археологиялық деректер жеке адамдық ал кейін барып отбасылық меншіктің шыққанын айқын көрсетеді. II мыңжылдыктың аяғында және I мыңжылдыктың басында қыш ыдыстар мен кейбір қола заттарға...
74100. Қаңлы мемлекеті 22.17 KB
  II ғасырдың екінші жартысында ЧжанЦянь Қаңлы жерлерінің оңтүстігінде юечжиге ал солтүстігінде ғұндарға тәуелді екенін айтса біздің заманымыздағы I ғасырда мұндағы жағдай өзгереді. Егер Чжан Цянь юечжи әскерін 100200 мың ал қаңлы әскерін 90 мың деп хабарлаған болса ЦаньХаньШу енді қаңлы әскерін 120 мың юечжи әскерін 100 мың дейді14. Бұл кезенде Орта Азиядағы қос өзен аралығында юечжилердің негізгі бөлігінің оңтүстікке сол жағалаудағы Бактрияға ығысуы жерге отырықшылық орын алып жекежеке бес иелікке бөлінгенін мұның өзі қаңлымен...
74101. Қазан Хандығы 21.84 KB
  Қазанға орнығып бұл хандықтың дербес болуына негіз салды. Қазан Хандығы тұрғындарының негізгі кәсібі егіншілік болды; оған қосымша мал шаруашылығы баубақша жабайы араның балын жинау аңшылық балықшылық кәсіптерімен айналысты. Қазан Хандығында жоғары өкімет билігі ханның қолында болды бірақ оған ірі ақсүйектер кеңесі диуан бағыт сілтеп бақылау жүргізіп отырды.
74102. Қазақстан жеріндегі әскери қозғалыстар мен соғысқа кіруі 21.52 KB
  Қазақстан азамат соғысы жылдарында 19181920 жж. Ленин қол қойған халық комитетінің декреті бойынша қырғыз қазақ революциялық комитеті қүрылды. Оның қарамағына Қазақ Совет автономиясы жарияланып өлке Советтерінщ құрылтай съезі шақырылғанға дейін қазақ тұрғындары мекендеген Орал ТорғайАқмола Семей облысы мен Астрахань губерниясы жерівдегі барлық жоғарғы әскериазаматтық басқармалар берілді.
74103. Көтерілістің шығу себептері 21.34 KB
  Қатардағы қарапайым қазақтар жерді солардан жалға алып пайдаланды. Қазақ ақсүйектері орыс помещиктерінен жалға алған жерлерді өздерінің жеке қалауы бойынша қазақ ауылдарынакөтеріңкі қымбат бағаға тағы да қайыра жалға беріп отырды. Сөйтіп қазақтардан әр түрлі айыппұлдар мен алымсалықты еселеп алып тұрды 1836 жылы халық көтерілісі басталды.