14398

Градуировка Вольтметра и Амперметра

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №7 Тема: Градуировка Вольтметра и Амперметра. Приборы и материалы: элемент питания. элемент питания Вестона источник э.д.с. в 4 вольта гальванометр вольтметр четыре магазина резисторов соединительные провода. Ход работы: Граду

Русский

2013-06-04

3.33 MB

73 чел.

Лабораторная работа №7_

Тема: Градуировка Вольтметра и Амперметра.

Приборы и материалы: элемент питания =3 В. элемент питания Вестона =1,0182 В, источник э.д.с. в 4 вольта, гальванометр, вольтметр, четыре магазина резисторов, соединительные провода.

Ход работы:

Градуировка вольтметра:

Входные данные:

R, om

U ист

R, om

U ист

10

11125.5

0.4096

40

43355.5

1.5962

15

16455.5

0.6058

45

48955.5

1.8024

20

21855.5

0.8046

50

54355.5

2.0012

25

2765.5

1.0182

55

59855.5

2.2037

30

33355.5

1.2280

60

64955.5

2.3915

35

37655.5

1.3864

66

71355.5

2.6271

R2=11111.1  om  

Re-компенсационное сопротивление(на схеме не указано, из-за экономии места и рабочих ресурсов, соединено последовательно с гальванометром). Re=27655,5 ом

На данном рисунке изображена зависимость положения стрелки, градуируемого, вольтметра от напряжения на нем, как можно увидеть зависимость вполне линейная, также отмечен «коридор разброса».

Рабочие формулы: 

Градуировка амперметра:

Входные данные:

R om

I A

R om

I A

20

36955

0.0100

41

75455

0.0204

25

46655

0.0126

44.5

81155

0.0219

30

54255

0.0147

50

91755

0.0248

34.5

63155

0.0171

54

98855

0.0268

Rk=37355.5 om     

Рабочие формулы:

Погрешность:

Эта формула отображает среднюю погрешность измерения силы тока.

График:

Вывод по всей лабораторной работе: В ходе выполнения этой лабораторной работы я закрепил, углубил, расширил свои умения и навыки по использованию электро и электроизмерительной техники. Так же, на мой взгляд, тот факт, что полученные графики не проходят через начало координат, свидетельствует о высокой точности электроизмерительных приборов, вверенных нам для градуирования.

                      

    Если у вас есть претензии к тому, как выполнена эта лабораторная работа, то их можно послать мне на «мыло»(по emaily :Higest@mail.ru), или при личной встрече…..


EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21096. Культура України 30-х рр. XX ст. «Розстріляне відродження» 28.22 KB
  Українізацію було повністю згорнуто а найпомітніших діячів національної культури ніби на підтвердження пророчих слів одного з персонажів сатиричної комедії М. становлять собою не тільки одну з найтрагічніших сторінок української історії але й відвертий злочин проти традиційної селянської культури життя і господарювання на звязках з якою розвивалася вся попередня національна культурна традиція. Однак добре розвивалася лише технічна і природознавча діяльність тоді як гуманітарні науки викладалися вкрай тенденційно і обмежено що пізніше...
21097. Культура України в 40-80-х рр. XX ст 25.78 KB
  Культура України в 4080х рр. Всього за межі України було вивезено понад 40 тис. Брутальній критиці та обвинуваченням у перекрученнях буржуазнонаціоналістичного характеру були піддані роботи істориків України Короткий курс історії України Нарис історії України. Рильського за його доповідь Київ в історії України Річниця Шевченка поетичні твори Київські октави.
21098. Культура незалежної України 23.73 KB
  Культура незалежної України Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України ухвалила Основи законодавства про культуру якими передбачені заходи подальшого розвитку української національної культури. Верховна Рада України провела слухання на тему Культурна політика в Україні: пріоритети принципи та шляхи реалізації. показав що українська мова є рідною для 675 населення України.
21099. Визначення поняття «культура», її структура та основні функції 19.29 KB
  Термін культура вперше зустрічається в одному з творів знаменитого римського оратора Цицерона 45 р. Як самостійна наукова категорія культура фіксується вперше у працях німецького юриста С. У подальшому слово культура отримало ще більш узагальнене значення яке охоплювало собою сукупність створених людськими спільнотами традиційних благ і цінностей.
21100. Перші паростки культури на українських землях у найдавніші часи 17.16 KB
  Перші паростки культури на українських землях у найдавніші часи. Виникнення культури нерозривно повязано з появою людини. Загальні закономірності розвитку культури у первісну добу на українських землях були такими самими як в інших регіонах земної кулі проте були й деякі особливості. З огляду на це питання про генетичні витоки української культури має сьогодні неабияке значення і викликає у своєму розвязанні доволі гострі зумовлені актуальними проблемами в житті нашого суспільства суперечки.
21101. Трипільська культура 18.72 KB
  Трипільська культура. Найбільшого розвитку в цей час в добу енеоліту досягла трипільська культура названа так від с. Потретє за своїм походженням трипільська культура хоч і була повязана з БалканоНижньодунайським регіоном але в процесі поширення на нові східні території включала в себе на різних етапах елементи місцевих неолітичних та енеолітичних культур. Почетверте трипільська культура відзначається розташуванням поселень певними зосередженими групами з проміжними менш заселеними територіями.
21102. Кімерійці, скіфи, сармати, їх культура та світогляд 19.74 KB
  Але історичні відомості про скіфів містяться в іноземних джерелах. Одним із перших про скіфів написав Геродот який присвятив їм окрему книгу своєї Історії і не лише яскраво змалював побут і звичаї тих народів які заселяли українські землі під назвою скіфів а й навів дані про їх релігійні погляди міфологію. У випадку скіфів такою ознакою послужила характерна форма півсферичних посудинчаш характерних для кочівників і більш позаднього часу. Поховання кочівницьких скіфів відрізняються від поховань осідлого населення.
21103. Давньогрецька культура на теренах України 15.24 KB
  Північне Причорноморя входило до сфери колонізації руху греків яких привертали сюди родючі землі велика кількість риби в гирлах річок можливість вести широку торгівлю з племенами північних причорноморських степів скіфами синдами меотами та ін. Античні міста Північного Причорноморя жили самостійним життям зберігаючи проте торгові та культурні звязки зі своїми метрополіями. Велику роль в їх економічному житті відігравала торгівля з містами Греції та Малої Азії а також з племенами причорноморських степів. В містах Північного...
21104. Язичницька культура давніх слов’ян 22.85 KB
  Язичницька культура давніх словян. Релігійні вірування давніх словян давно привертають пильну увагу дослідників. Однак жодну з сучасних реконструкцій світу давньословянських вірувань не можна вважати остаточно доведеною. А подруге кожне словянське племя імовірно визнавало своїх богів культ яких не поширювався на значні території.