14399

Основные измерения с электронным осциллографом

Лабораторная работа

Физика

Отчет по работе №130 Основные измерения с электронным осциллографом Цель работы: ознакомится с устройством осциллографа и выполнить различные измерения с его помощью. Приборы: осциллограф типа С15 вольтметр потенциометр проволочный реостат магазин сопроти

Русский

2013-06-04

342.5 KB

2 чел.

Отчет по работе №130

«Основные измерения с электронным осциллографом»

Цель работы: ознакомится с устройством осциллографа и выполнить различные измерения с его помощью.

Приборы: осциллограф типа С1-5, вольтметр, потенциометр проволочный (реостат), магазин сопротивлений, два конденсатора (неизвестной емкости), сопротивление (неизвестное), сопротивление 100 кОм, дроссель, полупроводниковый диод, конденсатор 10 мкФ (для измерения мощности), звуковой генератор, выключатель.

Описание установки (внешний вид передней панели осциллографа):

Ход работы:

 1.  Проверка линейности усилителей осциллографа.

Найдем зависимость отклонения луча осциллографа по оси Y от подаваемого напряжения. При этом измерении деление напряжения было 1:6.

На основании данных этой таблицы построим график.

График зависимости отклонения луча по оси Y от подаваемого напряжения

Максимальное допустимое отклонение луча (т. е. максимальное отклонение, при котором сохраняется пропорциональность напряжения и отклонения) составляет 1,1 см по оси Y.

Теперь найдем зависимость отклонения луча осциллографа по оси Х от подаваемого напряжения при делении последнего 1:10.

График зависимости отклонения луча по оси Х от подаваемого напряжения

Максимальное отклонение луча в этом случае составляет 1,5 см.

Сопротивление магазина в обоих случаях выставлялось на деление напряжения 1:600.

 1.  Градуирование усилителей

Используя ту же самую схему, запишем в следующую таблицу значения чувствительности осциллографа по оси Y в зависимости от положения ручки «Усиление».

Чувствительность можно вычислить по формуле               

       График зависимости чувствительности от усиления

 1.  Проверка внутреннего калибратора напряжения

Uимп – показания калибратора на импульсной шкале напряжения;

Делитель напряжения выставляется в положение 1:10.

 1.  Проверка градуировки звукового генератора по частоте

На одну пару пластин подаем синусоидальное напряжение сетевой частоты (500,1)Гц, а на другую - напряжение от генератора. С помощью фигур Лиссажу определяем истинные частоты генератора.

Составим таблицу истинных частот генератора.

При этом = 0,2 Гц.

Тогда получаем, что частота равна = (48,0 0,2) Гц.

Показания ручек на осциллографе

 •  Усиление – 5
 •  Род синхр. – внутр.
 •  Делитель – 1:1
 •  Род работы – непр.
 •  Частота плавно – 5
 •  Метки  - выкл.
 •  Синхр. – 5

Зарисуем получившиеся фигуры Лиссажу при разности фаз /2

Показания ручек на генераторе

 •  Показания прибора – 0,01
 •  Множитель частоты - 1

1.   Отношение частот 1:3   2.   Отношение частот 1:2   3.   Отношение частот 2:3    4. Отношение частот 1:1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47910. Соціологія рекламної та ПР-діяльності 458 KB
  СФЕРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОЯВИ РЕКЛАМИ План. Розглянемо соціологічні умови появи реклами. Реклама як масове явище не могла виникнути раніше ніж виникли ринок виробника товарів ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг – три основних фактори появи реклами як масового явища. Тому зараз коли історія ринку як елемента соціального розвитку налічує вже тисячоліття така рекламна ситуація називається рекламою на місці продажу та визначається лише як специфічна частина масових рекламних...
47911. Біохімічне обгрунтування методики занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі 369 KB
  Перше дитинство 47 років 5. Друге дитинство 812 років хлопчики 811 років дівчинки. Підлітковий пубертатний 1316 років хлопчики вік 1215 років дівчатка. Зрілий вік: I період 2235 років чоловіки 2135 років жінки.
47912. ПОНЯТТЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.41 MB
  Провідні українські експерти визнають той факт що багаторівнева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної фізичної та інших видів безпеки та організації охорони. Це дає можливість вибору для клієнтів аналізу та порівняння різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні. В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України розвитку малого та середнього бізнесу а також роздержавлення стратегічних об'єктів...
47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ€œ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.
47916. Звітність підприємства. Методичні вказівки 334 KB
  Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.
47917. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.29 MB
  За ним маркетинг це: спрямування ділового мислення інтегрована орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми довгостроковий максимальний прибуток від реалізації її продукції філософія ділової активності бізнесу в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на точному знанні передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничозбутовою діяльністю фірми в умовах ринкових відносин; Більш конкретним є функціональний підхід до розуміння...
47918. Мікроекономіка. Конспект лекцій 1.22 MB
  Особливості споживчого попиту. Попит закон попиту чинники що впливають на попит. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Поняття і зміна цінової еластичності попиту.