14546

Особенности интеграции в Североамериканском регионе

Доклад

Мировая экономика и международное право

Особенности интеграции в Североамериканском регионе Вся территория Северной Америки является зоной свободной торговли называемой официально Североамериканским Соглашением о Свободной Торговле North American Free Trade Area НАФТА. В неё входят: США Канада и Мексика. Функц...

Русский

2013-06-06

18.72 KB

7 чел.

Особенности интеграции в Североамериканском регионе

Вся территория Северной Америки является зоной свободной торговли, называемой официально Североамериканским Соглашением о Свободной Торговле (“North American Free Trade Area” – НАФТА). В неё входят:  США, Канада и Мексика. Функционирует с 1994 года. С 1988 года на государственном уровне между Америкой и Канадой. С 1992 в состав вошла Мексика.

1я особенность Североамериканской Экономической Группировки:

Ассиметричность экономической взаимозависимости США, Канады и Мексики. (Взаимодействие хозяйственных структур Мексики и Канады далеко уступает по глубине и масштабам Канадо-Американской и Мексикано-Американской интегрированности. Канада и Мексика скорее являются соперниками по привлечению капитала и технологий американских корпораций, чем партнёрами по интеграционному процессу.)

2я особенность Североамериканской Экономической Группировки:

Её участники находятся в разных стартовых условиях.  (Если Канаде за последнее десятилетие удалось приблизиться по главных экономическим макро-показателям ((объёму ВВП на душу населения, производительности труда)) к США, то Мексика, долгие годы находившаяся на положении экономически отсталого государства с большой внешней задолженностью, пока ещё сохраняет значительный разрыв с данными странами по основным базовым показателям.)

Ключевые моменты Североамериканского Соглашения о Свободной Торговле:

 1. ликвидация всех таможенных пошлин к 2010 году
 2. постепенное снятие барьеров в торговле товарами и услугами
 3. смягчение режима для североамериканских капиталовложений в Мексике
 4. снятие ограничений для Американских и Канадских банков на финансовом рынке Мексики
 5. создание американо-канадо-мексиканской арбитражной комиссии

Перспектива североамериканского соглашения о свободной торговле:

Углубление внутри-регионального сотрудничества в рамках НАФТА и расширение состава за счёт других латиноамериканских стран.

Масштабы экономической взаимосвязи США, Канады, и Мексики:

 1. В США реализуется около 80% Канадского экспорта.
 2. Доля США в иностранных прямых инвестициях в Канаде – около 75%.
 3. Доля Канады в иностранных прямых инвестициях в США – около 10%.
 4. В США направляется около 70% Мексиканского экспорта.
 5. Доля США в общем притоке прямых иностранных инвестиций в Мексику – около 60%.
 6. ВВП США в 15 раз превосходит ВВП Канады, и в 20 раз ВВП Мексики.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...
65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...
65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.
65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розвязання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.
65242. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву 1.54 MB
  Таке високе значення тиску наддувного повітря при застосуванні найбільш вживаної системи вільного газотурбінного наддуву призводить до суттєвого погіршення умов узгодження роботи лопаткових машин турбокомпресора з поршневою частиною...