14578

Работа логических узлов ЭВМ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №4 Работа логических узлов ЭВМ Цель работы: Освоить работу логических узлов ЭВМ. Задание: Построить схему по заданной логической функции. Преобразовать выражение согласно варианту таблица 1 в базисы 2ИНЕ с помощью законов ДеМорган

Русский

2013-06-08

17.42 KB

53 чел.

Лабораторная работа №4

Работа логических узлов ЭВМ

Цель работы: Освоить работу логических узлов ЭВМ.

Задание:

  1.  Построить схему по заданной логической функции.
  2.  Преобразовать выражение согласно варианту (таблица 1) в базисы 2И-НЕ с помощью законов Де-Моргана и построить схему для полученной логической функции.
  3.  Нарисовать заданное устройство согласно варианту (таблица 2), построить временные диаграммы работы данного устройства.

Таблица 1                                                             Таблица 2

Вариант

f(x1, x2, x3, x4)

1

x1 x2 ˅ x1 x3

2

x1 x3 ˅ x2 x3

3

x1 x3 ˅ x2 x4

4

x2 x3 ˅ x1 x2

5

x1 x2 ˅ x3 x4

6

x1 x2 ˅ x2 x3

7

x1 x4 ˅ x2 x4

8

x2 x3 ˅ x2 x4

9

x1 x4 ˅ x2 x3

10

x1 x3 ˅ x1 x2

11

x3 x4 ˅ x2 x3

12

x1 x2 ˅ x1 x4

13

x1 x2 ˅ x2 x4

14

x1 x3 ˅ x2 x4

15

x1 x3 ˅ x1 x4

Вариант

Устройство

1

Дешифратор 3:8

2

Шифратор 8:3

3

Мультиплексор 8:1

4

Демультиплексор 1:8

5

RS-триггер

6

JK-триггер

7

D-триггер

8

T-триггер

9

Полусумматор

10

Мультиплексор 4:1

11

Демультиплексор 1:4

12

Сумматор (3 разряда)

13

Дешифратор 2:4

14

Шифратор 4:2

15

Одноразрядный сумматор

                                                               

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73558. Українська історіографія на початку національного відродження (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 97 KB
  Україна переживала з кінця XVIII століття складний етап своєї історії. Після поділу Польщі українські землі опинилися у складі двох імперій: Російської (80% території) і Австрійської. Суспільне життя краю характеризувалося кризою кріпосницького ладу, розгортанням російського визвольногопольського національно-визвольного та процесом українського національного відродження.
73559. Источники энергии высокотемпературных теплотехнологических установок 261 KB
  Классификация реакторов высокотемпературной теплотехнологической установки; Структурная схема теплотехнологического реактора; Схемы размещения источников энергии и движения дымовых газов в камерах (зонах) реакторов высокотемпературных технологических установок; Схема тепломассообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнических установках;
73560. Розрахунок лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму методом провідностей 404.5 KB
  Визначення співвідношень опорів для перетворення схеми з послідовним зєднанням опорів в схему з їх паралельним зєднанням. Визначення співвідношень провідностей для перетворення схеми з паралельним зєднанням опорів в схему з їх послідовним зєднанням...
73561. Українська iсторiографiя другої половини ХIХ – початку ХХ століть 201 KB
  Народницький напрям в українськiй iсторiографiї сформувався в 40-вi роки ХIХ столiття. Вiн став домiнуючим у другiй половинi ХIХ ст. i поширився на першi десятилiття ХХ столiття. Його засновниками були Михайло Олександрович Максимович i Микола Iванович Костомаров, а, за висловом М.С.Грушевського, він сам був «останнiм могiканом» української народницької iсторiографii.
73562. Резонансні режими в лінійних електричних колах СЗС 757.5 KB
  Резонансом напруг Іф. ЛЕК СЗС називається такий режим роботи нерозгалуженого кола, що містить послідовно з’єднані активний, індуктивний і ємнісні опори, при якому повний опір кола набуває активного характеру, спади напруг на індуктивних і ємнісних опорах компенсують один одного, а повна напруга співпадає за фазою зі струмом.
73563. М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 101.5 KB
  Життя і науково-організаційна діяльність. Історіософія М. С. Грушевського. Історіографічна спадщина. «Історія України-Руси». Історичні школи М.С. Грушевського та їх значення.
73564. Кола синусоїдного змінного струму з взаємною індуктивністю 688 KB
  Магнітне поле – це невідємна складова частина електромагнітного поля, що виникає при русі електричних зарядів в просторі або в провідниках у вигляді електричного струму (постійного чи змінного), а також у вигляді молекулярних струмів в постійних магнітах.
73565. Новітня українська історіографія. Розвиток історичної науки в Галичині і на еміграції в міжвоєнний період (1919-1939) 104.5 KB
  Умови розвитку історичної науки. Наукові установи по дослідженню історії України. Державницький напрям в українській історіографії та його засновники: В.Липинський, Ст.Томашівський, Д.І.Дорошенко.
73566. Розвиток української історичної науки на еміграції (1945 – 2000-і роки) 117 KB
  Установи з дослідження української історії на еміграції. Дослідження історії України в працях Н. №12 Установи з дослідження української історії. Спробуємо охарактеризувати діяльність окремих наукових установ що займалися дослідженням історії України.