14588

Теплоемкость. Определение теплоемкости модуляционным методом

Лабораторная работа

Физика

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3 Определение теплоемкости модуляционным методом по дисциплине Физика твердого тела Содержание Цель работы Изучение модуляционного метода измерения теплоемкости и определение теплоемкости вольфрама при высоких

Русский

2013-06-08

188 KB

16 чел.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

«Определение теплоемкости модуляционным методом»

по дисциплине «Физика твердого тела»

Содержание

 1.  Цель работы

Изучение модуляционного метода измерения теплоемкости и определение теплоемкости вольфрама при высоких температурах.

 1.  Используемые приборы
 2.  Магазин сопротивлений P 4831, R4;
 3.  Магазин емкостей P 5025, C4;
 4.  Мультиметр 43104, I1;
 5.  Цифровой осциллограф TDS 2024 B, УС1;
 6.  Селективный усилитель 28 ИМ, УС2;
 7.  Генератор сигналов Г3-33, Г1;
 8.  Блок питания GW Instek GPR-3060D, БП1.

 1.  Схема измерений

 

Рисунок 1 — Схема измерений

 1.  Результаты экспериментальных исследований

Таблица 1 — Экспериментальные данные и значения полной теплоемкости

T, К

R4, Ом

C4, мкФ

Iн, А

mc, Дж/К

1

1500

221,8

0,005

0,138

75,711

2

1600

239,7

0,006

0,16

79,49

3

1700

257,7

0,006

0,183

97,95

4

1800

276,2

0,007

0,210

104,45

5

1900

294,8

0,008

0,23

104,15

6

2000

313,5

0,009

0,25

103,95

7

2100

332,1

0,01

0,27

104,26

8

2200

351,8

0,01075

0,29

106,73

9

2300

370,9

0,01125

0,307

109,36

         Для расчета полной теплоемкости mc воспользовались формулой

     ,  где  ,

Рисунок 2 — Зависимость полной теплоемкости вольфрама от температуры

 1.  Выводы

        В данной работе я получил зависимость полной теплоемкости вольфрама от температуры, которая соответствует теоретическим данным. В области низких температур теплоемкость уменьшается пропорционально , а в области выс>ких температур теплоемкость практически постоянна.

      В ходе опыта мне было необходимо получить фигуру Лиссажу, стянутую в оBрезок прямой и расположенную горизонтально на экране индикатора. Причем уравновешенному состоянию моста соответсBвует прямая наименьшей толщины. Из-за слишком сильного влияния шумов на сигнал на глаз тяжело определить, к>гда линия будет наименьшей толщины. Поэтому измерения и были проведены с п>грешностью.

 1.  Замечания и конструктивные предложения

      В диапазоне температур от 1500 К до 1800 К, проводить измерения с более мелким шагом. Это позволит получить более точный график зависимости тепл>емкости вольфрама от температуры в области низких температур и уменьшит п>грешность измерений.

 

4

                                                                          


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23218. Марксистська філософія:сучасне осмислення нових положень 33.5 KB
  Згідно із матеріалістичним розумінням історія розвитку людства класифікується як суспільнофрмаційний процес. Під суспільноекономічною формацією марксизм розуміє історичний етап розвитку людства який визначається взаємодією співвідношення економічного базиса з політичною надбудовою. марксизм визначає джерело розвитку суспільноекономічної формації і цим джерелом є класова боротьба. Маркс дає цілком працездатне визначення комунізму як мети соціального розвитку стверджуючи що комунізм це такий етап розвитку людства таке...
23219. Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії 34 KB
  €œФілософська антропологія€ як напрямок сучасної філософії сутність антропологічного підходу зводиться до спроби визначити специфіку основи та сфери власне людського буття людської індивідуальності творчих можливостей людини виходячи із самої людини і через неї пояснити її власну природу та природу навколишнього світу. філософська антропологія в широкому значенні це філософське вчення про природу і сутність людини. історія суспільство та його установи це форми доповнення біологічної недостатності людини. в антисуспільній...
23220. Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми 37 KB
  Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми. Хоч історичні корені екзистенціалізму сягають Давньої Греції як філософське вчення він був уголос артикульований починаючи з епохи Просвітництва. На основі їхніх славетних ключових працьБуття і час 1927 таБуття і ніщо 1943 можна вивести головні принципи екзистенціалізму. Можливо головний парадокс екзистенціалізму полягає в тім що екзистенціалісти відчувають себе здатними виробляти в рамках цього доситьтаки похмурого погляду на умови людського буття більш позитивні настанови.
23221. Філософія життя – формування нової філософської парадигми 35 KB
  Філософія життя€ – формування нової філософської парадигми. Одним із основних джерел філософії життя є ірраціоналістичнопесімістична філософія Шопенгауєра. Філософія мислення€ замінюєфілософія життя€. Основа життя за концепцією Ніцше– це воля.
23222. Філософські ідеї психоаналізу 39 KB
  Психоаналітичний підхід є однією із найвидатніших теорій особистості. У анатомії особистості він виділяв три взаємодіючі компоненти: 1. Філософські ідеї психааналізу: 1Позитивні моменти: положення про складність та багатоплановість структури особистості; про свідоме та несвідоме; про внутрішні суперечності розвитку особистості. Далі виникла потреба у подоланні біологізаторських поглядів на особистість у соціалізації фрейдистської теорії особистості що і було здійснено неофрейдистами: К.
23223. Герменевтика як напрям сучасної філософії 31.5 KB
  Герменевтика як напрям сучасної філософії Принципове положення про історичну конкретність теоретичної діяльності та про облік широкого контексту різноманітного практичного життя суб'єкта в рамках теорії пізнання було вперше чітко сформульовано в марксистськоленінській філософії. Критикуючи вузький методологізм попередньої буржуазної філософії К. Одне з найбільш впливових в сучасної буржуазної філософії напрямків герменевтична філософія претендує на не менш ніж справді адекватне критичне розуміння наукового nізнання і самої проблеми...
23224. Структуралізм 58.5 KB
  Структуралізм методологія гуманітарних наук яка намагається аналізувати певну специфічну галузь наприклад міфологію як складну систему взаємопов'язаних частин. Таким чином структуралізм став не просто методом а інтелектуальним рухом який в 60х роках XXго століття прийшов на заміну екзистенціалізму. В 1970х роках структуралізм потрапив під вогонь критики. Проте чимало теоретиків структуралізму таких як Мішель Фуко йЖак Лакан продовжують впливати на європейську філософію .
23225. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу 33 KB
  Світогляд як духовнопрактичний спосіб освоєння світу Філософія має органічний зв’язок зі світоглядом. Що ж таке світогляд Слід підкреслити що у визначенні цього поняття немає чіткості. У сучасних філософських працях про світогляд мовиться таке: €œсвітогляд– це форма суспільної відомості; €œсвітогляд– це форма самоусвідомлення особистості€; €œсвітогляд– це система поглядів на світ і на місце людини у цьому світі€; €œсвітогляд– це система принципів діяльності людини€; €œ світогляд– це погляд людини на світ як ціле€; світогляд– це...
23226. Поняття суспільного виробництва та його різновиди 35.5 KB
  Поняття суспільного виробництва та його різновиди. Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою а й один з одним. Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву виробничі відносини і представляють другу складову способу виробництва.