14608

Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагментация диска), антивирусной программой

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическая работа № 29 Тема: Работа со служебными приложениями архивация данных дефрагментация диска антивирусной программой Ход работы: 1. Дефрагментация диска С Выберите программу для дефрагментации диска Пуск Стандартные Служебные Дефраг

Русский

2013-06-08

284 KB

43 чел.

Практическая работа № 29

Тема:  Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагментация диска), антивирусной программой

Ход работы:

1. Дефрагментация диска С

  1.  Выберите программу для дефрагментации диска (Пуск, Стандартные, Служебные, Дефрагментация диска):

  1.  В появившемся окне выберите диск С и нажмите кнопку «Анализ».

  1.  После анализа появится сообщение о том, требуется ли дефрагментация этого диска. Если это необходимо - выполните дефрагментацию диска С.

2. Архивирование файлов

Найдите в общих документах папку «Архивирование». В ней 3 разных файла (музыкальный, графический, текстовый). Заархивируйте каждый из них. Сравните объемы исходных файлов и заархивированных. Сделайте вывод – какие файлы лучше архивируются и почему.

Этапы архивирования:

  1.  Щелкните правой кнопкой мыши по файлу, который хотите заархивировать. Появится контекстное меню. Выберите пункт «Добавить в архив».

2. В открывшемся окне выбрать нужные параметры:

  1.  Щелкнуть по кнопке «ОК». Просмотреть папку «Архивирование». Если вы сделали все правильно,  появится заархивированный файл:

Примечание: Для того чтобы создать самораспаковывающийся архив поставьте флажок на пункте

.

Попробуйте такой вид архивации на одном из файлов. Сравните способы открывания разных архивов.

3. Форматирование дискеты

  1.  Возьмите у преподавателя дискету, вставьте её. Откройте Мой компьютер.  Щелкните по диску А правой кнопкой мыши. Выберите пункт «Форматировать»:

  1.  Выберите нужные параметры:

Нажмите кнопку «Начать».

Примечание: для создания загрузочной дискеты выберите пункт:  Создание загрузочного диска MS-DOS

Если у вас осталось время выполните это действие.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25216. Теорія і факт в науковому пізнанні 31.5 KB
  В сучасній епістемології можна виділити дві точки зору на співвідношення теорії та факту. Фактуалізм. В фактуалістському тлумаченні факти поглинають теорію. Це є лінгвістичний компонент факту.
25217. Кант і Гегель про джерело діалектичних суперечностей 30 KB
  Причина – поняття абсолютного нескінченного належить світу речей в собі теза застосовується до світу досвіду де наявне лише скінченне обумовлене та скінчене. В діалектиці Гегеля поняття антиномії було перетворене в поняття протирічча що синтетично вирішується. Гегель намагався показати що походження багатоманітного з єдиного може бути предм етом раціонального пізнання інтрументом якогоє логічне мислення основною формою поняття. Оскільки поняття з сомого початку є тотожністю протилежностей то саморозвитток поняття підкоряється...
25218. Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості 22.5 KB
  Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості Інтенціональність означає напруженість спрямованість. Інтенційність традиційно вважається характеристикою свідомості. Інтенційність підкреслює цілісність свідомості. Не буває свідомості самої по собі.
25219. Типологія знання. Особливості наукового пізнання 25 KB
  Особливості наукового пізнання. Знання – форма духовного засвоєння результатів пізнання процесу відображення дійсності що характеризується усвідомленням їх істинності. Рефлексія – відображення термін для позначення такої риси людського пізнання як дослідження самого пізнавального акту діяльності самопізнання що дає змогу розкрити специфіку духовного світу людини. пізнання наук.
25220. Поняття розсудку та розуму в філософії Канта 27.5 KB
  Поняття розсудку та розуму в філософії Канта Вчення про розсудок і розсум Кант викладає в €œКритиці чистого розуму € в частині €œтрансцендентальна логіка€. Проблема розсуду розглядається Кантом в розділі трансцендентальна аналітика а розуму – в трансцендентальній діалектиці. Хоча чуттєвість і мислення зовсім різні пізнавальні здібності проте знання може виникнути тільки завдяки поєднанню чуттєвості і розуму. Поняття розуму – трансцендентальні ідеї.
25221. САМОСВІДОМІСТЬ 37.5 KB
  Відокремлюючи сутності від даностей за допомогою мислення у східній традиції відстороняючись від миру Я у розумінні простраивает суб'єктивне відношення до предмета іншому й собі як рефлексирование переінтерпретацію й реорганізацію значеннєвих структур свого буття у східній традиції знімаючи суб'єктивне й інші прив'язки до зовнішнього миру а тим самим і самою можливістю Я . до явного але не через роботу із предметними втримуваннями неясними або навпаки самоочевидними що є проблема й завдання когнітивних практик стратегій...
25222. Самосвідомість в житті людини та суспільства 29.5 KB
  Самосвідомість в житті людини та суспільства Самосвідомість – це пізнання і оцінкам людини самої себе як мислячого і діяльнісного суб’кту. Самосвідомість – неві’ємна с торона свідомості виражає данність суб’єктивної реальності свідомості самому суб’єкту. Самосвідомість передбачає емоційноціннісне і діяльніснорегулятивне відношення до себе. Самосвідомість проходить ряд етапів у своєму розвитку: 1 домовленневий рівень – усвідомлення своєї фізичної самототожності меж свого тіла; 2 усвідомлення себе як суб’єкта дії ус відомлення своїх...
25223. Платон. «Парменід»: основні ідеї 22 KB
  Парменід: основні ідеї Головне питання твору: що є Єдине Це питання тісно пов’язане з розумінням Платона буття та світу ідей. Буття для Платона вічне незмінне недоступне чуттєвому сприйняттю і відкривається лише розумовому пізнанню. Буття множинне. Це можливе завдяки Єдинему яке за Платоном не співпадає з розумінням буття.
25224. Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії 29 KB
  Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії Категорії – форма узагальнення понять фундаментальні поняття що формують умови можливості досвідного знання і мають апріорний характер універсальні форми синтезу знання Аристотель – 10 категорій опис та визначення: субстанція кількість якість відношення місце час положення стан дія страждання схеми висловлювань про суще Метафізичні категорії – онтологічна характеристика буття Метафізика€ Арістотеля Стоїки – звуження вчення про категорії Аристотеля до вчення про роди...