14608

Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагментация диска), антивирусной программой

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическая работа № 29 Тема: Работа со служебными приложениями архивация данных дефрагментация диска антивирусной программой Ход работы: 1. Дефрагментация диска С Выберите программу для дефрагментации диска Пуск Стандартные Служебные Дефраг

Русский

2013-06-08

284 KB

44 чел.

Практическая работа № 29

Тема:  Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагментация диска), антивирусной программой

Ход работы:

1. Дефрагментация диска С

  1.  Выберите программу для дефрагментации диска (Пуск, Стандартные, Служебные, Дефрагментация диска):

  1.  В появившемся окне выберите диск С и нажмите кнопку «Анализ».

  1.  После анализа появится сообщение о том, требуется ли дефрагментация этого диска. Если это необходимо - выполните дефрагментацию диска С.

2. Архивирование файлов

Найдите в общих документах папку «Архивирование». В ней 3 разных файла (музыкальный, графический, текстовый). Заархивируйте каждый из них. Сравните объемы исходных файлов и заархивированных. Сделайте вывод – какие файлы лучше архивируются и почему.

Этапы архивирования:

  1.  Щелкните правой кнопкой мыши по файлу, который хотите заархивировать. Появится контекстное меню. Выберите пункт «Добавить в архив».

2. В открывшемся окне выбрать нужные параметры:

  1.  Щелкнуть по кнопке «ОК». Просмотреть папку «Архивирование». Если вы сделали все правильно,  появится заархивированный файл:

Примечание: Для того чтобы создать самораспаковывающийся архив поставьте флажок на пункте

.

Попробуйте такой вид архивации на одном из файлов. Сравните способы открывания разных архивов.

3. Форматирование дискеты

  1.  Возьмите у преподавателя дискету, вставьте её. Откройте Мой компьютер.  Щелкните по диску А правой кнопкой мыши. Выберите пункт «Форматировать»:

  1.  Выберите нужные параметры:

Нажмите кнопку «Начать».

Примечание: для создания загрузочной дискеты выберите пункт:  Создание загрузочного диска MS-DOS

Если у вас осталось время выполните это действие.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80310. Витрати виробництва і собівартість продукції підприємства 199.5 KB
  Для визначення витрат на підприємстві використовується термін собівартість продукції до якої зараховують поточні витрати на її виробництво та збут виражені у грошовій формі. Витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел: собівартості та прибутку. Усі витрати що формують собівартість продукції можна класифікувати за певними ознаками табл.
80311. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах 449.5 KB
  Ціни у діяльності промислового підприємства виконують три основні функції: облікововимірювальну стимулюючу розподільчу. Облікововимірювальна функція ціни є засобом обліку й вимірювання витрат суспільної праці на виробництво окремих видів промислової продукції або надання відповідних послуг. Стимулюючу функцію ціни використовують для мотивації підвищення ефективності підприємницької діяльності забезпечення необхідної прибутковості дохідності кожному з учасників процесу товарообміну.
80312. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності 80 KB
  Суть фінансової діяльності підприємства полягає у виникненні грошових відносин, пов’язаних з неперервним кругообігом коштів у формах: витрачання ресурсів, одержання доходів, їх використання, а також із приводу відносин з постачальниками, покупцями продукції, працівниками підприємства, державними органами та ін.
80313. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 121.5 KB
  Поняття якості продукції необхідність і значення її підвищення в сучасних умовах Показники і методи оцінювання якості продукції Управління якістю продукції. Стандартизація та сертифікація продукції. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.
80314. Організаційні основи виробництва 77 KB
  Систематична розробка наукових методів організації виробництва у промисловості почалася наприкінці XIX ст. Особливу роль у розробці наукових основ організації виробництва відіграли роботи Ф.У. Тейлора. Він сформулював принципи організації виробництва і розробив на цій основі систему наукового управління
80315. Впровадження інновацій у сферу виробництва 111 KB
  Процес організації інноваційної діяльності на підприємстві стосується як споживачів інвесторів державних і місцевих органів влади наукових та науковотехнічних організацій постачальників працівників підприємства тощо так і забезпечує вирішення основних завдань підприємства. Сучасне підприємство за певних умов може власними силами розробляти нові вироби здійснювати науководослідні та проектно-конструкторські роботи якщо вони відносно нескладні. Для розробки досить складних виробів проведення довгострокових що потребують значних...
80316. Організація нормування праці 117 KB
  Класифікація витрат робочого часу та склад норми часу. Вивчення затрат робочого часу спостереженням. ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ Сутність і завдання нормування праці Необхідною умовою організації праці та виробничих процесів на підприємстві є встановлення точних витрат часу на всі роботи що виконуються на робочих місцях бригад дільниць та цехів. На ефективно працюючих підприємствах норми часу регулюють всі основні технологічні процеси роботи і операції та більшість обслуговуючих.
80317. Організація наукових досліджень та проектних робіт 132 KB
  Планування фінансування і звітність про виконання науководослідних та проектноконструкторських робіт. Види методи й етапи виконання наукових досліджень Основна спрямованість науковотехнічної діяльності одержання нових знань використання їх для створення і вдосконалення засобів знарядь предметів та умов праці й життя людини духовного та культурного розвитку суспільства. Згідно з чинним законодавством держава забезпечує: соціальноекономічні організаційні правові умови для формування та ефективного використання науковотехнічного...
80318. Підприємство в сучасних умовах господарювання 90 KB
  Господарський комплекс, або, інакше кажучи, національна економіка країни, являє собою сукупність взаємопов’язаних галузей, які відрізняють її національне господарство від господарства інших країн. Економіка країни має особливу структуру, формування і розвиток якої відбувається залежно від суспільних потреб