14653

Анализ переходных процессов в САР, типовых динамических звеньях и их соединениях

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 Анализ переходных процессов в САР типовых динамических звеньях и их соединениях. Цель : анализ переходных процессов типовых динамических звеньев САР и их соединений. Параметры динамических звеньев: k=35 T1=210 T2=250 b=0...

Русский

2013-06-09

138 KB

6 чел.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Анализ переходных процессов в САР, типовых динамических звеньях и их соединениях».

       Цель : анализ переходных процессов типовых динамических звеньев САР и их соединений.

Параметры динамических звеньев: k=3,5, T1=2,10, T2=2,50, b=0,75.

Порядок выполнения работы

Составляем структурную схему САР

Для  установления влияния каждого параметра на переходный процесс будем последовательно увеличивать и уменьшать Т и к примерно в 2 раза:

  1.  

Для апериодического звена с передаточной функцией

 при постоянном Т=1.6 и изменяющемся

к1=7.5; к2=3.75; к3=15;

при постоянном k=7.5 и изменяющемся Т1=1.6; Т2=0.8; Т3=3.2;

 

Параметр Т характеризует инерционность, то есть быстродействие системы.

Параметр К характеризуем усиление, то есть максимальную величину к которой будет стремится данный процесс.

2. Для интегрирующего звена с передаточной   функцией

при изменяющемся к1=7.5; k2=3.75; k3=15;

Параметр К характеризует скорость изменения процесса во времени.

3. Для колебательного  звена с передаточной функцией

 

при постоянных К, Т1,Т2 и изменяющемся b1=0,55; b2=1; b3=0;

При b=1 процесс проходит без перерегулирования, то есть отсутствуют колебания. При уменьшении b возрастают колебания. При b=0 получаем незатухающие колебания.

4. Для последовательного соединения двух апериодических звеньев

при постоянных К, Т1 и изменяющемся Т2.1=0.55; Т2.2=0.25; Т2.3=1.1;

Параметр Т как и во всех предыдущих случаях характеризует инерционность, то есть быстродействие системы.

5. Для параллельного соединения апериодического и колебательного звеньев

График при постоянном Т1=1.6; Т2=0.55; К=7.5; b1=0,55, b2=1, b3=0

Как и при всех колебательных процессах, при b=1 процесс проходит без перерегулирования, то есть отсутствуют колебания. При уменьшении b возрастают колебания. При b=0 получаем незатухающие колебания.

Вывод: Так как система находится под влиянием различных входных воздействий, то соответственно различными будут и переходные процессы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66403. Система самостійної роботи студентів-заочників філологічних факультетів педагогічних університетів 181 KB
  Упровадження інноваційних педагогічних технологій вимагає змін у підходах до організації навчального процесу вищої школи які передусім стосуються самостійної роботи студентів навчальних закладів ІІІ-–ІV рівня акредитації.
66404. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів 1.71 MB
  Однак відомостей щодо її складу біологічної дії у науковій літературі практично немає що робить актуальним комплексне дослідження бодяги та розробку засобів місцевої дії на її основі для специфічного догляду та корекції патологічних станів шкіри.
66405. КЛЕЮЧІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ СУХИХ ЗОЛОВМІСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ З ДОБАВКАМИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ МОДИФІКАТОРІВ 2.25 MB
  Тонкошарова технологія нанесення клеючих розчинів і необхідність надання їм комплексу поліпшених будівельно-технічних властивостей обумовили їхнє модифікування добавками найбільш поширеними з яких є водоутримуючі та добавки редиспергованих полімерів.
66406. САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 1.99 MB
  Одним із найбільш актуальних та таких що швидко розвиваються методів лікування остеоартрозу є ендопротезування ЕП суглобів застосування якого призводить до запобігання стійкої втрати та більш повного відновлення працездатності хворих підвищення якості їх життя...
66407. ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛИЧИНИ) 170.5 KB
  Зокрема проблеми функціонування інституту адвокатури а також права і обов’язки адвокатів відображено у законі України Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. постанові Кабміну Про порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави від 14 травня 1999 р.
66408. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ (1917-1920 рр.) 168 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи полягає у дослідженні культурних процесів в Україні часів Визвольних змагань як результату громадської активності українських діячів культури визначенні ролі і місця в культурному будівництві громадських об’єднань...
66409. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 165 KB
  Актуальність теми. Вирішальна роль у протидії протиправним вчинкам належить державі, яка має спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках публічні органи управління можуть застосовувати заходи адміністративного припинення...
66410. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ҐРУНТУ ГРЕЙФЕРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ 2.65 MB
  Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності процесів розробки ґрунту грейферними робочими органами за рахунок оснащення їх центральним гвинтовим якорем. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: дослідити закономірності процесу...
66411. ВПЛИВ СТЕНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ ТА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА ПОДАЛЬШИЙ ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАННЯ 179.5 KB
  Підвищити ефективність лікування і контролю за перебігом ішемічної хвороби серця на підставі аналізу клінікофункціональних показників та оцінки якості життя пацієнтів до і після стентування коронарних артерій. Завдання дослідження: Дослідити поширеність факторів ризику ішемічної хвороби серця...