14653

Анализ переходных процессов в САР, типовых динамических звеньях и их соединениях

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 Анализ переходных процессов в САР типовых динамических звеньях и их соединениях. Цель : анализ переходных процессов типовых динамических звеньев САР и их соединений. Параметры динамических звеньев: k=35 T1=210 T2=250 b=0...

Русский

2013-06-09

138 KB

6 чел.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Анализ переходных процессов в САР, типовых динамических звеньях и их соединениях».

       Цель : анализ переходных процессов типовых динамических звеньев САР и их соединений.

Параметры динамических звеньев: k=3,5, T1=2,10, T2=2,50, b=0,75.

Порядок выполнения работы

Составляем структурную схему САР

Для  установления влияния каждого параметра на переходный процесс будем последовательно увеличивать и уменьшать Т и к примерно в 2 раза:

  1.  

Для апериодического звена с передаточной функцией

 при постоянном Т=1.6 и изменяющемся

к1=7.5; к2=3.75; к3=15;

при постоянном k=7.5 и изменяющемся Т1=1.6; Т2=0.8; Т3=3.2;

 

Параметр Т характеризует инерционность, то есть быстродействие системы.

Параметр К характеризуем усиление, то есть максимальную величину к которой будет стремится данный процесс.

2. Для интегрирующего звена с передаточной   функцией

при изменяющемся к1=7.5; k2=3.75; k3=15;

Параметр К характеризует скорость изменения процесса во времени.

3. Для колебательного  звена с передаточной функцией

 

при постоянных К, Т1,Т2 и изменяющемся b1=0,55; b2=1; b3=0;

При b=1 процесс проходит без перерегулирования, то есть отсутствуют колебания. При уменьшении b возрастают колебания. При b=0 получаем незатухающие колебания.

4. Для последовательного соединения двух апериодических звеньев

при постоянных К, Т1 и изменяющемся Т2.1=0.55; Т2.2=0.25; Т2.3=1.1;

Параметр Т как и во всех предыдущих случаях характеризует инерционность, то есть быстродействие системы.

5. Для параллельного соединения апериодического и колебательного звеньев

График при постоянном Т1=1.6; Т2=0.55; К=7.5; b1=0,55, b2=1, b3=0

Как и при всех колебательных процессах, при b=1 процесс проходит без перерегулирования, то есть отсутствуют колебания. При уменьшении b возрастают колебания. При b=0 получаем незатухающие колебания.

Вывод: Так как система находится под влиянием различных входных воздействий, то соответственно различными будут и переходные процессы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40938. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики 133 KB
  Комп’ютерна лінгвістика. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики. Напрямки комп’ютерної лінгвістики. Комп’ютерна лінгвістика computtionl linguistics – є маргінальною галуззю мовознавства спрямованою на розробку автоматизованих методів зберігання обробки переробки й використання лінгвістичних знань й інформації репрезентованої знаками природної мови.
40939. Оптимізація когнітивної функції мови 72 KB
  Квантитативна лінгвістика – міждисциплінарний напрямок у прикладних дослідженнях в якому як основний інструмент вивчення мови та мовлення використовуються кількісні або статистичні методи аналізу. Комп’ютерне моделювання мови та мовлення – використання знання про частоту у комп’ютерній лінгвістиці. Ідентифікація людини за усним мовленням потребує залучення відповідних технічних засобів що відображають певні фонетичні ознаки та здійснюється на підставі характеристик голосу: гучності тривалості висоти тону висотного діапазону висотного...
40940. Типи словників. Структура словників 100 KB
  За кількістю представлених мов словники поділяються на одномовні двомовні й багатомовні перші представляють лексикон однієї мови інші є перекладними й подають еквіваленти мовних одиниць. За функцією словники поділяються на дескриптивні й нормативні: перші спрямовані на повний опис проблемної галузі в розмаїтті всіх випадків слововживань наприклад діалектні словники словники жаргонів сленгу; другі орієнтовані на норму мови з них вилучено все що не відповідає літературній нормі. Одномовні словники за типом характеристики слова...
40941. Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації 109.5 KB
  Перекладознавство є філологічною галуззю яка вивчає закономірності процесу перекладу з однієї мови на іншу в його різноманітних виявах а також досліджує міжмовні відповідники різних рівнів і механізми та способи досягнення різних типів еквівалентності текстів оригіналу й перекладу. Об'єктом перекладознавства можна вважати первинний оригінальний текст і вторинний текст як результат перекладу. Предметом перекладознавства є процес перекладу як подвійний інтерпретаційнопороджувальний дискурс головним суб'єктом якого є особистість перекладача....
40942. Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії 38 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії Буржуазна революція в Англії. Розвиток буржуазного права. вже новий король Вільгельм підписав Біль про права яким затверджувалось верховенство парламенту в законотворчості. визначався неписаними правилами колегіальна відповідальність кабінету міністрів формування уряду з партії що перемогла на виборах відмова короля від права вето та ін.
40943. Розвиток буржуазної держави та права у Франції 53.5 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Франції Буржуазна революція у Франції. Розвиток державності Франції у XIX ст. Буржуазна революція у Франції.
40944. Розвиток буржуазної держави та права в Німеччині 42 KB
  Створення імперії організація державної влади та управління. Створення імперії організація державної влади та управління. набула чинності Конституція німецької імперії що діяла аж до 1919 р. Реальна влада в імперії аж до 1890 р.
40945. Розвиток буржуазної держави та права в США 43.5 KB
  Розвиток буржуазної держави та права в США Формування буржуазної держави США. Конституція США 1787. Державний устрій і політична система США в XIX ст. Формування буржуазної держави США.
40946. Основні положення теорії надійності 667 KB
  Але це не означає що люди не цікавилися і не займалися питаннями надійності створюваної ними техніки до тих пір поки не виникла наука про надійність. Створення і використання такої техніки без спеціальних заходів по забезпеченню її надійності не має сенсу. З розвитком і ускладненням техніки ускладнювалася і розвивалася проблема її надійності. Предмет її досліджень вивчення причин що викликають відмови об'єктів визначення закономірностей яким відмови підкоряються розробка способів кількісного вимірювання надійності методів розрахунку і...