14653

Анализ переходных процессов в САР, типовых динамических звеньях и их соединениях

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 Анализ переходных процессов в САР типовых динамических звеньях и их соединениях. Цель : анализ переходных процессов типовых динамических звеньев САР и их соединений. Параметры динамических звеньев: k=35 T1=210 T2=250 b=0...

Русский

2013-06-09

138 KB

6 чел.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Анализ переходных процессов в САР, типовых динамических звеньях и их соединениях».

       Цель : анализ переходных процессов типовых динамических звеньев САР и их соединений.

Параметры динамических звеньев: k=3,5, T1=2,10, T2=2,50, b=0,75.

Порядок выполнения работы

Составляем структурную схему САР

Для  установления влияния каждого параметра на переходный процесс будем последовательно увеличивать и уменьшать Т и к примерно в 2 раза:

  1.  

Для апериодического звена с передаточной функцией

 при постоянном Т=1.6 и изменяющемся

к1=7.5; к2=3.75; к3=15;

при постоянном k=7.5 и изменяющемся Т1=1.6; Т2=0.8; Т3=3.2;

 

Параметр Т характеризует инерционность, то есть быстродействие системы.

Параметр К характеризуем усиление, то есть максимальную величину к которой будет стремится данный процесс.

2. Для интегрирующего звена с передаточной   функцией

при изменяющемся к1=7.5; k2=3.75; k3=15;

Параметр К характеризует скорость изменения процесса во времени.

3. Для колебательного  звена с передаточной функцией

 

при постоянных К, Т1,Т2 и изменяющемся b1=0,55; b2=1; b3=0;

При b=1 процесс проходит без перерегулирования, то есть отсутствуют колебания. При уменьшении b возрастают колебания. При b=0 получаем незатухающие колебания.

4. Для последовательного соединения двух апериодических звеньев

при постоянных К, Т1 и изменяющемся Т2.1=0.55; Т2.2=0.25; Т2.3=1.1;

Параметр Т как и во всех предыдущих случаях характеризует инерционность, то есть быстродействие системы.

5. Для параллельного соединения апериодического и колебательного звеньев

График при постоянном Т1=1.6; Т2=0.55; К=7.5; b1=0,55, b2=1, b3=0

Как и при всех колебательных процессах, при b=1 процесс проходит без перерегулирования, то есть отсутствуют колебания. При уменьшении b возрастают колебания. При b=0 получаем незатухающие колебания.

Вывод: Так как система находится под влиянием различных входных воздействий, то соответственно различными будут и переходные процессы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47921. Динаміка матеріальної точки 5.09 MB
  ІІ задача обернена: знаючи кінематичний закон руху і масу тіла визначити сили що діють на матеріальну точку. адитивність маси: 3 рівність інертної та гравітаційної маси з точністю: Поняття сили. Сили в природі. Таким чином із визначення поняття сили випливає 2 прояви дії сили: а динамічний прояв можемо судити по прискоренню яке отримують взаємодіючі тіла; б статичний прояв по деформації взаємодіючих тіл.
47922. Механіка абсолютно твердого тіла (АТТ). Механіка рідин та газів 1.31 MB
  Змістовий модуль 4 Механіка абсолютно твердого тіла АТТ. Механіка рідин та газів Поняття абсолютно твердого тіла Поряд з найпростішим обєктом дослідження механічних рухів матеріальною точкою розглядається інший абстрактний образ реальних матеріальних тіл абсолютно тверде тіло. Абсолютно тверде тіло це абстракція матеріального тіла взаємне розташування точок якого залишається незмінним в процесі його руху тобто віддаль між двома довільними точками тіла залишається незмінною за часом. Таким чином абсолютно тверде тіло це модель...
47923. Коливання та хвилі 1.84 MB
  Змістовий модуль 5 Коливання та хвилі Теоретичне ядро Кінематика гармонічного коливального руху точки Коливальний рух. Елементи акустики Природа звуку Розповсюджуючись в повітрі пружні хвилі досягнув людського вуха визивають специфічні відчуття звуку. Якщо частота цих хвиль лежить в межах від 1620 до 20 000 Гц то такі хвилі називаються звуковими. Звукові хвилі або звук це коливання пружного середовища що сприймаються нашими органами слуху.
47924. Неінерціальні системи відліку. Елементи СТВ Ейнштейна 839 KB
  Змістовий модуль Неінерціальні системи відліку. Теоретичне ядро Рух в неінерціальних системах відліку. Неінерціальні системи відліку та їх класифікація. Системи відліку які рухаються рівномірно та прямолінійно відносно інерціальної системи називаються інерціальними.
47925. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ ДИТИНИ 1.32 MB
  Знати анатомо-фізіологічні особливості дітей різного вікового періоду. Профілактика порушення зору у дітей і підлітків. Виховувати у дітей гігієнічні навички по догляду за шкірою одягом взуттям. План лекції Анатомофізіологічні особливості системи травлення у дітей і підлітків.
47926. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері 509.5 KB
  Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку на виявленні реальних і потенційних запитів всіх субєктів економічних відносин і пошуку способів їх найкращого задоволення виходячи з фінансових кадрових організаційних технологічних законодавчих та інших обмежень. Банківський маркетинг традиційно розглядається з двох позицій: як філософія банківського бізнесу і як конкретний спосіб здійснення підприємницької політики банку. Банківський маркетинг це філософія стратегія й тактика банку що спрямовані на...
47927. Муніципальне право як галузь права України 787 KB
  Предметом муніципального права є місцеве самоврядування відносно самостійний вид суспільних відносин пов'язаний з організацією і здійсненням місцевої влади тобто публічної влади влади народу в межах відповідних адміністративнотериторіальних одиниць. Місцеве самоврядування як предмет муніципального права є багатогранним явищем. Зміст місцевого самоврядування полягає насамперед і головним чином у самостійному вирішенні територіальними спільнотами питань місцевого значення. За формою місцеве самоврядування це волевиявлення територіальних...
47928. Предмет і завдання хімії 1.83 MB
  Основні поняття хімії Атом найменша частинка хімічного елемента що має його властивості. Молекула найменша частинка речовини що має її хімічні властивості. Менделєєва: властивості хімічних елементів та їх сполук знаходяться у періодичній залежності від заряду ядра.
47929. Принципи й системи обліку 488 KB
  Основні загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Класифікація систем бухгалтерського обліку.