14659

Практические навыки работы с микропроцессором Intel 80х86

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Вариант №2 Лабораторная работа №1. Цель работы: приобрести практические навыки работы с микропроцессором Intel 80х86 изучить возможности устройства Intel 80х86 практически освоить режимы его работы. № п/п 1ое слагаемое ...

Русский

2013-06-09

68 KB

8 чел.

Вариант №2

Лабораторная работа №1.

Цель работы: приобрести практические навыки работы с микропроцессором Intel 80х86, изучить возможности устройства Intel 80х86, практически освоить режимы его работы.

№ п/п

1-ое слагаемое

2-ое слагаемое

3-ое слагаемое

2

0012

EF6E

0938

cdseg segment 'code'

     org 100h

start:

mov    ax,0012h

mov    cx,EF6Eh

mov    dx,0938h

add    ax,cx

add    ax,dx

int    20h

cdseg ends

end start

Ответ:

AX= F8B816.

Лабораторная работа 2

Изучение арифметических команд и

команд пересылки данных

Например, необходимо найти сумму ряда чисел. При этом задача состоит в том, чтобы осуществить суммирование нескольких чисел сразу. Эти числа могут представлять собой совокупности входных сигналов, находящихся под управлением системы, число изделий (или число сообщений), изготовленных (или принятых) за определенный промежуток времени.

Программа сложения ряда чисел

№ п/п

Исходный ряд чисел

2

0931,4C05,3388,207A,10FB,0867,045D

cdseg segment 'code'

     assume cs:cdseg

org 100h

start:

mov si,offset array

lodsw

mov    cx,ax    ; count of digits

mov    bx,si    ; addr of array

sub    ax,ax

m1:  add    ax,[bx]

    dec    cx

    je     fin

    add    bx,0002

jmp    m1

fin:

    int    20h

array dw 7,0931h,4C05h,3388h,207Ah,10FBh,0867h,045Dh

cdseg ends

end start

Ответ:

C6F7 16.

Рассмотрим арифметику для чисел, занимающих несколько ячеек. Задача состоит в том, чтобы сложить два числа длиной более 16 бит каждое. Исходные числа располагаются в области памяти таким образом, что сначала идут младшие разряды, а затем более старшие. Полученную  сумму необходимо поместить в те ячейки памяти, где хранилось первое число.

№ п/п

1-ое слагаемое

2-ое слагаемое

2

14B24F878A00

C8804A82661C

cdseg segment 'code'

     assume cs:cdseg

org 100h

start:

mov    cx,(offset data2 -offset data1)/2

mov    di,offset data1

mov    si,offset data2

m:

mov   ax,[di]

adc   ax,[si]

stosw

 inc si

 inc si

dec   cx

jne    m

int    20h

data1    dw  8A00h,4F87h,14B2h

data2    dw  661Ch,4A82h,0C880h

cdseg ends

end start

Ответ:

Сумма равна   DD32 9A09 F01C.

2.3 Лабораторная работа 3

Обработка массивов информации и

организация циклов

Рассмотрим следующую задачу. Массив чисел расположен в области памяти, начиная с адреса  NNNN, и состоит из N элементов. Необходимо переслать массив в другую область памяти, начиная с  адреса DDDD. В программе для МП Intel 80x86  в качестве адресного    регистра используются регистры si и di. Необходимо учитывать, что при каждом проходе программа должна изменять содержимое обоих адресных регистров.

№ п/п

Исходный массив

2

C880,4A82,661C,B23C,CD13,CC0F,4BFA,71E5,F1B2

Программа:

cdseg segment 'code'

org 100h

start:

mov    cx,(offset data2 - offset data1)/2

mov    si,offset data1

mov    di,offset data2

repne movsw

int    20h

data1 dw C880h,4A82h,661Ch,0B23Ch,0CD13h,0CC0Fh,4BFAh,71E5h,0F1B2h

data2 dw 0AAAAh,0AAAAh,0AAAAh,0AAAAh,0AAAAh,0AAAAh,0AAAAh,0AAAAh,0AAAAh

cdseg ends

end start

Массив данных был перемещен в область памяти под названием data2.

В ряде случаев возникает необходимость выбрать из массива информации данные, представляющие собой ряд максимальных, либо минимальных величин. Предположим, что необходимо написать программу для решения следующей задачи. Дан массив А1, состоящий из N однобайтовых чисел. Необходимо переписать из массива А1 в массив В1 все числа в диапазоне от Н1 до Н2.

№ п/п

Исходный массив

Нижний Предел

Верхний предел

2

C880,4A82,661C,B23C,CD13,CC0F,4BFA

5624

5B3D

cdseg segment 'code'

     assume cs:cdseg

org 100h

start:

mov    cx,(offset dest - offset source)/2

mov    si,offset source

mov    di,offset dest

m1:

  lodsw

  cmp ax, 5624h     ; min

   jb m2

   cmp ax, 5B3Dh    ; max

   ja m2

   stosw

  m2:

loop m1

int    20h

source     dw  0C880h,4A82h,661Ch,0B23Ch,0CD13h,0CC0Fh,4BFAh

dest     dw (offset dest - offset source)/2 dup (0)

cdseg ends

end start

Ответ:

В Dest не было скопировано ни одно число.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59367. Сценарій: “Математична зоряна година” 37.5 KB
  Скільки кг має 1 ц Площа квадрата дорівнює. Скільки це людей На уроці фізкультури учні стали в один ряд на відстані 1 м один від одного. скільки було учнів Підземна частина рослини і розвязок рівняння. Скільки років машиністові Як правильно сказати 75 буде 13 чи дорівнює 13 Мотоцикліст їхав у селище.
59368. Сценарій позакласного заходу “У пошуках Синього Птаха” 103.5 KB
  Лежіть Мати Сира Земля оповита темрявою, подолана чарами богині зла Мари Всюдисущої та безгосподарністю людини недбалої. Засмічено Матір-Землю хімікатами, радіонуклідами, завис над нею Домоклів Меч Чорнобиля.
59369. Казочка про яйце, Лисичку та хороброго Бровка 30 KB
  Ой яке ж воно гарненьке Накриває Яйце сіном Я до подруг побіжу Новину їм розкажу. Яйце в гнізді ворушиться і піднімає голову потім виходить на середину зали. Яйце співає пісню Яйця Я Яєчко невеличке Маю кругле біле личко Я сьогодні народилось У гніздечку опинилось каже...
59370. Букварикове свято 68.5 KB
  Ми всіх гостей вітаємо І дуже вам радіємо Бо ми всі букви знаємо Бо ми читати вміємо Хай кожен гість перевіря Чи знають учні Букваря Чи можна нам школярикам Прощатися з Буквариком Ми шкільна сімя єдина Ми вчимо за складом склад.
59371. Подорож по сторінках улюблених казок 73.5 KB
  Проте як засвідчує аналіз літературних джерел більшість науковців розглядає творчу діяльність учнів як вирішальний фактор у розвитку мотивації навчання. Уміння навички іншими словами як розвивати повноцінні мотиви навчання.
59372. Сценарій “У гостях у кота Леопольда” 36 KB
  Шановні учні, вчителі. Сьогодні ви побуваєте у гостях у кафе. А у кого Ви відгадайте. Кіт Леопольд. З мишами дружу. Їх я не ловлю У мультфільм роль я маю Із мишами там співаю.
59373. Прифметрична і геометрична прогресія 63.5 KB
  Означення 2 Формула nчисла члена 3 Сума т перших членів прогресії 4 Властивості Учні заповнюють таблицю потім на зворотній дошці бачимо таблицю учні провіряють правильність заповнення таблиці один у одного з таблицею на екрані.
59374. РОДИННЕ СВЯТО «НАЙКРАЩИЙ У СВІТІ ДІДУСЬ» 61.5 KB
  Шановні гості цю пісню діти вивчили спеціально для нашого свята. Щебечуть тиснуться кожному хочеться поспілкуватися почути цікаві оповідки яких дідусь Михайло знає так багато.
59375. День здоров’я. Сильні, спритні і сміливі 63 KB
  Вправа ноги на ширину ступні обруч опущений. Вправа видих. Вправа ноги нарізно обруч опущений. Вправа вдих.