14682

Измерение спектров поглощения

Лабораторная работа

Физика

Работу выполнила: Юрова Наталия 04.03.13 Лабораторная работа №1 Измерение спектров поглощения Цель работы: Провести измерения спектров поглощения выданного образца По полученным данным провести анализ сделать соответствующие выводы. Схема опыта: ...

Русский

2013-06-09

364.98 KB

2 чел.

Работу выполнила: Юрова Наталия

04.03.13

Лабораторная работа №1

Измерение спектров поглощения

Цель работы:

  1. Провести измерения спектров поглощения выданного образца
  2. По полученным данным провести анализ, сделать соответствующие выводы.

Схема опыта:

Ход работы:

  1. Измерение зависимости I(λ) лампы было проведено в диапазоне от 650 до 1070 нм.
  2. Измерение зависимости I(λ) образца.

  1. По формуле  ,

где αпогл – коэффициент поглощения, d = 1,5 мм -толщина образца,  Iл(λ), Iо(λ) – соответствующие зависимости для лампы и образца, строим зависимость α(λ).

  1.  Выразим αпогл через дБ по формуле: α(дБ) = 10∙lg(e)∙d∙ α(см-1)

  1. По графикам видно, что в области измерений λ от 650 до 1100 нм имеется два четко выраженных пика резонансного поглощения:
  2.  λ = 1,005 мкм, α = 0,58 см-1 = 0,38 дБ;
  3.  λ = 1,065 мкм, α = 0,68 см-1 = 0,44 дБ.

По полученным данным можно оценить энергию перехода, соответствующую каждой длине волны:

  ,       ,          

Вывод:

На лабораторной работе были проведены измерения зависимостей интенсивности излучения от длины волны для лампы и для образца. На основе полученных измерений, а также измерений толщины образца была построена зависимость коэффициента поглощения от длины волны.

По графику зависимости α(λ) были определены длины волн, соответствующие резонансному поглощению атомов образца. И на основании этих значений вычислены величины энергий, соответствующих этим переходам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7291. Відносини власності в економічному житті суспільства 130.96 KB
  Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства Власність як економічна та юридична категорія. Її сутність, форми місце в економічній cистемі. Права власності. Еволюція форм власності. Сучасні форми приватної власності. Суспільна власні...
7292. Докази і доказування у кримінальному процесі 88.49 KB
  Докази і доказування у кримінальному процесі ПЛАН: Вступ 1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального доказування. 2. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування. 3. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 4...
7293. Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення 57 KB
  Тема: Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення. План: Мета і зміст рятувальних і невідкладних робот (РНР) Перша медична допомога Карантин і обсервація. Мета і з...
7294. Міжнародно-правове регулювання праці 75.5 KB
  Міжнародно-правове регулювання праці. План 1.Поняття та розвиток міжнародно-правового регулювання праці. 2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти праці. 3. Міжнародна організація праці та її нормотворча діяльність. 4. Європейські...
7295. Эмоции и психические состояния личности 113.5 KB
  Эмоции и психические состояния личности Вопросы для обсуждения: Общее понятий об эмоциях и чувствах. Характеристика основных форм переживаний человека. Классификация эмоций и чувств Понятие и значение психологических защит в адаптации че...
7296. Відносини власності. Тенденції розвитку відносин власності в Україні 540.5 KB
  Відносини власності План лекції Власність як економічна категорія. Структура власності, її типи, види і форми. Власність на засоби виробництва. Тенденції розвитку відносин власності в Україні. На самостійне опрацювання...
7297. Психологічні особливості підліткового віку 104 KB
  Психологічні особливості підліткового віку Загальна характеристика ситуації та особливостей розвитку підлітків Стосунки з однолітками та дорослими Розвиток пізнавальних процесів Формування особистості підлітка ЗАГАЛЬНА ХАРАК...
7298. Основи правового регулювання працевлаштування і зайнятості населення 141 KB
  Основи правового регулювання працевлаштування і зайнятості населення. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України Вирішення соціальних та економічних проблем, які в сучасних умовах стоять перед Україною, з...
7299. Ділова зустріч. Умови ефективної ділової зустрічі 68 KB
  Тема: Ділова зустріч План Характеристика ділової зустрічі. Протокол ділової зустрічі. Умови ефективної ділової зустрічі. Щоб ефективно провести ділову зустріч, до неї потрібно серйозно підготуватись, продумавши все до дрібниць. Про...