14694

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ KCl В СМЕСИ KCl+NaCl

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ KCl В СМЕСИ KClNaCl Природный калий представляет собой смесь изотопов: К3993 К4003 К4167. Изотопы К39 и К41 стабильны изотоп К40 радиоактивен с периодом полураспада 14109 лет. Радиоактивное превращение калий40 прот

Русский

2013-06-09

32 KB

9 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

KCl В СМЕСИ KCl+NaCl

Природный калий представляет собой смесь изотопов: К39(93%), К40(0,3%), К41(6,7%). Изотопы К39 и К41 стабильны, изотоп К40 радиоактивен с периодом полураспада 1,4*109 лет. Радиоактивное превращение калий-40 протекает по следующим реакционным каналам:

Кроме этого позитроны, возникающие во  втором канале аннигилируют, рождая два гамма – кванта:

Удельная активность калия-40 (число распадов в 1 секунду на 1 грамм) составляет по β-частицам 1650 част/г мин; по γ-квантам 180 квант/г мин. (для сравнения активность радия составляет 1,22 1012 расп/г мин.) Таким образом, активность К40 невелика, но является вполне измеримой величиной.

Наличие природного изотопа К40 в химических соединениях позволяет определять концентрацию калия в них радиохимическими методами

В данной работе предлагается определить процентный состав соли KCl+NaCl.

Для этого предлагается определить активности препарата с 100% содержанием KCl. Ha основе измерения активности исследуемых препаратов определить содержание в них KCl, учитывая, что их активность прямопропорциональна % содержанию КСl. Измерения можно осуществлять как с помощью счётчика Гейгера, так и на установке.

Ход работы

  1.  Включить лабораторную установку УиМ-1Ма представляющую собой систему детекторов Гейгера, импульсы от которых регистрируются интенсиметром.
  2.  Определить величину фоновых показаний прибора Аф,
  3.  Измерить активность препарата, содержащего 100% КСl – А.
  4.  Найти истинную активность препарата

А*=А – Аф.

  1.  Измерить активность препарата с неизвестным содержанием КСl Х%: Аx. Найти истинную активность

.

  1.  Найти процентное содержание КСl в смеси КСl+NaCl.

  1.  Аналогичные измерения и вычисления провести для других препаратов. Каждое измерение провести не менее 5 – 8 раз. Оценить погрешности определения концентрации. Результаты намерений и вычислений занести в таблицу.

Таблица

Ах

Ахф

Х

∆Х

1

2

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83472. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. Види і форми правонаступництва. Підстави правонаступництва 37.07 KB
  Види і форми правонаступництва. Підстави правонаступництва. Таким чином правонаступництво являє собою правовідносини у яких беруть участь дві сторони: державапопередниця яка була змінена іншою державою в процесі правонаступництва; державаспадкоємниця яка замінила іншу державу в процесі правонаступництва.
83473. Міжнародне правонаступництво держав щодо міжнародних договорів 38.6 KB
  Відносно усних договорів і договорів між державами й іншими субєктами міжнародного права діють звичаєві норми міжнародного права. встановлює наступні правила правонаступництва щодо міжнародних договорів: а у разі створення в результаті деколонізації нової незалежної держави діє принцип tbul rs чистої дошки: нова держава не звязана договорами укладеними колишніми державамиметрополіями і не зобовязана зберігати чинність будьякого договору або ставати його учасницею в силу виключно того факту...
83474. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва держав відносно міжнародних договорів, державної власності, державних архівів та боргів 37.84 KB
  Однією з найважливіших проблем правонаступництва щодо державної власності є проблема компенсації за власність що переходить до державинаступниці. передбачається що в принципі такий перехід власності повинен відбуватися без компенсації якщо інше не узгоджено зацікавленими державам або не передано на вирішення відповідного міжнародного органу Державапопередниця зобовязана вжити всі заходи для запобігання пошкодження або знищення власності що переходить до державинаступниці. Правонаступництво не стосується власності яка знаходиться на...
83475. Правонаступництво України в зв’язку з розпадом СРСР 39.9 KB
  Правонаступництво України щодо Союзу PCP регулюється комплексом домовленостей з питань правонаступництва що були досягнуті між країнами які увійшли після розпаду СРСР у Співдружність Незалежних Держав серед них: Меморандум про взаємопорозуміння з питань правонаступництва щодо договорів колишнього Союзу PCP що становлять взаємний інтерес 1992 p. Україна є правонаступницею прав і обовязків СРСР які не суперечать Конституції України. було закріплено що кожна держава СНД має право підтвердити чинність для себе міжнародних договорів СРСР.
83476. Поняття і види територій в міжнародному праві 35.51 KB
  За правовим режимом територія поділяється на три основні види: 1 державна територія; 2 міжнародна територія; 3 територія із змішаним режимом. Державна територія це частина простору земної кулі що знаходиться під суверенітетом держави яка здійснює відносно неї і в її межах своє територіальне верховенство. Територія із змішаним режимом територія на якій одночасно діють норми міжнародного та національного права. До територій зі змішаним режимом також відноситься державна територія міжнародного користування що включає міжнародні річки...
83477. Демілітаризовані і нейтралізовані території 36.41 KB
  Демілітаризована територія - це територія, відносно якої держава прийняли міжнародне зобовязання скоротити або взагалі не розташовувати в її межах військові укріплення і споруди, певні види озброєнь збройних сил. Такі території створюються на основі міжнародних угод з метою забезпечення міжнародної безпеки.
83478. Поняття та склад державної території 35.77 KB
  До складу державної території входять: сухопутна територія поверхня суші включаючи острови; водна територія акваторія що включає внутрішні води і територіальне море; земні надра; повітряний простір розташований над вищевказаними просторами. До внутрішніх вод відносяться: води портів; води заток бухт лиманів ширина входу в які не перевищує 24 морські милі; води заток бухт лиманів і проток ширина входу в які перевищує 24 морські милі але які історично належать даній державі; води річок озер і інших водоймищ що...
83479. Способи придбання території 37.79 KB
  Способи придбання державної території поділяються на первини і похідні. Сьогодні до первинних способів придбання державної території відноситься прирощення території який полягає у встановленні державою суверенітету над утворюваними новими ділянками суші поява яких повязана як з природними процесами наприклад землетрусом так і з діяльністю людини спрямованою на збільшення території держави наприклад намивання нових ділянок території в морі. Похідні способи полягають у переході території однієї держав до складу території іншої як на...
83480. Державні кордони 38.17 KB
  Міжнародне право зобовязує утримуватися від будьяких посягань на кордони інших держав від будьяких вимог або дій спрямованих на захоплення частини або всієї території будьякої держави. Кордони можуть змінюватися відповідно до міжнародного права мирним шляхом. Відомі також випадки коли традиційні кордони визнаються без договірного оформлення спираючись на норми звичаєвого права.