14696

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа

Физика

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ Вероятность того что за данный промежуток времени ∆t распадётся k атомов из n равна где pk число групп из n атомов в каждой из которых произошло к радиоактивных распадов a q об

Русский

2013-06-09

40.5 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Вероятность того, что за данный промежуток времени ∆t распадётся k атомов из n, равна

где pk – число  групп из n атомов, в каждой из которых произошло к радиоактивных распадов, a q - общее число групп из n атомов, за. которыми наблюдение. Если число атомов за время ∆t в результате распада меняется очень мало, то, вместо одновременного наблюдения за всеми q группами атомов, можно вести наблюдение за одной и той же группой в течение q последовательных промежутков времени длительностью ∆t каждый.

Вероятность ω распада отдельного атома за данный промежуток времени ∆t равна отношению среднего числа распадов  к числу атомов n:

Нетрудно получить, что

            (1)

где число сочетаний

Формула (1) выражает собой т.н. биноминальное распределение. Из (1) при  следует распределение Пуассона

                                                                                                        (2)

Можно проверить распределение (2), если за равные интервалы времени регистрировать импульсы от слабого радиоактивного источника при помощи счетчика Гейгера. Очевидно, число этих импульсов пропорционально числу k радиоактивных распадов.

Практическая часть

Задание 1

Провести 200 измерений фона, время экспозиции каждого измерения ∆t=3с.

Построить гистограмму, т. е. дискретную зависимость  ωк = рк /q.

Задание 2

Провести 200 измерений при облучении счётчика β-радиоактивным источником.

Время экспозиции ∆t = 3с.Построить гистограмму ωк(к) в виде столбцов шириной ∆к =

max кmin)/10.

           Задание 3

По экспериментальным данным, полученным в заданиях 1 и 2 найти по формуле

По  формуле (2) рассчитать  в зависимости от k и сравнить с экспериментальными значениями  ωк

Определить дисперсии D и среднеквадратичные отклонения σ для найденных распределений:

D = ; σ = .

Список рекомендуемой литературы.

  1.  Худсон Л. Статистика для физиков. М. : Мир, 1967.
  2.  Пустовалов Г. Е. Атомная и ядерная физика. М. : МГУ, 1968.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20512. Реляційна алгебра 19.16 KB
  нові імена атрибутів[Правити] Об'єднанняВідношення з тим же заголовком що і у сумісних за типом відносин A і B і тілом що складається з кортежів які належать або A або B або обом відносинам.Синтаксис:A UNION B[Правити] ПеретинВідношення з тим же заголовком що й у відносин A і B і тілом що складається з кортежів які належать одночасно обом відносин A і B.Синтаксис:A INTERSECT B[Правити] ВідніманняВідношення з тим же заголовком що і у сумісних за типом відносин A і B і тілом що складається з кортежів що належать відношенню A і не...
20513. Розбивання квадратних матриць на клітки другим способом 66.5 KB
  Матриці мають довготривалу історію застосування при розв'язуванні систем лінійних рівнянь. Поняття матриці яке вже не було похідним від поняття визначник з'явилось тільки в 1858 році в праці англійського математика Артура Келі. Термін матриця першим став вживатиДжеймс Джозеф Сильвестр який розглядав матрицю як обєкт що породжує сімейство мінорів визначників менших матриць утворених викреслюванням рядків та стовпців з початкової матриці. LU розклад матриці представлення матриці у вигляді добутку нижньої трикутної матриці та...
20514. Розбивання квадратних матриць на клітки першим способом 41.5 KB
  Одним з найважливіших завдань є завдання знаходження вирішення систем лінійних рівнянь алгебри. коефіцієнтів Х шукане рішення записане у вигляді стовпця з n елементів F стовпець вільних членів з mелементів. Якщо A прямокутна m ´ n матріца рангу до те рішення може не існувати або бути не єдиним. В разі неіснування рішення має сенс узагальнене рішення що дає мінімум сумі квадратів нев'язок див.
20515. Розміщення без повторень 18.84 KB
  формула для знаходження кількості розміщень без повторень: Перестановки без повторень комбінаторні сполуки які можуть відрізнятися одинвід одного лише порядком входять до них елементів.формула для знаходження кількості перестановок без повторень: .
20516. Розширення реального часу на DFD 37.5 KB
  Таким чином будьякий Webпроект сайтвізитка електронна вітрина електронний магазин форум електро нний журнал пошукова система тощо є інформаційною системою яка функціонує у глобальному інформаційному середовищі World Wide Web. Надалі їх будемо називати Webсистемами [6]. Оскільки життєвий цикл інформаційної системи по чинається з етапів системного аналізу та проектування [3] то й Webсистеми не можуть бути винятком. Для Webсистем особливо важливим є урахування таких інформаційних особливостей як залежність від часу.
20517. Словник даних. БНФ-нотація 41 KB
  БНФнотація. БНФнотация позволяет формально описать расщепление объединение потоков. Это определение может быть следующим: X=ABC; Y=AB; Z=BC Такие определения хранятся в словаре данных в так называемой БНФстатье. БНФстатья используется для описания компонент данных в потоках данных и в хранилищах.
20518. Специфікації керування. Побудова діаграм переходів станів. Символи STD. Таблиці і матриці переходів 30 KB
  Символи STD. Діаграми переходів станів STD відносять до групи специфікацій управління які призначені для моделювання і документування аспектів системи повязаних із часом або реакцією на події. STD подають процес функціонування системи як послідовність переходів з одного стану до іншого. До складу STD входять такі структурні одиниці:Стан може визначатися як стійкі внутрішні умови системи.
20519. Шаблони функцій (передача типу в функцію у вигляді параметру). Перевизначення шаблонів функцій. Передача у шаблони додаткових аргументів 27.5 KB
  Шаблони механізм C який дозволяє створювати узагальнені функції і класи які працюють з типами даних які передаються в параметрі. Можна наприклад створити функцію яка сортує масив цілих чисел а можна створити шаблон функції який буде сортувати масиви будьяких даних над якими задані операції порівняння і присвоєння. Шаблон функції виглядає так: template class Ідентифікатор_типу Тип_результату Назва_функціїСписок_параметрів { Тіло функції } Параметр Ідентифікатор_типу задає тип з яким працює функція. Всюди в тілі і заголовку...
20520. Эксплуатация и ремонт металлургических машин 1.54 MB
  Поэтому перед выполнением лабораторной работы необ ходимо ознакомиться с ее содержанием теоретической частью и методикой выполнения. Выполняться могут не все лабораторные работы но студен ты должны знать теоретический материал по всем лабораторным работам. Лабораторные работы выполняются самостоятельно студен тами в составе подгруппы в строгом соответствии с инструкциями в отведенные по расписанию часы занятий. Выполнение и оформление лабораторных работ Перед выполнением работы необходимо повторить учебный материал и накануне подробно...