14700

Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока Цель работы: Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников Объект и средства измерения: Об...

Русский

2013-06-09

52.5 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока»

Цель работы:

Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников

Объект и средства измерения:

Объектом исследования  служат двухполюсные резистивные элементы, расположенные на сменной панели №4, а также источники питания, расположеннее в блоке переменного сопротивления учебно-исследовательского стенда УИЛС-1

В работе используется регулируемый источник постоянного напряжения 0-30 В, расположенный в блоке постоянных напряжений.

Измерение токов и напряжений осуществляется амперметром и вольтметром.

Рабочее задание:

Собрать электрическую цепь по схеме. Включить источник питания.

А)Снять показания приборов при поочередном замыкании ключей К1-К3

Определить по закону Ома величину сопротивлений R1-R3

Б)Снять вольтамперную характеристику пассивного двухполюсного элемента А-Х при замкнутых ключах К1-К3. Начальное напряжение на входе 2,5 В

В)При фиксированном напряжении блока питания снять показания приборов, поочередно отключая ключи К1-К3. С учетом определенных величин сопротивлений R1-R3 (из пункта А) вычислить сопротивления, составленные из параллельных сопротивлений R1-R2,R2-R3,R1-R3. Учитывая, что проводимость G=1/R и проводимость параллельных ветвей соединения определяется как сумма проводимостей ветвей G=G1+G2=1/R1+1/R2, сопротивление R1-2=R1*R2/(R1+R2). Вычислить силу тока для параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3и сравнить с данными, полученными в опыте.

ХОД РАБОТЫ

Мы собрали электрическую цепь по схеме

А)все сопротивления

U=2,5B   I=18,5 mа

U=5B      I=69 ma

U=7,5B   I=59 ma

U=10B    I=81,2 ma

Б)R1

U=5B      I=42,5 ma

В)R2

U=5B      I=21 ma

Г)R3

U=5B      I=10 ma

Д)R1-R2

U=5B      I=57,5 ma

Е)R2-R3

U=5B      I=31 ma

Ё)R1-R3

U=5B      I=50 ma

Расчеты:

R1=5/0.0425=120 Ом

R2=5/0.021=238 Ом

R3=5/0.01=500 Ом

R1-2=R1*R2/(R1+R2)=120*238/(120+238)=83 Ом

I1-2=5/83=60 ma

R1-2=5/0.0575=87 Ом

R2-3=R2*R3/(R2+R3)=238*500/(238+500)=161 Ом

I2-3=5/161=31 ma

R2-3=5/0.031=162 Ом

R1-3=R1*R3/(R1+R3)=120*500/(120+500)=97 Ом

I1-3=5/97=51 ma

R1-3=5/0.050=100 Ом

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы определили сопротивления R1-R3, а также сопротивления параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3 . Силы тока, рассчитанные по закону Ома и по показаниям амперметра, оказались примерно равны. Мы овладели методикой измерения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64288. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ Й ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ 247.5 KB
  Зокрема в Україні як під впливом сусідства з Росією так й у зв‘язку з розвитком співробітництва в області трансформаторобудування із країнами Євросоюзу і в країнах Близького Сходу через відсутність у них власної електромашинобудівної індустрії...
64289. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОНВЕРСІЄЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 850.5 KB
  Проте методи маршрутизації в повністю оптичних мережах з використанням конверсії довжини хвилі а також методи оптимального розташування конвертерів для мінімізації їх числа не зважаючи на величезне число робіт в даний час відсутні.
64290. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 188 KB
  Розвиток людини як суб'єкта діяльності стає метою сучасної освіти та важливою проблемою психології. Категорія суб'єкт має давню історію у вітчизняній психології.
64291. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 146.5 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким поширенням новітніх комунікаційних та інформаційних технологій та потребою віднайти адекватні правові форми для регулювання відносин щодо набуття зміни та припинення цивільних прав...
64292. БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 514 KB
  Відомо, що машинобудівний комплекс є сполучною ланкою між металургійною, гірничою, хімічною та багатьма іншими галузями промисловості і визначає рівень загального розвитку економіки країни.
64293. ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 136.5 KB
  Можна відзначити що сутність цього соціального феномену полягає в запереченні свободи людини у звязку з чим головною засадою протидії таким порушенням слід вважати відповідний захист свободи.
64294. РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 231.5 KB
  Забезпечення ефективності вирішення складного комплексу цих проблем вимагає повноцінних теоретичних концепцій соціальної роботи як професійної діяльності насамперед розвитку адекватної і гармонійної Я-концепції самого працівника соціальної сфери наявність...
64295. СПЕКТРАЛЬНІ ПРОЯВИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗОХІНОЛІНОВИХ АЛКАЛОЇДІВ З ДНК 249.5 KB
  Взаємодія низькомолекулярних лігандів з ДНК має широкий спектр застосувань: медичні препарати зокрема протипухлинні та імуномодулюючі флуоресцентні зонди тощо.
64296. МЕТОДИКА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ КРАВЦІВ У ПТНЗ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ МІКРОМОДУЛІВ 269.5 KB
  Основи створення методичних систем виробничого навчання та підвищення ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників розроблено в працях В. Перспективним напрямком інтеграції при створенні методичних систем навчання є використання модульного та мікромодульного...