14700

Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока Цель работы: Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников Объект и средства измерения: Об...

Русский

2013-06-09

52.5 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока»

Цель работы:

Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников

Объект и средства измерения:

Объектом исследования  служат двухполюсные резистивные элементы, расположенные на сменной панели №4, а также источники питания, расположеннее в блоке переменного сопротивления учебно-исследовательского стенда УИЛС-1

В работе используется регулируемый источник постоянного напряжения 0-30 В, расположенный в блоке постоянных напряжений.

Измерение токов и напряжений осуществляется амперметром и вольтметром.

Рабочее задание:

Собрать электрическую цепь по схеме. Включить источник питания.

А)Снять показания приборов при поочередном замыкании ключей К1-К3

Определить по закону Ома величину сопротивлений R1-R3

Б)Снять вольтамперную характеристику пассивного двухполюсного элемента А-Х при замкнутых ключах К1-К3. Начальное напряжение на входе 2,5 В

В)При фиксированном напряжении блока питания снять показания приборов, поочередно отключая ключи К1-К3. С учетом определенных величин сопротивлений R1-R3 (из пункта А) вычислить сопротивления, составленные из параллельных сопротивлений R1-R2,R2-R3,R1-R3. Учитывая, что проводимость G=1/R и проводимость параллельных ветвей соединения определяется как сумма проводимостей ветвей G=G1+G2=1/R1+1/R2, сопротивление R1-2=R1*R2/(R1+R2). Вычислить силу тока для параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3и сравнить с данными, полученными в опыте.

ХОД РАБОТЫ

Мы собрали электрическую цепь по схеме

А)все сопротивления

U=2,5B   I=18,5 mа

U=5B      I=69 ma

U=7,5B   I=59 ma

U=10B    I=81,2 ma

Б)R1

U=5B      I=42,5 ma

В)R2

U=5B      I=21 ma

Г)R3

U=5B      I=10 ma

Д)R1-R2

U=5B      I=57,5 ma

Е)R2-R3

U=5B      I=31 ma

Ё)R1-R3

U=5B      I=50 ma

Расчеты:

R1=5/0.0425=120 Ом

R2=5/0.021=238 Ом

R3=5/0.01=500 Ом

R1-2=R1*R2/(R1+R2)=120*238/(120+238)=83 Ом

I1-2=5/83=60 ma

R1-2=5/0.0575=87 Ом

R2-3=R2*R3/(R2+R3)=238*500/(238+500)=161 Ом

I2-3=5/161=31 ma

R2-3=5/0.031=162 Ом

R1-3=R1*R3/(R1+R3)=120*500/(120+500)=97 Ом

I1-3=5/97=51 ma

R1-3=5/0.050=100 Ом

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы определили сопротивления R1-R3, а также сопротивления параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3 . Силы тока, рассчитанные по закону Ома и по показаниям амперметра, оказались примерно равны. Мы овладели методикой измерения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72030. МАРКЕТИНГ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИКОРОСЛОЇ ТА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ 184.5 KB
  Посилення ринкових позицій споживчої кооперації в цілому та її заготівельним комплексом зокрема можливе завдяки впровадженню маркетингу. Вагомий внесок у вирішення проблем маркетингу в споживчій кооперації зробили такі вітчизняні вчені...
72031. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВИХ ТРУБ ДЛЯ НАУКОВОГО КОСМІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 410 KB
  Світовий досвід дослідження космічного простору переконливо довів що однією з найважливіших умов функціонування наукової бортової апаратури є підтримання її належного температурного стану системами забезпечення теплового режиму СЗТР.
72032. Підвищення якості електричної енергії в системах електропостачання об’єктів будівництва фільтрами струмів нульової послідовності 2.02 MB
  В даній роботі розглянуті питання пов’язані з використанням саме автотрансформаторних ФСНП в СЕ об’єктів будівництва. Необхідність використання ФСНП в СЕ об’єктів будівництва пов’язана з тим що в таких системах з’явилась велика кількість однофазних електроприймачів з нелінійним...
72033. Діагностика та прогноз перебігу рака молочної залози: імуноморфологічні аспекти 199 KB
  Визначено що по відношенню до прогнозу перебігу РМЗ виняток склала експресія маркерів ER та PgR в віковій групі до 35 років ER у віковій групі 3550 років. Інвазивна протокова карцинома яку ми виявили в групі з попереднім діагнозом МГА завдяки підвищеній реакції з Кі67 та р53 мала унікальний фенотип....
72034. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ 1.22 MB
  Сьогодні виявлено протиріччя між динамікою економічного розвитку країни які висуває вимоги до системної організації процесу економічного навчання та виховання підростаючого покоління і сформованою практикою економічної освіти; між реальним рівнем...
72035. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИВНИХ ВОД ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ 225 KB
  У багатьох частинах світу спостерігається дефіцит поступове вичерпання і зростаюче забруднення джерел прісної води. Питне водопостачання здійснюється як з поверхневих близько 70 всієї води так і з підземних джерел. В процесі очищення води тільки поверхневих джерел на спорудах поліпшення її якості щорічно утворюється близько 100 млн.
72036. СТАБІЛЬНИЙ РАНГ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ КІЛЕЦЬ І МОДУЛІВ 405.5 KB
  У дисертаційній роботі встановлюються принципові зв’язки методів теорії матриць над кільцями з сучасними досягненнями алгебраїчної К-теорії. При дослідженні проблем алгебри матриць над кільцями неможливо обійтись без застосування результатів К-теорії.
72037. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ З НЕРВОВОЮ АНОРЕКСІЄЮ 290.5 KB
  На сучасному етапі однією з важливих проблем дитячої та підліткової гінекології є профілактика та лікування порушень функції репродуктивної системи у дівчатпідлітків з психоемоційними розладами В. Відомо що порушення менструальної функції в підлітковому віці у дівчат негативно впливають на стан репродуктивної системи...
72038. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПОРОЖНИННИХ УТВОРЕНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇХ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 174 KB
  Метою роботи було поліпшення результатів хірургічного лікування хворих на порожнинні утворення підшлункової залози при панкреатиті шляхом диференційованого вибору операційних технологій з урахуванням особливостей клінічного перебігу та прогнозування розвитку їх ускладнень.