14700

Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока Цель работы: Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников Объект и средства измерения: Об...

Русский

2013-06-09

52.5 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока»

Цель работы:

Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников

Объект и средства измерения:

Объектом исследования  служат двухполюсные резистивные элементы, расположенные на сменной панели №4, а также источники питания, расположеннее в блоке переменного сопротивления учебно-исследовательского стенда УИЛС-1

В работе используется регулируемый источник постоянного напряжения 0-30 В, расположенный в блоке постоянных напряжений.

Измерение токов и напряжений осуществляется амперметром и вольтметром.

Рабочее задание:

Собрать электрическую цепь по схеме. Включить источник питания.

А)Снять показания приборов при поочередном замыкании ключей К1-К3

Определить по закону Ома величину сопротивлений R1-R3

Б)Снять вольтамперную характеристику пассивного двухполюсного элемента А-Х при замкнутых ключах К1-К3. Начальное напряжение на входе 2,5 В

В)При фиксированном напряжении блока питания снять показания приборов, поочередно отключая ключи К1-К3. С учетом определенных величин сопротивлений R1-R3 (из пункта А) вычислить сопротивления, составленные из параллельных сопротивлений R1-R2,R2-R3,R1-R3. Учитывая, что проводимость G=1/R и проводимость параллельных ветвей соединения определяется как сумма проводимостей ветвей G=G1+G2=1/R1+1/R2, сопротивление R1-2=R1*R2/(R1+R2). Вычислить силу тока для параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3и сравнить с данными, полученными в опыте.

ХОД РАБОТЫ

Мы собрали электрическую цепь по схеме

А)все сопротивления

U=2,5B   I=18,5 mа

U=5B      I=69 ma

U=7,5B   I=59 ma

U=10B    I=81,2 ma

Б)R1

U=5B      I=42,5 ma

В)R2

U=5B      I=21 ma

Г)R3

U=5B      I=10 ma

Д)R1-R2

U=5B      I=57,5 ma

Е)R2-R3

U=5B      I=31 ma

Ё)R1-R3

U=5B      I=50 ma

Расчеты:

R1=5/0.0425=120 Ом

R2=5/0.021=238 Ом

R3=5/0.01=500 Ом

R1-2=R1*R2/(R1+R2)=120*238/(120+238)=83 Ом

I1-2=5/83=60 ma

R1-2=5/0.0575=87 Ом

R2-3=R2*R3/(R2+R3)=238*500/(238+500)=161 Ом

I2-3=5/161=31 ma

R2-3=5/0.031=162 Ом

R1-3=R1*R3/(R1+R3)=120*500/(120+500)=97 Ом

I1-3=5/97=51 ma

R1-3=5/0.050=100 Ом

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы определили сопротивления R1-R3, а также сопротивления параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3 . Силы тока, рассчитанные по закону Ома и по показаниям амперметра, оказались примерно равны. Мы овладели методикой измерения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70991. Інженерно–технічний захист інформації та інформаційних систем 673 KB
  Основною метою кваліфікаційної роботи є вивчення і аналіз методів і засобів захисту інформації в мережі. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити ряд завдань: Розглянути погрози безпеці і їх класифікацію; Охарактеризувати методи і засоби захисту інформації в мережі...
70992. Основи організації обліку готівкового обігу на ТзОВ «Коломийська автобаза» 208.5 KB
  Метою написання даної роботи є дослідження роботи підприємства ТзОВ «Коломийська автобаза», та розкрити теоретичну частину обігу грошових коштів (а саме касових операцій) як в національній практиці так і з порівнянням досвіду зарубіжних країн.
70993. Визначення юридичних підстав кримінальної відповідальності за злочини проти власності 90.17 KB
  Одним із важливих напрямів розбудови України як незалежної демократичної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинності.
70994. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «КАРПАТІЯ-БУК» 480.43 KB
  Собівартість продукції – це грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній в ній відображаються рівень організації виробничого процесу...
70995. Моделювання систем масового обслуговування 726.8 KB
  Імітаційні моделі можуть бути як завгодно близькими до системи, яку моделюють, і простими у використанні. Це дає змогу застосовувати імітаційне моделювання як універсальний підхід для прийняття рішень в умовах невизначеності, враховуючи в моделях навіть ті чинники... По всем вопросам пишите на почту.
70996. Розробка навчальної програми для вивчення Delphi 887 KB
  Мета роботи: створити програму для вивчення Delphi з ілюстраціями та прикладами того, що можна робити з її компонентами. Завдання роботи: викласти навчальний матеріал про середовище програмування Delphi, його основні вікна та компоненти з можливістю наглядної демонстрації...
70997. Злочини проти властності 69.78 KB
  Об’єктом дослідження є законодавство України що регулює суспільні відносини власності передусім відносини з приводу володіння користування і розпорядження майном а його предмет ndsh; проблемні питання злочинів проти власності.
70998. Призначення та класифікація системи охолодження 815.87 KB
  Система охолодження поділяєтьсь на повітряну та рідину. Основним недоліками системи рідинного охолодження є: більша складність конструкції і ТО взимку і менша надійність в роботі біля 20 усіх відказів двигуна припадає на рідинну систему охолодження.
70999. Електронні таблиці Microsoft Excel 372.41 KB
  Перевагою MS Excel є те, що програма допомагає оперувати більшими обсягами інформації. Робочі книги MS Excel надають можливість зберігання й організації даних, обчислення суми значень у комірках. MS Excel надає широкий спектр методів, що дозволяють зробити інформацію простою для сприйняття.