14701

Определение характеристик пассивных элементов в цепи переменного тока

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Определение характеристик пассивных элементов в цепи переменного тока Цель работы: Определение параметров пассивных двухполюсников при переменном токе. Объект и средства измерения: Объектом исследования служат двухполюсны

Русский

2013-06-09

58 KB

5 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Определение характеристик пассивных элементов в цепи переменного тока»

Цель работы:

Определение параметров пассивных двухполюсников при переменном токе.

Объект и средства измерения:

Объектом исследования  служат двухполюсные резистивные элементы, расположенные на сменной панели №4, а также источники питания, расположеннее на панели №2 лабораторного стенда типа ЛСО3-5.

В работе используется регулируемый источник постоянного напряжения 0-240 В, расположенный на панели №2 стенда. Источник 0-240В включается при нажатии черной кнопки, расположенной над зажимами 0-240В панели №2. Измерение токов и напряжений осуществляется амперметрами и вольтметрами.

ХОД РАБОТЫ

Мы собрали три электрических цеп по схемам (рисунок 1-3). Включили источник питания 0-240В. Измерили показания амперметра и вольтметра во всех трех случаях.

Схема1:

Показания вольтметра – 16В

Показания амперметра – 7 мА

Схема2:

Показания вольтметра – 16В

Показания амперметра – 29мА

Схема3:

Показания вольтметра – 16В

Показания амперметра – 42Ма

Расчеты:

Основываясь на измерениях, сделанных с третьей цепи, рассчитаем сопротивление:

R=U/I                    R=16/((200*42)/100)=19 Ом

Посчитаем значение индуктивности катушки:

L=j*((U/I-R)/W)   L=((16/(200*7/1000)-19)/50)=0,15 Гн

Посчитаем значение емкости конденсатора:

С=(I/U-I/R)/w*j    C=(((29*50)/1000)/16-1/19)/50=0,0007Ф=700мкФ

Вывод:

При рассмотрении цепей переменного тока на основании опытных данных мы определили емкость, индуктивность катушки и сопротивление.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57614. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТРАХУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 322.5 KB
  Мовні засоби вираження емоції страху, а також об’єкти, які викликають у людини цю емоцію. Новизна та вибір предмета дослідження обумовлюються відсутністю детального аналізу мовних засобів, які використовуються автором у художньому тексті для вираження мовлення персонажів, які перебувають у стані страху.
57615. КИРИЛЛО – МЕФОДИЕВСКОЕ БРАТСТВО 80.5 KB
  Цели урока: ознакомить учащихся с деятельностью первой украинской политической нелегальной организацией - Кирилло-Мефодиевским братством; провести исследование программных документов и общественно-политической деятельности Кирилло-Мефодиевского братства...
57616. Галицко-Волынское княжество во времена Даниила Галицкого 85.5 KB
  ЦЕЛЬ: сформировать представление о Галицко-Волынском княжестве как наследнике традиций Киевской Руси показать роль Даниила Галицкого в процессе создания государства охарактеризовать основы внутренний и внешней политики...
57617. Державотворчі процеси у 1994-2009 р 138.5 KB
  Мета: розкрити зміст перетворень в 1994-2009 р., сформувати політичну позицію щодо оцінки президентства Л.Д.Кучми, В.А.Ющенка, діяльності Верховної Ради, Кабінету Міністрів; перемогу демократичних сил,радикальні зміни у суспільстві; виховувати в дусі патріотизму, толерантності.
57618. Географічні назви в історичній науці. Давні словяни 42.5 KB
  При дослідженні минувщини вчені часто знаходять різні назви. Інші з цих назв назви народів вони називаються етнонімами. Вчення про географічні назви іменується топонімією від грецьких слів топос...
57619. КООПЕРАЦІЯ, КОЛЕКТИВІ3АЦІЯ, ГОЛОДОМОР В УКРАІНІ У 1932-33 РОКАХ 247.09 KB
  Мета - розкрити причини та наслідки політики радянського уряду щодо селянства в України у 20—их поч.30-их років; познайомити з фотодокументами, спогадами очевидців, що підтверджують існування голодомору в Україні у 1932-33 роках...
57620. ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 120.5 KB
  Навчальна. Ознайомити учнів з історичними передумовами виникнення Голодомору, з політикою більшовиків проти українського народу, охарактеризувати наслідки Голодомору. Довести злочинний характер сталінізму. Простежити висвітлення Голодомору в українській літературі та фольклорі.
57621. Особливості розвитку культури у другій половині 19ст. Освіта. Наука 156 KB
  Мета: виявити загальні закономірності та особливості розвитку культури в Україні у другій половині 19ст. Грушевського в розвиток української науки; виховувати шанобливе ставлення учнів до визначних діячів української культури другої половини 19ст.
57622. The Еarth is our home 56.5 KB
  We live in a wonderful world. It is our Earth. For thousands of years the earth has given a support to all forms of life-human beings, animals, birds, insects and plants. Our planet looks like a paradise but it is in danger now. Our task is to understand it and to take care of it.