14708

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ГАЗАХ И ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ МЕТОДОМ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ГАЗАХ И ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ МЕТОДОМ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ Цель работы Определение скорости звука и показателя адиабаты для воздуха методом стоячей волны. Описание экспериментальной ус...

Русский

2013-06-09

519 KB

20 чел.

?

Лабораторная работа №7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ГАЗАХ

И ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ МЕТОДОМ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ

Цель работы 

Определение скорости звука и показателя адиабаты для воздуха методом стоячей волны.

   Описание экспериментальной установки

Установка состоит из трубы 1, закрытой с обоих концов. На одном из концов трубы закреплён излучатель звука 2 (телефонный динамик), а на другом – приёмник звука 3 (микрофон). На телефонный динамик подаётся синусоидальный электрический сигнал от звукового генератора 4. Частота сигнала звукового генератора может плавно изменяться. Принимаемые микрофоном 3 звуковые волны преобразуются в электрические колебания, отображаемые на экране электронного осциллоскопа 5.

Обработка результатов опыта

Номер гармоники:

При известном  ni находится скорость звука (в настоящей лабораторной установке L=0.506 м):

    .  

При известном значении скорости звука может быть вычислен показатель адиабаты (kтабл = 1,46):

   . 

Погрешности вычисленного значения показателя адиабаты по отношению к табличному значению

              

         

Таблица 7.1

Температура

воздуха t,оС

Последовательные частоты,

при которых наблюдается максимум

сигнала по осциллоскопу, Гц

Начальная частота, Гц

1

2

3

4

Измерения

Среднее значение частоты по трём измерениям

Мода (гармоника)

n (целое)

Скорость звука для n-й гармоники

an

Средняя скорость звука

a, м/с

Показатель адиабаты

k

Теоретическое значение

kтабл

Относительная ошибка

ε, %


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65306. Діагностика і прогнозування ресурсу зварних конструкцій методом акустичної емісії 1016.6 KB
  Робота присвячена питанням оцінки фактичного стану металевих конструкцій на стадіях, що передують виникненню тріщин, розробці методів АЕ діагностики й моніторингу, що ставлять метою завчасно виявити небезпеку та не допустити руйнування.
65307. Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика) 274 KB
  Продуктивність молочних кіз визначається інтенсивністю обмінних процесів для підтримки яких необхідним є постійне надходження з кормами поживних і мінеральних речовин в оптимальних кількостях та співвідношеннях...
65308. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці 482 KB
  Наукова новизна роботи: уперше проведено комплексні гігієнічні дослідження комбінованої дії магнітного поля шуму підвищеної температури повітря у виробничих умовах та в хронічному лабораторному експерименті на білих щурах...
65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно пов’язаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.
65311. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації 314.5 KB
  Отриманню якісних виливків в умовах керованої кристалізації заважала недостатність відомостей про формування теплових потоків у вказаній системі про теплофізичні властивості матеріалів...
65312. Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу 272 KB
  Тому ефективність логістичного управління транспортним обслуговуванням вантажопотоків у місцях перевалки через морські порти є одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу на транспорті.
65313. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг 157.5 KB
  Особливості формування ґрунтового покриву і властивості ґрунтів визначаються характером прояву елементарних ґрунтових процесів в заплаві, динамічністю алювіальних та седиментаційних процесів.
65314. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КАРІЄСІ ЗУБІВ 184 KB
  Карієс є основною причиною передчасної втрати зубів і тому це найбільш досліджувана стоматологічної патологія. Найсучасніші дані свідчать про те, що поширеність карієсу як і раніше залишається високою...