14714

Определение сопротивления проводников методом моста Винтстона

Лабораторная работа

Физика

ОТЧЕТ по лабораторной работе № 12 Определение сопротивления проводников методом моста Винтстона 1. Расчетные формулы: Формулы для расчёта величина Rx: Rx = R2 ; где R2 – известное сопротивление подбираемое для каждо...

Русский

2013-06-09

60.5 KB

2 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 12

«Определение сопротивления проводников методом моста Винтстона»

1. Расчетные формулы:

  1.  Формулы для расчёта величина Rx:

                              Rx = R2 ;

        где R2 – известное сопротивление, подбираемое для каждой установки так, чтобы движок реохорда находился приблизительно посередине шкалы.

               l3 и l4 плечи реохорда.

2. Схема рабочей цепи:

3. Средства измерений и их характеристики:

                                                  

Наименование средства измерения

Предел измерений

Цена деления  шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности

Реохорд

Нуль-гальвонометр

Магазин сопративления

4. Результаты измерения:

R2, Ом

Rx, Ом

l3, мм

l3i –<l3>, мм

(l3i –<l3>)2, мм2

l4, мм

l4i –<l4>, мм

(l4i –<l4>)2, мм2

<Rx>=                         Ом       <l3>=                     мм    =                                   мм2

                                                <l4>=                     мм    =                                   мм2

5. Расчет Rx:

      Rx = R2 =                                                                                                                               Ом

6. Оценка границ погрешностей:

     = tp.nּS13=tp.nּ=                                                                                        мм

   

= tp.nּS14=tp.nּ=                                                                                        мм

где n – число наблюдений:

                                                                                                                   мм

                                                                                                                   мм

где                                                      мм

где - класс точности магазина, на котором устанавливается сопротивление;

      R2 – номинальное значение декады сопротивлений.

6.1. Оценка границ погрешностей результата измерений Rx:

                                                                                                                                  Ом

7. Окончательный результат:

       Rx=<Rx>=(                         )             Ом

8. Выводы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73554. Символічний метод розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) однофазного синусоїдного змінного струму 856.5 KB
  Розрахункові дії з комплексними параметрами ЛЕК однофазного СЗС. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі. Символічний метод розрахунку однофазних кіл СЗС з одним джерелом ЕРС.
73555. Українська історіографія в епоху Гетьманщини 177 KB
  Події від середини ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст. – це період Національної революції, Гетьманщини і ліквідації автономного ладу України в складі Російської імперії. Національна революція, що почалася 1848 року, привела до утворення Української гетьманської держави. На червень 1652 року Україна фактично виборола незалежність
73556. Введение в высокотемпературную теплотехнологию и энергетику теплотехнологии 32.17 MB
  Возобновляемые источники энергии – энергия солнца ветра тепла земли естественного движения водных потоков а также энергия существующих в природе градиентов температур. Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников энергии: солнечного излучения энергии морей рек и океанов внутреннего тепла Земли воды и воздуха энергии естественного движения водных потоков и существующих...
73557. Методи розрахунку однофазних лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму при наявності двох і більше джерел живлення 668.5 KB
  Застосування символічного методу при розрахунку Іф кіл СЗС при наявності двох і більше джерел живлення. Методи вузлових і контурних рівнянь та контурних струмів. Методи вузлових потенціалів (двох вузлів) та суперпозиції. Метод еквівалентного генератора.
73558. Українська історіографія на початку національного відродження (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 97 KB
  Україна переживала з кінця XVIII століття складний етап своєї історії. Після поділу Польщі українські землі опинилися у складі двох імперій: Російської (80% території) і Австрійської. Суспільне життя краю характеризувалося кризою кріпосницького ладу, розгортанням російського визвольногопольського національно-визвольного та процесом українського національного відродження.
73559. Источники энергии высокотемпературных теплотехнологических установок 261 KB
  Классификация реакторов высокотемпературной теплотехнологической установки; Структурная схема теплотехнологического реактора; Схемы размещения источников энергии и движения дымовых газов в камерах (зонах) реакторов высокотемпературных технологических установок; Схема тепломассообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнических установках;
73560. Розрахунок лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму методом провідностей 404.5 KB
  Визначення співвідношень опорів для перетворення схеми з послідовним зєднанням опорів в схему з їх паралельним зєднанням. Визначення співвідношень провідностей для перетворення схеми з паралельним зєднанням опорів в схему з їх послідовним зєднанням...
73561. Українська iсторiографiя другої половини ХIХ – початку ХХ століть 201 KB
  Народницький напрям в українськiй iсторiографiї сформувався в 40-вi роки ХIХ столiття. Вiн став домiнуючим у другiй половинi ХIХ ст. i поширився на першi десятилiття ХХ столiття. Його засновниками були Михайло Олександрович Максимович i Микола Iванович Костомаров, а, за висловом М.С.Грушевського, він сам був «останнiм могiканом» української народницької iсторiографii.
73562. Резонансні режими в лінійних електричних колах СЗС 757.5 KB
  Резонансом напруг Іф. ЛЕК СЗС називається такий режим роботи нерозгалуженого кола, що містить послідовно з’єднані активний, індуктивний і ємнісні опори, при якому повний опір кола набуває активного характеру, спади напруг на індуктивних і ємнісних опорах компенсують один одного, а повна напруга співпадає за фазою зі струмом.