1491

Индуктивная связь между катушками

Практическая работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Определим токи во всех ветвях схемы. Построим диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений. Составим баланс активных и реактивных мощностей. Построим на одном графике кривые мгновенных значений e1 и i3. Определим показания ваттметра.

Русский

2014-11-16

83.68 KB

46 чел.

Кафедра “Промышленная электроника и электротехника”

Дисциплина “Теоретические основы электротехники”

Расчетно-графическая работа №2

Вариант №5

Группа №1

Выполнил: ст. гр. 10-ПЭ  

                                                                                         Ёжиков С.В.      

                                                                    Проверил:

                                                                                         Потапов Л.А.

БРЯНСК 2012

Дано:

в

Гн

Гн

Гн

в

ом

Ф

ом

Ф

ом

Ф

 Часть А.

Считая, что индуктивная связь между катушками отсутствует:

  1.  Определим токи во всех ветвях схемы;
  2.  Построим диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений;
  3.  Составим баланс активных и реактивных мощностей;
  4.  Построим на одном графике кривые мгновенных значений e1 и i3;
  5.  Определим показания ваттметра.

  1.  Определим токи во всех ветвях схемы. Для этого преобразуем схему.

Для преобразованной схемы определим сопротивления на ветвях и напряжение Uab.

  i

 i i

i

i

i

i

  1.  Построим диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений. Для этого рассчитаем напряжения на каждом элементе цепи. Диаграмму будем чертить начиная с точки b.

Найдем Umb=Umm/ +Um/b. Преобразуем параллельное соединение конденсатора С3 и сопротивления R3 в последовательное соединение этих элементов. Тогда Umm/=I3*Rпосл. 

Um/b=I3*Xc.посл. 

Чтобы получить Rпосл. и Xc.посл. найдем

Rпосл.=

Xc.посл.=

I1=6.02 A

I2=11.39 A

I3=16.38 A

Umm/=16.38*1.98≈32.4 В

Um/b=16.38*0.25≈4 В

Теперь найдем напряжения на остальных элементах.

Una=I1*XL1=6.02*314*0.02=37.8 В

Ugn=I1*r1=6.02*4=24.08 В

Ubg=Е1

Ueb=Е2

Ude=I2*Xc2=11.39*1/314*0.00025=145 B

Ucd=I2*r2=11.39*5=56.9 B

Uac=I2*XL2=11.39*314*0.03=107 B

3)Составим баланс активных и реактивных мощностей.

Pг=Е1*I11+E2*I22 , где I11 и I22 сопряженные токи.

I11=4.5+4.06i

I22=11.39+0.025i

Pг=Е1*I11+E2*I22=1326,479786+579,1316i Вт

Pн=(I1)2*z1+(I2)2*z2+(I3)2*z3=1321,8971+573,152799i Вт

  1.  Построим на одном графике кривые мгновенных значений Е1 и i3.

Е1=100*√2*sin(wt+30◦)=141*ei30◦

i3=16.38*√2*sin(wt-15)=24*e-i15◦

5)  Определим показания ваттметра.

P=Re[-i2*Ubc] , где i2 смежный.

Ubc=151 В

P=1720 Вт.

Часть Б.

Учитывая взаимную индуктивность катушек и считая заданным ток в первой ветви i1, а ЭДС e1 неизвестной, определим:

  1.  Неизвестные токи i2 ,i3, ЭДС;
  2.  Построим векторную диаграмму токов и   топографическую диаграмму напряжений.

1) Определим неизвестные токи i2 ,i3, ЭДС. Для чего составим систему уравнений, учитывая  взаимную индуктивность катушек, и  решим её.

Получаем искомые величины.

 i

 i

 i

2) Построим векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений. Для построения топографической диаграммы напряжений найдем:


     

   

  

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36599. Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ 8.29 MB
  Біда кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ; В. Коваленко кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ.46 Лекція №6 Приплив нафти і газу до свердловини.
36600. АКТУАРНА МАТЕМАТИКА 2.51 MB
  Метою дисципліни є - сформувати у студентів систематизовані теоретичні знання з основ створення, дослідження, практичного використання актуарних моделей, методики проведення страхових розрахунків Формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, так як оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юнктури ринку
36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.
36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.
36606. Матеріалознавство. Курс лекцій 2.46 MB
  Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.
36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобовязана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обовязків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...