15

Исследование характеристик линейных и нелинейных резисторов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Экспериментальное определение вольт-амперных характеристик (ВАХ) линейных и нелинейных резисторов и источников эклетромагнитной энергии. Исследовав ВАХ характеристики линейного и нелинейного резисторов.

Русский

2012-05-26

43 KB

285 чел.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

ЛЭТИ

Кафедра ТОЭ

Отчет

по лабораторно-практической работе №1

Исследование характеристик линейных

и нелинейных резисторов

Выполнил:         Диканчуков А.И.

Факультет:         КТИ

Группа:               0361

Преподаватель:

2012

Исследование характеристик линейных и нелинейных резисторов

Цель работы: экспериментальное определение вольт-амперных характеристик (ВАХ)         линейных и нелинейных резисторов и источников эклетромагнитной энергии.

Исследование ВАХ линейного резистора

(Что определяет угол наклона ВАХ линейного резистора?)

Таблица 1. ВАХ линейного резистора

(R = 80 Ом)

1

2

3

4

5

6

7

U, В

3

2

1

0,0005

-1

-2

-3

I, мА

34,6

23

11,5

0,0062

-11,5

-23,3

-34,7

R, Ом

86,7

86,9

86,9

86,8

86,9

85,8

86,4

График 1. ВАХ линейного резистора

Ответ на вопрос: Тангенс угла наклона ВАХ линейного резистора определяет значение сопротивления данного резистора.

Исследование ВАХ нелинейного резистора

(Если точки ВАХ, полученные экспериментально, не лежат строго на прямой, то чем это можно объяснить? Каким образом в таком случае провести прямую?)

Таблица 2. ВАХ нелинейного резистора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

U, В

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

-0,002

0,5

1

1,5

2

I, мА

-2,93

-2,46

-1,96

-1,47

-0,98

-0,49

-0,006

0,54

6

14,6

23,6

R, Ом

1023

1016

1020

1020

1020

1020

333

952

166

102

84

График 2. ВАХ нелинейного резистора

Ответ на вопрос: Это объясняется погрешностями, допущенными в ходе проведения эксперимента. Провести прямую в данном случае можно воспользовавшись методом наименьших квадратов.

Исследование характеристик линейных и нелинейных резисторов

(Какой зависимостью связаны между собой ток и напряжение линейного и нелинейного резисторов?)

Ответ на вопрос: В случае с линейным резистором зависимость будет строго линейной, описываемая прямой, проходящей через начало координат U = iR, где R – сопротивление резистора.В случае же с нелинейным резистором, зависимость нелинейная, описываемая некоторой сложной функцией U = f(i) со сложным графиком.

Выводы: Исследовав ВАХ характеристики линейного и нелинейного резисторов, было получено экспериментальное подтверждение соответствующих линейной и нелинейной зависимостей. Сопротиление линейного резистора можно вычислить как среднее арифметическое в точках, полученных в ходе эксперимента. Оно равно 86,6 Ом. Сопротивление нелинейного резистора варьируется в пределах от 84 до 1023 Ом.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55147. Доходы и их виды. Дифференциация доходов 23.19 KB
  Доход — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
55148. Аналіз майна підприємства, показники фондовіддачі 72 KB
  Відпрацювати практичні навички з аналізу структури, стану та ефективності використання майна підприємства; навчитись робити висновки за результатами проведених розрахунків та розробляти рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
55150. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 119 KB
  Мета. Засвоїти зміст і сутність поняття менеджмент що таке менеджмент і хто такі менеджери; розглянути і проаналізувати такі поняття як менеджмент і управління та відповідно менеджера і керівника; значимість менеджменту в управлінні організацією. Еволюція погдядів на сутність менеджменту.
55151. Методи та засоби навчання аудіювання. Підготовчі та тренувальні вправи при навчанні аудіювання. Методичні рекомендації 31.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання студентів з теми Навчання аудіювання молодших школярів навчити студентів добирати завдання до аудіо текстів на різних етапах роботи з ними вчити студентів методично правильному предявленню аудіотексту.
55152. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек 949 KB
  Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини що найчастіше трапляються шляхом соціального опитування студентів.
55153. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та основи побудови балансу 127 KB
  Принцип повного висвітлення передбачає: а) фінансова звітність повинна містити всю інформацію потенційні наслідки госп-ських операцій; б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій...
55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...