15254

СВОБОДНОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторная работа №5 СВОБОДНОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ Цель работы. Исследование динамических свойств линейных систем второго порядка. Рассмотрим систему второго порядка Переменные состояния рассматриваемой системы могут быть определ...

Русский

2013-06-11

414 KB

28 чел.

Лабораторная работа №5

СВОБОДНОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Цель работы. Исследование динамических свойств линейных систем второго порядка.

Рассмотрим систему второго порядка

 

Переменные состояния рассматриваемой системы могут быть определены как , . Тогда система уравнений вход-состояние-выход принимает вид:

, .

I. Моделирование свободных движений системы.

Корни

Параметры системы

Начальные условия

Свободная

составляющая

1

-1

-1

1

2

1

0

2

-0.5+j3

-0.5-j3

9.25

1

1

0

3

J3

-j3

9

0

1

0

4

0.5+j3

0.5-j3

9.25

-1

0.05

0

5

1

1

1

-2

0.05

0

6

-0.1

0.1

-0.01

0

0

0.1

№1.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№2.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№3.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№4.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№5.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№6.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

II. Построение фазовых траекторий.

1) Задано:

Математическая модель системы:

Результаты моделирования:

2) Задано:

Математическая модель системы:

Результаты моделирования:

3) Задано:

Математическая модель системы:

Результаты моделирования:

III. Моделирование вынужденных движений системы.

Исходные данные:

a0=4 a1=2, b=1,

g1(t)=1, g2(t)=0.5t, g3(t)=sin (2t),

и .

Система:

 

Эксперимент №1.

Дано:

 

Графики моделирования, и:

Эксперимент №2.

Дано:

 

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

Эксперимент №3.

Дано:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

Вывод

  •  Свободная и вынужденная составляющие линейного движения находятся как частное решение однородного и частное решение неоднородного дифференциального уравнения.
  •  Математически найденные выражения для установившихся движений моделируемой системы согласуются с результатами, полученными в scilab.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25048. Вербальное общение (знаковое) 34.5 KB
  В любом тексте письменном или устном реализуется система языка. Существует несколько видов речевой деятельности: говорение использование языка для того чтобы чтото сообщить; слушание восприятие содержания звучащей речи; письмо фиксация содержания речи на бумаге; чтение восприятие зафиксированной на бумаге информации. C точки зрения формы существования языка общение делится на устное и письменное а с точки зрения количества участников на межличностное и массовое. С точки зрения социального и культурного статуса...
25049. Соціокультурні світи 34 KB
  Будьякий соціокультурний світ відрізняється не тільки своєрідністю культури але й звичаями життя у ньому. Соціокультурні світи можуть бути замкнуті у сферу якоїнебудь окремої етнічної культури наприклад світ Стародавнього Єгипту чи світ інків. Але на відміну від національних культур вони не обов`язково виникають на основі етнічної спільності і можуть охоплювати різні народи і країни наприклад світ європейського середньовіччя світ арабської культури.
25050. Вихідним моментом інформаційно-семіотичного підходу до культури 58.5 KB
  І такими видами смислів виступають знання цінності і регулятиви. Відповідно цьому знання те що дається пізнанням цінності те що встановлюється за допомогою оцінки і регулятиви те чим регулюються дії представляють собою три основних види смислів. Знання когнітивний смисл лат cognitio знання пізнання це інформація про властивості об'єкту. Невірне помилкове твердження це також знання тільки недостовірні якщо враховувати що у знаннях є елемент суб'єктивності і що істинність їх відносна; Таким чином знання важлива...
25051. Мир культуры во всем его разнообразии и богатстве творится человеком 36.5 KB
  Как человек творит культуру так и культура формирует человека обусловливает цели и смысл его бытия развивает его собственную сущность. Существенными определяющими ведущими для человека в целом являются не биологические а общественные закономерности его развития 191. Анализируя соотношение человека и культуры исследователи отмечают его многоаспектный характер. Духовность человека это богатство мыслей сила чувств и убеждений.
25052. Желчнокаменная болезнь 1.23 MB
  Желчнокаменная болезнь (камни в желчном пузыре) известна с глубокой древности. Упоминания о ней встречаются в трудах врачей эпохи Возрождения. Развитие анатомии в ХVI-ХVII веках способствовало изучению заболеваний печени и желчного пузыря.
25053. Методи й принципи культурології 32 KB
  Він становить епістемологію культури епістемологіяце теорія пізнання представлену загальною системою методологічних підходів принципів і методів пізнання систематизації й аналізу світових культурних процесів: Діахронний виклад явищ фактів і подій світової та вітчизняної культури у хронологічній послідовності. Археологічний вивчення загального стану розвитку культури минулих поколінь на підставі матеріальних знахідок. Психологічний вивчення субєктивних механізмів функціонування культури індивідуальних якостей людини та...
25054. Створення контркультури 38 KB
  Поняття контркультура з'явилось в західній літературі у 1960 р. Контркультура об'єднує концепції які утворюють еклектичну суміш з різних понять екзистенціалізму фрейдизму вульгаризованого марксизму руссоїзму анархізму цинізму східної філософії та релігії. Контркультура протиставляла себе тим що ставила на перше місце чуттєвоемоційне переживання буття що знаходиться за рамками умогляднологічних методів пізнання. Контркультура як правило не просто має парадигму відмінну від парадигми домінуючої культури а й явно протиставляє...
25055. Жизнедеятельность общества 38 KB
  Культура играет важную роль в жизни человека и общества которая состоит прежде всего в том что культура выступает средством аккумуляции хранения и передачи человеческого опыта. Именно культура делает человека личностью. Культура личности обычно ассоциируется с развитыми творческими способностями эрудицией пониманием произведений искусства свободным владением родным и иностранными языками аккуратностью вежливостью самообладанием высокой нравственностью и т. Культура сплачивает людей интегрирует их обеспечивает целостность...
25056. Контркультура 40.5 KB
  Она определила функциональное направление и начала выполнять действие определенное законами диалектического процесса развития общества. Культура как олицетворение процесса жизнедеятельности вырабатывала своеобразный комплекс правила игры коллективного сосуществования определяла критерии оценивания тех или других интеллектуальных действий вырабатывала методы и методики передачи информации которое оказывало содействие развитию общества. Соответственно цивилизационный процесс существенно различается у народов каждой исторической эпохи а...