15254

СВОБОДНОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторная работа №5 СВОБОДНОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ Цель работы. Исследование динамических свойств линейных систем второго порядка. Рассмотрим систему второго порядка Переменные состояния рассматриваемой системы могут быть определ...

Русский

2013-06-11

414 KB

19 чел.

Лабораторная работа №5

СВОБОДНОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Цель работы. Исследование динамических свойств линейных систем второго порядка.

Рассмотрим систему второго порядка

 

Переменные состояния рассматриваемой системы могут быть определены как , . Тогда система уравнений вход-состояние-выход принимает вид:

, .

I. Моделирование свободных движений системы.

Корни

Параметры системы

Начальные условия

Свободная

составляющая

1

-1

-1

1

2

1

0

2

-0.5+j3

-0.5-j3

9.25

1

1

0

3

J3

-j3

9

0

1

0

4

0.5+j3

0.5-j3

9.25

-1

0.05

0

5

1

1

1

-2

0.05

0

6

-0.1

0.1

-0.01

0

0

0.1

№1.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№2.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№3.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№4.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№5.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

№6.

Математическая модель системы:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

II. Построение фазовых траекторий.

1) Задано:

Математическая модель системы:

Результаты моделирования:

2) Задано:

Математическая модель системы:

Результаты моделирования:

3) Задано:

Математическая модель системы:

Результаты моделирования:

III. Моделирование вынужденных движений системы.

Исходные данные:

a0=4 a1=2, b=1,

g1(t)=1, g2(t)=0.5t, g3(t)=sin (2t),

и .

Система:

 

Эксперимент №1.

Дано:

 

Графики моделирования, и:

Эксперимент №2.

Дано:

 

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

Эксперимент №3.

Дано:

Схема моделирования:

Графики моделирования, и:

Вывод

  •  Свободная и вынужденная составляющие линейного движения находятся как частное решение однородного и частное решение неоднородного дифференциального уравнения.
  •  Математически найденные выражения для установившихся движений моделируемой системы согласуются с результатами, полученными в scilab.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65638. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 162.5 KB
  Зокрема наукового осмислення потребує українськоєврейський дискурс у вітчизняних виданнях оскільки єврейська меншина в Україні була й нині є однією з найчисленніших а її стосунки в середовищі українського етносу не завжди складалися просто.
65639. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності 369.5 KB
  Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом професійної компетентності у будьякій сфері однак особливо важливою є інноваційна підготовка фахівця у сфері економіки. Суттєвим компонентом такої підготовки має бути формування особистісної...
65640. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) 458 KB
  Неослабний інтерес широкого кола лінгвістів взагалі та фонетистів зокрема до проблем дослідження емоційного мовлення є цілком закономірним в новітню епоху розвитку лінгвістики на антропоцентричних засадах де прагматика посідає чільне місце.
65641. СИСТЕМНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В ЕКОНОМІЦІ 204.5 KB
  В сучасних умовах найбільшою небезпекою характеризується злочинність у сфері економіки структура якої визначена законодавцем і як відомо містить у собі три групи злочинів злочини проти власності злочини в сфері економічної діяльності і злочини проти інтересів служби в комерційній і іншій організаціях.
65642. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ 304.5 KB
  Одним із таких завдань є оцінка нововведень з позиції їх відповідності умовам відтворення системи екологоекономічних відносин адже наслідки що проявляються у довгостроковій перспективі можуть становити загрозу екологічній безпеці та стійкому розвитку економіки України.
65643. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНІВ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ 224 KB
  Особливі надії на вирішення проблеми гнійних форм ХНЗЛ повязують з підвищенням ефективності антибактеріальної терапії із своєчасним і раціональним використанням ендоскопічної діагностики і терапії хірургічного лікування реабілітації хворих у післяопераційному періоді...
65644. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 361 KB
  Сприятливі ґрунтовокліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те що площі їхніх посівів збільшуються ефективність...
65645. ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ФРАНЦА ШРЕКЕРА: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ СТИЛЮ 174.5 KB
  Творчість видатного австрійського композитора диригента педагога Франца Шрекера 1878-1934 є однією з малодосліджених сторінок у вітчизняному музикознавстві. І хоча ці найяскравіші твори Шрекера впродовж 10х років ХХ століття здобули успіх майже на всіх провідних оперних сценах Західної Європи...
65646. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 199.5 KB
  Постійне збільшення обсягу знань до якого необхідно вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому навчальному закладі ВНЗ підвищення вимог до його професійної і спеціальної підготовки не може не викликати гостру потребу всебічного та глибокого дослідження системи формування в студентів...