15256

Анализ влияния нулей и полюсов передаточной функции на динамические свойства системы

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторная работа №6 Анализ влияния нулей и полюсов передаточной функции на динамические свойства системы по курсу Теория управления вариант 1 Цель работы: исследование связи переходной функции и динамических свойств системы с размещением на комплексной...

Русский

2013-06-11

228.5 KB

27 чел.

Лабораторная работа №6

«Анализ влияния нулей и полюсов передаточной функции

на динамические свойства системы»

по курсу "Теория управления"

вариант 1

Цель работы: исследование связи переходной функции и динамических свойств системы с размещением на комплексной плоскости нулей и полюсов ее передаточной функции.

1). Синтез системы с использованием полиномов Баттерворта и Ньютона.

Дано:

А). Синтез системы с использованием полинома Баттерворта.

Порядок системы = 3

Нормированное время переходного процесса

Полином Баттерворта (в общем виде):

  

Полином Баттерворта (для нашего случая):


Модель Вход-Выход системы:

Расчет корней:

==


Расчет времени переходного процесса:

Б). Синтез системы с использованием полинома Ньютона

Нормированное время переходного процесса

Полином Ньютона (в общем виде):

Полином Ньютона (для нашего случая):

Модель Вход-Выход системы:

Расчет корней:   

Расчет времени переходного процесса:

Схема моделирования:

Графики моделирования:

Переходные характеристики системы с биноминальным характеристическим полиномом и полиномом Баттерворта

2). Исследование влияния полюсов на поведение переходной характеристики

А). Дано:

 

Модель Вход-Выход системы:

Схема моделирования:

График моделирования:

Переходная характеристика системы

Б). Дано:

Модель Вход-Выход системы:

Схема моделирования:

График моделирования:

Переходная характеристика системы

3). Исследование реакции системы на гармоническое воздействие.

Дано:

 

Модель Вход-Выход системы:

 

Схема моделирования:

Графики моделирования:

1

y(t) – реакция системы, g(t) – входное воздействие

Выводы: По заданным показателям качества системы можно осуществить ее синтез с использованием стандартных переходных функций. Динамические свойства системы тесно связаны с полюсами и нулями ее передаточной функции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50211. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля 459 KB
  2 Прилади і матеріали Біпризма Френеля джерело світла лампочка розжарювання розсувна щілина оптичний мікроскоп вертикальна масштабна шкала лінійка світлофільтри Опис установки Для пояснення методу отримання інтерференційної картини за допомогою біпризми Френеля необхідно використати оптичну схему яка наведена на рис. 1 1 джерело світла із змінними світлофільтрами; 2 конденсорна лінза; 3 розсувна щілина; 4 біпризма Френеля; 5 оптичний мікроскоп. Увімкнути джерело світла 1 в мережу 220 В.
50212. Вивчення особливостей коливальної системи ультразвукових верстатів і визначення змін швидкості робочої подачі інструмента при прошиванні отвору 139.5 KB
  Перетворювача електричних коливань у механічні; Концентратора трансформатора пружних коливань який збільшує амплітуду коливань перетворювача та погоджує параметри перетворювача та навантаження; Виконують роль ланок резонансної довжини при пере дачі коливань від перетворювача інструмента та в робочу зону. Амплітуда коливань торця перетворювача звичайно не більше за 5.
50213. Дослідження властивостей напівпровідників методом ефекту Холла 75 KB
  Схема вимірювання питомого опору зразка і холлівської різниці потенціалів зображена на рис. досліджуваний зразок; 1 зонд для вимірювання холлівської напруги; 2 зонд для вимірювання питомого опору. Зразки на яких проводяться вимірювання мають форму паралелепіпеда і закріплені на спеціальному держаку. Зонди для вимірювання питомого опору та холлівської напруги припаюють до зразка припоєм підібраним так щоб зменшити перехідний опір.
50215. Визначення радіуса кривизни лінзи допомогою кілець Ньютона 235 KB
  1 вміти описати утворення інтерференційних смуг однакової товщини та кілець Ньютона 2.5 Прилади і матеріали Мікроскоп плоскоопукла лінза великого радіуса кривизни плоскопаралельна пластинка освітлювач з блоком живлення світлофільтри Теоретичні відомості та опис установки Оптична схема для спостереження кілець Ньютона у відбитому світлі в даній лабораторній роботі наведена на рис. Якщо визначити експериментально радіуси темних го і го кілець Ньютона то із співвідношень 2.
50216. Проблеми та шляхи розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій 557.5 KB
  Дослідження сутності міжнародного ринку інформаційних технологій та його ролі в світовій економіці; класифікація обʼєктів ринку інформаційних технологій; аналіз розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій; знаходження механізму регулювання світового ринку інформаційних технологій; відображення напрямків розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій.
50217. КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ. ККД ЛАЗЕРА 702 KB
  ККД ЛАЗЕРА Ціль роботи: вивчити склад і пристрій електричної частини лазерної технологічної установки ЛТУ; ознайомитися з етапами перетворення енергії в лазерних установках і з методами виміру енергетичних параметрів лазерного випромінювання; зняти енергетичну характеристику ЛТУ залежно від параметрів схеми накачування; визначити ККД лазера при різних режимах його роботи. Устаткування й прилади Лазерна технологічна установка Квант16 ; вимірювальник енергії ИКГ1М; лазер газовий ЛГ105.1: індуктивноємнісний перетворювач...
50218. Развитие околоносовых пазух ребенка, связь со становлением зубной дуги. Причины воспалительных изменений околоносовых пазух и возможность внутричерепных осложнений 15.54 KB
  Околоносовые пазухи у новорожденных недоразвиты и формируются в процессе развития лицевых костей и роста ребенка. При рождении у ребенка имеются две околоносовые пазухи: достаточно хорошо развитая решетчатая и рудиментарная
50219. ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА 242 KB
  Цель работы: Изучение с помощью электронного осциллографа электромагнитных колебаний возникающих в колебательном контуре содержащем индуктивность емкость и активное сопротивление; изучение условий возникновения затухающих колебаний в контуре; расчет основных...