15258

Преобразование координат из одной зоны в другую путем непосредственного перехода от прямоугольных координат к прямоугольным

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Лабораторная работа № 12 Преобразование координат из одной зоны в другую путем непосредственного перехода от прямоугольных координат к прямоугольным. Этот способ проще первого и требует значительно меньше вычислительного труда но для его применения необходимы зара

Русский

2013-06-11

22.26 KB

16 чел.

Лабораторная работа № 12

Преобразование координат из одной зоны в другую путем непосредственного перехода от прямоугольных координат к прямоугольным.

Этот способ проще первого и требует значительно меньше вычислительного труда, но для его применения необходимы заранее составленные таблицы, специально предназначенные для данного преобразования. Один из вариантов таких таблиц представлен в приложении.

Формулы для преобразования с использованием этих таблиц:

X’=X+D01+D11P1-D12Q1+D21P2-D22Q2+                                              D31P3D32Q3+D41P4-D42Q4,

y’=y+D02+D11Q1+D12P1+D21Q2+                                               D22P2+D31Q3+D32P3+D41Q4+D42P4.

В этих формулах переменная часть представляет гармонические полиномы, которые вычисляются в следующем порядке:

P1=,                 Q1= y*,

P2=, Q2=2P1Q1,

P3=P1P2-Q1Q2, Q3=P1Q2+Q1P2,

P4=P1P3-Q1Q3, Q4=P1Q3-Q1P3.

y=Y-зоны×1000000м-500000м

Постоянные коэффициенты Dn1,Dn2 являются функциями коэффициентов аn и bn и разности долгот меридианов lo. Коэффициенты находятся по формулам:

,            

,

,

Формулы для вычисления постоянных коэффициентов Dn1 и Dn2 выбирают для заранее выбранной широты B0:

D11=,   D12=-,

D21=, D22=,

D31=,

D32=

D41=,

D42=.

По этим формулам вычислена таблица постоянных коэффициентов для преобразования плоских конформных  координат Гаусса-Крюгера  при переходе от одного осевого меридиана к другому, когда разность долгот осевых меридианов равна l0=60.

Коэффициенты вычислены для различных широт B0 от 30 до 700 с интервалом   20. Эти таблицы позволяют перевычислять координаты любой точки расположенной в соседней шестиградусной зоне. Следовательно три шестиградусных зоны можно превратить в одну 18-градусную зону с осевым меридианом средней зоны.

Погрешность перевычисления координат не превышает 0.005 м независимо от расположения точки в пределах одной шестиградусной зоны

Последовательность действий при перевычислении координат с помощью таблицы:

1)Предварительно определяют  строку, в которой значение X0 является ближайшей наименьшей величиной по сравнению с заданной абсциссой X.

2)Устанавливают значения  P1=(X-X0)*10-5 и Q1=y*10-5, по которым вычисляют гармонические полиномы.

3)После вычисляют координаты X’ и  Y’.

4)Для контроля координаты x’  y’ вычисляют второй раз, используя коэффициенты, расположенные в строке с величиной X0,которая является ближайшей большей по сравнению с абсциссой X.Расхождение в соответствующих координатах, вычисленных дважды, не должны превышать 0.003 м.

Постоянные коэффициенты можно вычислять по приведенным формулам для любой разности долгот но не более 60.Необходимость в вычислении такого рода коэффициентов возникает в тех случаях, когда при составлении крупномасштабных планов не совпадает с каким либо стандартным осевым меридианом проекции Гаусса-Крюгера.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48418. Кримінально-процесуальне право України 837.42 KB
  Для захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, необхідно встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, винуватість особи у його вчиненні та інші обставини
48419. Лекції з курсу програмування 233.39 KB
  Мови програмування Pscl Bsic Сі. 3 Алгоритмічною мовою або мовою програмування. Алгоритмічною мовою Мовою програмування Turbo Bsic алг Площа progrm squre; дійсн а b S...
48420. Слідчі дії та кримінальне судочинство 207.37 KB
  Підстави проведення негласних слідчих розшукових дій. Засоби що використовуються під час проведення негласних розшукових дій Лекція 3. Негласні слідчі розшукові дії законодавець визначив як різновид слідчих розшукових дій відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню за винятком випадків передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України ч. В звязку з цим авторським колективом Національної академії внутрішніх справ підготовлено курс лекцій за актуальними питаннями організації та тактики проведення...
48421. ТЕОРІЯ ТЕКСТУ 191.71 KB
  ТЕОРІЯ ТЕКСТУ Ознаки тексту. Функції тексту. Функції журналістського тексту.
48422. Мотиваційні цілі 115.64 KB
  Напрями аналізу результатів виконання завдання: якими були критерії вашого вибору характеристик життєвого успіху Реалізування яких з них обумовлене вашим умінням справляти враження Методика âУявлення ціліâ за К. Далі на смужці яка є уявним шляхом досягнення цілі слід розташувати головну ціль або декілька цілей. Після виокремлення цілей подумки здійсніть подорож шляхом досягнення цілі.
48423. Методична розробка залікового виховного заходу Людина починається з добра 32.85 KB
  Вступне слово вчителя. Усе своє життя, з самого дитинства, людина пізнає, що таке добре, а що таке погане. Ми сьогодні поспілкуємося з вами про доброту. Готуючись до цієї виховної години ви дали письмову відповідь на запитання: «Якою людиною тобі хочеться стати?». Ви всі хотіли стати сильними, мужніми, красивими, здоровими, багатими, розумними, винахідливими, але, чомусь, ніхто не згадав про доброту, про те, що хотів би в першу чергу, бути добрим і милосердним
48424. ОСНОВИ НАУКОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 45.8 KB
  ОСНОВИ НАУКОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАН Методологія педагогічного дослідження. Принципи педагогічного дослідження. Основні вимоги до проведення педагогічного дослідження. Логіка педагогічного дослідження.
48425. Создание интерактивных фильмов. Виды фильмов 1.24 MB
  Виды фильмов Простой Интерактивный Flsh воспроизводит кадры временной диаграммы в определённой последовательности которая неизменима Пользователь имеет возможность перейти к некоторому фрагменту сцене перемешать объекты ввести информацию ction Script это объектноориентированный язык программирования Сценарий набор инструкций на языке ction Script События достижение определённого кадра нажатие пользователем мыши наведение курсора и т. Объекты в ction Script могут содержать данные и их графическое представление в виде символа...
48426. ТЕОРІЯ ЕТНОСУ. КУРС ЛЕКЦІЙ 584.45 KB
  ТЕОРІЯ ЕТНОСУ КУРС ЛЕКЦІЙ Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник Київ ТАНДЕМ У навчальному посібнику етнічне зовсім не розглядається як світ упредметнених цінностей а береться лишень як цінність духовна. Автор не вдається до конкретного аналізу фольклору прикладного мистецтва мови тощо а здійснює теоретичне узагальнення даних етнопсихології етносоціології якоюсь мірою етнополітики вбачаючи в цьому головне завдання теорії етносу. До речі у цьому ми й вбачаємо власне кажучи головне...