15260

Вычисление сближения меридианов

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Лабораторная работа № 8 Вычисление сближения меридианов Сближение меридианов используется при переходе от азимута геодезической линии к дирекционному углу её изображения на плоскости по формуле: α=А

Русский

2013-06-11

17.6 KB

52 чел.

Лабораторная работа № 8

Вычисление сближения меридианов

Сближение меридианов используется при переходе от азимута геодезической линии к дирекционному углу её изображения на плоскости по формуле:

                                                α=А-                                                                         (8.1)

где A-азимут геодезической линии

      α-дирекционный угол её изображения на плоскости

      -сближение меридианов

Сближение меридианов вычисляется по формуле:

=l’’sin B+sinBcos2B (1+3η2+2η2)+sinBcos4B(2-t2)                               (8.2)

Где

-сближение меридианов в секундах

l’’= L-L0 –разность долгот точки и осевого меридиана в секундах;

B- геодезическая широта точки;

L-геодезическая долгота точки

Lo- долгота осевого меридиана

t=tg B;    η2=e’2cos2B.

Знак приближения меридианов совпадает со знаком разности  долгот l’’.Для точек, расположенных к востоку  от осевого меридиана, сближение меридианов всегда будет иметь знак плюс, а к западу знак -минус.

Задание 8.1 Определить сближение меридианов для точки с геодезическими координатами: B=46o29’02,24’’ и L=30o42’58,50’’.

Решение

В результате вычисления по формуле 8.2 должно быть получено значение сближения меридианов = - 1o39’23,59 19’’

Контроль правильности определения сближения меридианов можно произвести по  формуле:

tg=sin B* tg l+η2sin B cos2B*l3             (8.3)

Или в другом виде:

tg={[(      (8.4)

В формулах

Для приближенного определения сближения меридианов с точностью до 1’ в формуле  (8.2) достаточно ограничиться первым членом, тогда:

 B                      (8.5)

Если же заданы плоские координаты, то предварительно находят приближенную широту В с точностью до 1’ ( по крупномасштабной карте),а затем применяют формулу:

By=0,539tgByкм            ( 8.6)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66389. Развитие самообразовательной компетентности студентов в процессе проектной деятельности 281.5 KB
  Особую важность развития СК исследователи связывают с её значимость для профессионально-личностного роста специалиста И. Представляется важным сделанное рядом авторов заключение о том что СК выступает как системообразующая стержневая так как она детерминирует формирование...
66390. ФИТОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ Е.И. НОСОВА 178.5 KB
  Актуальность диссертации обусловлена возрастающим вниманием лингвистов к изучению языковой личности Е.И. Носова; стремлением к многоаспектному описанию отдельных пластов лексики, в частности названий растений и растительных организмов...
66391. ПРИНЦИП СИМПАТІЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ 244 KB
  Осмислення симпатії як морального і психологічного явища в європейській філософській традиції започатковується ще в Античності але особливо актуальним стає у моралістиці новоєвропейської філософської традиції. Проте тема симпатії не належить до того кола проблем що мають наскрізну історію вивчення аналізу й оцінки.
66392. РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 724.14 KB
  На сьогодні одним зі шляхів розвитку машинобудування є виготовлення деталей машин високої якості, довговічність і надійність яких значною мірою залежать від точності їх виготовлення, оптимальних фізико-механічних властивостей поверхневих шарів поверхонь, що сполучаються.
66393. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 283 KB
  В умовах розвитку ринкової економіки в Україні та зростання інтеграції до світової економічної спільноти першочергового значення набуває проблема підвищення фінансової стабільності банківського сектору країни що включає в себе такі системні характеристики...
66394. Клінічний перебіг гострого калькульозного пієлонефриту у хворих на цукровий діабет та удосконалення його комплексного лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи (клініко-експериментальне дослідження) 990.5 KB
  Однією з найбільш важливих, складних проблем в урології та медицині в цілому є інфекційно-запальні ускладнення, значення яких з відомих причин медичного, соціального, економічного характеру з часом зростає. Частота їх розвитку стає загрозливою, що знаходить відображення...
66395. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 315.5 KB
  Розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі притаманний ряд недоліків. Ці недоліки фінансової діяльності суттєво знижують рівень її ефективності внаслідок чого протягом останніх років більш ніж третина торговельних підприємств є збитковими.
66396. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. УСКЛАДНЕННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 272 KB
  Місцеворозповсюджені форми раку молочної залози вважаються прогностично несприятливими і лише впровадження сучасних схем хіміогормонотерапії в клінічну практику зокрема внутрішньоартеріальних інфузій хіміопрепаратів дозволило декілька покращити результати лікування хворих.
66397. Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем 611 KB
  Існуючий стан машинобудування в Україні не достатньо забезпечує необхідні показники конкурентоспроможності продуктивності та якості техніки. Одним із напрямків підвищення ефективності таких виробництв є створення механообробних технологічних систем ТС що сполучають в собі суперечливі властивості високої продуктивності та гнучкості.