15262

Преобразование координат из одной зоны в другую через геодезические координаты

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Лабораторная работа № 1011 Преобразование координат из одной зоны в другую через геодезические координаты. Если даны координаты x1 и y1 пункта в 1 зоне и требуется определить координаты этого пункта в зоне 2 то преобразование координат через геодезические координаты пр...

Русский

2013-06-11

19.21 KB

21 чел.

Лабораторная работа № 10,11

Преобразование координат из одной зоны в другую через геодезические координаты.

Если  даны координаты x1 и y1 пункта в 1 зоне и требуется определить координаты этого пункта в зоне 2, то преобразование координат через геодезические координаты производят в следующем порядке:

- От известных геодезических координат x1 и y1 пункта переходят к геодезическим координатам B и L.

- Разность долгот изменяют на величину o, равную разности долгот осевых меридианов.

- По координатам B и  вычисляют искомые прямоугольные координаты 2 зоны: x2 и y2.

Задание 10.1 Преобразовать плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера вершин съемочной трапеции в систему координат ближайшей смежной зоны:

Обозначения

Вершины трапеции

ЮЗ

СЗ

СВ

ЮВ

X

3434901,622

3471883,411

3470694,143

3433719,593

Y

12213420,473

12214423,523

12262034,968

12261199,493

Решение

-По  значению ординаты Y определит номер координатной зоны, для чего её значение разделить на 1000000 и отбросить дробную часть полученного значения:

                  №зоны=122134420,473:1000000=12,21342047312

По номеру зоны определить:

-Удаление точек от  осевого меридиана:

y=Y-зоны×1000000м-500000м

Обозначения

Вершины трапеции

ЮЗ

СЗ

СВ

ЮВ

X

12213420,473

12214423,523

12262034,968

12261199,493

Y

-286579,527

-285576,477

-237965,032

-238800,507

-Долготу осевого меридиана:

                                  L0=6o×N-3o=6o×12-3o=33o

При массовых преобразованиях этот способ довольно трудоёмок, поэтому для его применения целесообразно использовать ЭВМ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84861. Текст-опис весняної квітки 154 KB
  Мета: вчити учнів самостійно складати текст-опис за поданими запитаннями, малюнком та власними спостереженнями; збагачувати словниковий запас; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, мислення; виховувати бережне ставлення до природи.
84862. Закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів 145 KB
  Повторити і поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів. Удосконалювати вміння розпізнавати їх серед інших слів, будувати з ними речення. Закріплювати навички написання слів з великої літери. Розширювати словниковий запас учнів, розвивати творчу уяву, навички діалогічного і монологічного мовлення.
84863. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначення сполучення йо 395.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про букви я ю є ї; зосередити увагу на випадках коли вони позначають два звуки; вчити учнів на слух розрізняти слова в яких букви я ю є ї позначають два звуки; спостерігати за позначенням буквосполучення йо вчити правильно переносити слова з цим буквосполученням...
84864. Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення 59.5 KB
  Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про речення; закріпити навички правильного інтонування речень та вміння перебудовувати речення одного виду в речення іншого виду за метою висловлювання; формувати вміння переключатися з одного виду роботи на інший засередженно слухати вчителя...
84865. Слова, які означають назви предметів. Складання речень 59.5 KB
  Мета: ознайомити дітей зі словами, які означають назви предметів, розширити й поглибити знання учнів про слова – назви предметів, вчити розпізнавати ці слова у мовленні, складати з ними речення; розвивати вміння групувати слова, класифікувати предмети.
84866. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки 47.5 KB
  Мета: Вчити вмінню розпізнавати наголошені і ненаголошені склади. Закріпити вміння учнів ділити слова на склади. Оголошення теми уроку Ми з вами сьогодні на уроці будемо вчитися виділяти наголошені і ненаголошені звуки та склади в словах а також повправляємось у визначенні наголосу слів.
84867. Моя країна – Україна 76.5 KB
  Мета: удосконалення знань учнів про красу української мови її милозвучність і мелодійність; формування навичок виразного читання уміння аналізувати зміст прослуханого робити висновок; виховання любові до України рідної мови українського народу національної свідомості у дітей.
84868. Уявлення про слова-назви предметів 49 KB
  Уявлення про слованазви предметів. Ознайомити дітей зі словами які означають назви предметів розвивати вміння класифікувати предмети та ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість звязне мовлення...
84869. Слова протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів 66 KB
  Розвивати мовленнєві здібності учнів, лексичний запас, вміння аналізувати, характеризувати, класифікувати мовний матеріал, формувати та висловлювати власну думку; вчити працювати в групах. Виховувати почуття взаємодопомоги, взаємодії, товаришування, партнерства, прищеплювати любов до природи.