15293

Изучение свойств Р-N перехода и определение запрещенной зоны проводника

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчёт по лабораторной работе № 36. Изучение свойств РN перехода и определение запрещенной зоны проводника. Расчетная формула для измерения величины ...

Русский

2013-06-11

77 KB

5 чел.

Отчёт

по лабораторной работе № 36.

«Изучение свойств Р-N перехода и определение запрещенной зоны проводника».

  1.  Расчетная формула для измерения величины.

jпрe-Eg/kT(e|eU|/kT-1) {при прямом токе};

jобрe-Eg/kT(e-|eU|/kT-1) {при обратном токе};

 {температурная зависимость};

  1.  Средства измерения и их характеристики.

Наименование средства измерения

Предел измерений

Цена деления шкалы

Класс точности

Амперметр

500мА

0,01мА

Вольтметр

0,005В

Милливольтметр

15мВ

0,5мВ

  1.  Схема электрической цепи;
  2.  Результаты в форме таблиц:

Прямой ток

Обратный ток

Напряжение U

Сила тока I,мА

Напряжение U

Сила тока I,мкА

0,25

0,4

0,05

0

0,50

4,4

0,10

0,86

0,75

12,9

0,25

1,05

1,00

22,7

0,50

1,17

1,25

35,4

1,00

1,35

1,50

48,8

1,50

1,53

2,00

1,64

2,50

1,77

Результаты измерений температурной зависимости обратного тока насыщения

t,ºC

38

53

68

83

97

111

125

138

T,K

311

326

341

356

370

384

398

411

103/T, K-1

3,215434

3,067485

2,932551

2,808989

2,702703

2,604167

2,512563

2,43309

Js, мкА

1,4

1,9

3,0

4,3

6,4

8,7

13,1

18,3

ln Js 

0,336472

0,641854

1,098612

1,458615

1,856298

2,163323

2,572612

2,906901

  1.  Расчет искомой величины.

=4,534 Дж; 

Погрешности:

4,534

-0,73291

0,53716

5,998

0,73109

0,53449

5,26873

0,00182

0,0000033

5,26691                        1,0716533

0,42262

Р=0,95                          

1,56

  1.  Окончательный результат

Ширина запрещенной зоны (Eg) равна (52) Дж;

  1.  Выводы:

Я  изучил свойства p-n-перехода, определил зависимость силы тока в полупроводнике от его направления, вычислил ширину запрещенной зоны. На  результаты проделанной мною работы наложились погрешности, которые не представляется возможным вычислить, т.к. в основном они появились в результате неточности опыта, снятия результатов с графика {невозможно точно построить график и снять с него результаты}.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.
65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та обєктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...