15293

Изучение свойств Р-N перехода и определение запрещенной зоны проводника

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчёт по лабораторной работе № 36. Изучение свойств РN перехода и определение запрещенной зоны проводника. Расчетная формула для измерения величины ...

Русский

2013-06-11

77 KB

3 чел.

Отчёт

по лабораторной работе № 36.

«Изучение свойств Р-N перехода и определение запрещенной зоны проводника».

  1.  Расчетная формула для измерения величины.

jпрe-Eg/kT(e|eU|/kT-1) {при прямом токе};

jобрe-Eg/kT(e-|eU|/kT-1) {при обратном токе};

 {температурная зависимость};

  1.  Средства измерения и их характеристики.

Наименование средства измерения

Предел измерений

Цена деления шкалы

Класс точности

Амперметр

500мА

0,01мА

Вольтметр

0,005В

Милливольтметр

15мВ

0,5мВ

  1.  Схема электрической цепи;
  2.  Результаты в форме таблиц:

Прямой ток

Обратный ток

Напряжение U

Сила тока I,мА

Напряжение U

Сила тока I,мкА

0,25

0,4

0,05

0

0,50

4,4

0,10

0,86

0,75

12,9

0,25

1,05

1,00

22,7

0,50

1,17

1,25

35,4

1,00

1,35

1,50

48,8

1,50

1,53

2,00

1,64

2,50

1,77

Результаты измерений температурной зависимости обратного тока насыщения

t,ºC

38

53

68

83

97

111

125

138

T,K

311

326

341

356

370

384

398

411

103/T, K-1

3,215434

3,067485

2,932551

2,808989

2,702703

2,604167

2,512563

2,43309

Js, мкА

1,4

1,9

3,0

4,3

6,4

8,7

13,1

18,3

ln Js 

0,336472

0,641854

1,098612

1,458615

1,856298

2,163323

2,572612

2,906901

  1.  Расчет искомой величины.

=4,534 Дж; 

Погрешности:

4,534

-0,73291

0,53716

5,998

0,73109

0,53449

5,26873

0,00182

0,0000033

5,26691                        1,0716533

0,42262

Р=0,95                          

1,56

  1.  Окончательный результат

Ширина запрещенной зоны (Eg) равна (52) Дж;

  1.  Выводы:

Я  изучил свойства p-n-перехода, определил зависимость силы тока в полупроводнике от его направления, вычислил ширину запрещенной зоны. На  результаты проделанной мною работы наложились погрешности, которые не представляется возможным вычислить, т.к. в основном они появились в результате неточности опыта, снятия результатов с графика {невозможно точно построить график и снять с него результаты}.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38348. Система источников права Европейского Союза 180 KB
  ПОНЯТИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА ЕС. СООТНОШЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА ЕС С АНГЛИЙСКОЙ И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПРАВА. ИСТОЧНИКИ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ЕС. Своеобразие источников прецедентного европейского права.
38349. Регіональна економіка 291.5 KB
  Економіка регіонів – наука яка вивчає особливості розвитку економіки країни в межах окремих регіонів районів Регіональна економіка як наукова сфера знань займається вивченням закономірностей принципів всіх елементів продуктивних сил і соціальної інфраструктури в територіальному аспекті аналізом і прогнозуванням а також обґрунтуванням напрямків розміщення продуктивних сил з урахуванням стратегії соціальноекономічного розвитку та екологічних вимог. Предметом регіональної економіки є вивчення соціальноекономічного регіонального...
38350. Види адвокатської діяльності 75 KB
  Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України. Роль і особливості адвокатури в Україні Згідно до чинного законодавства Адвокатура України це добровільне професійне громадське об'єднання покликане сприяти захисту прав свобод та представляти законні інтереси громадян України іноземних громадян осіб без громадянства юридичних осіб надавати їм іншу юридичну допомогу. РОЗДІЛ 2 Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України Видами адвокатської діяльності відповідно до ст. 5 Закону України Про...
38351. Міжнародні гарантії виконання міжнародних договорів 119 KB
  Приклади надання та забезпечення міжнародних гарантій11 Висновки Список використаної літературиВступ Вступ світового співтовариства в XXI ст. Таким міжнародним механізмом який має на меті забезпечення державами дотримання міжнародних зобов'язань що випливають як з Статуту ООН так і з міжнародних договорів є встановлення відповідних засобів щодо забезпечення їх належного виконання. В силу специфіки міжнародного права особливе місце в успішному функціонуванні його норм займають такі засоби забезпечення виконання зобов'язань як...
38352. Структура ЕС 116 KB
  Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951: ФРГ Бельгия Нидерланды Люксембург Франция Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали ЕОУС ECSC Europen Col nd Steel Community целью которого стало объединение европейских ресурсов по производству стали и угля в силу данный договор вступил с июля 1952 года. Основные события в истории углубления интеграции ЕС: 1951 Парижский договор и создание Европейского...
38354. Концепція регіоналістики Уолтера Ізарда 22.01 KB
  РЕГІОНАЛІСТИКА (англ. region лат. regio — область, район) — наука, яка займається вивченням просторових закономірностей територіальної організації виробничих сил.
38355. Митне право. Курс лекцій 565 KB
  Але ці методичні рекомендації мають широке розгалуження за відповідними різними формами роботи студентів а отже в цілому вони будуть слугувати усім студентам хто виявить велике бажання більше дізнатись про правові аспекти діяльності митних органів України. План семінарських занять тематика рефератів та контрольних робіт перелік навчальної та додаткової літератури – це ті основні види робіт що спрямовані на досягнення єдиної мети – засвоєння та використання на практиці теоретичних начал економічних важелів розвитку України і зокрема...