15294

Изучение радиоактивного излучения

Лабораторная работа

Физика

В данной лабораторной работе мы исследовали ослабление излучения защитными материалами, а так же исследовали элементы дозиметрии излучения. Измеряли и рассчитывали величину фона, экспозиционную дозу, поглощенную дозу и эквивалентную дозу для случаев

Русский

2013-06-11

80 KB

0 чел.

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №42

« Изучение радиоактивного излучения »

Лабораторная работа №1

r,см 

x, мкр/с

xср= xi / 5,

мкр / с

(xср-xф),

мкр / с

1 / r2, м2

№   измерения

1

2

3

4

5

5

0,041

0,047

0,035

0,024

0,039

0,0372

0,0202

400

7

0,034

0,034

0,041

0,032

0,037

0,0356

0,0186

204

9

0,032

0,032

0,032

0,029

0,026

0,0302

0,0132

123

11

0,035

0,036

0,033

0,025

0,032

0,0222

0,0052

93

13

0,02

0,031

0,027

0,024

0,025

0,0238

0,0068

59

15

0,025

0,03

0,019

0,035

0,035

0,0188

0,0018

44

1.  Снятие мощности экспозиционной дозы при различных расстояниях  r  между источником и детектором.

                                                                                                      

Таблица 1

2. Величина фона.

    <Xф>=0,0163 мкр/с

   

3. Построение графика (точек) по данным таблицы 1.

4. Построение экспериментальной прямой.

5. Проведение горизонтальной линии соответствующей значению xф.

Задачи:

1. - расстояние, на котором -излучение от  источника полностью рассеялось и стало равным   естественному радиоактивному фону

2. x=0,0372 мкр/с  (r=5см)

  X=x*t (t = 45 мин =2700 с )  X=0.0372*2700=100.44 *106 р – экспозиционная доза, полученная объектом , если бы он находился на расстоянии  5см от источника без защиты время урока

3. - поглощенная доза для объекта.

4.   - эквивалентная доза.

5. Отношение ПДД  к значению Н :  

Вывод:  В данной лабораторной работе мы исследовали -излучения при удалении от источни-                                                                                       

        ка, а так же исследовали элементы дозиметрии  -излучения. Измеряли и рассчитывали                                                                       

                  величину фона, экспозиционную дозу, поглощенную дозу и эквивалентную дозу.  

 

Лабораторная работа №2

Положение окна

    d,

  мм

x, мкм/с

xср= xi / 5,

мкр / с

(xср-xф),

мкр / с

№   измерения

1

2

3

4

5

2

1

0,069

0,051

0,074

0,081

0,073

0,0696

0,1067

3

3

0,069

0,068

0,046

0,055

0,048

0,0572

0,0825

4

5

0,055

0,064

0,054

0,060

0,073

0,0612

0,0841

5

7

0,052

0,048

0,059

0,047

0,045

0,0502

0,0755

6

9

0,046

0,052

0,049

0,059

0,049

0,051

0,0677

1.  Снятие мощности экспозиционной дозы при различном слое защиты

 материал-свинец                                            Таблица 2

2.   Мощность экспозиционной дозы без защиты

(<x0>=0.042 мкр/с

3.  Определение приблизительного значения слоя половинного поглощения  d1/2

     

Задачи:

1.  x=0,051 мкр/с  (d=d1/2=9 мм)

  X=x*t (t = 45 мин =2700 с )  X=0.051*2700=137,7 *106 р – экспозиционная доза для объекта, на- ходящегося  за слоем защиты d=d1/2 за время t=45 мин.

   x0=0.042 мкр/с     X=x*t(t = 45 мин =2700 с )  X=0.042*2700=113,4*106 р – экспозиционная доза для объекта в случае отсутствия защиты.

2.      

       поглощенные  дозы  для  объекта  при   x   и   x0

3.    - эквивалентная доза для  x

  - эквивалентная доза для  x0

4.   Отношение ПДД к H (при d=d1/2 )

     Отношение ПДД к H (для x0)

Вывод:

   В данной лабораторной работе мы исследовали ослабление -излучения защитными материалами, а так же исследовали элементы дозиметрии  -излучения. Измеряли и рассчитывали величину фона,  экспозиционную дозу, поглощенную дозу и эквивалентную дозу для случаев , когда d=d1/2 и

когда x=x0. Самым лучшим материалом для защиты является свинец, т.к. он лучше других материалов поглощает или отражает радиоактивные излучения.

   Толщина материала обратно пропорциональна мощности экспозиционной дозы и её можно выразить из формулы        

    


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85359. Механізми формування системних відхилень в дизонтогенезі 37.35 KB
  Дуже часто поява вторинних або системних порушень розглядається як майже автоматичний процес Насправді вторинні відхилення чи не з’являються і не зникають самі по собі. Їх поява і формування пов’язане з роботою численних складних механізмів.
85360. Форми шкільної дезадаптації в молодшому шкільному і підлітковому віці (неврози, страхи, депресія, неврастенія) 47.92 KB
  Разом з тим коли підліток пригнічений сумує або плаче прояви депресії або сильні потягу прийняти алкоголь викурити сигарету здійснити певний вчинок і т. Криза має виключно важливе значення як орієнтир бо потенційно саме в момент його розвитку можна фіксувати патологію коли підліток відчуває що не в силах протистояти стражданню навіть за умови що його можна швидко усунути якщо під час лікування він може пройти через процес рефлексії і опрацювання своїх переживань. Перш за все підліток дійсно знаходиться в пригніченому стані...
85361. Загальна характеристика дітей із порушеннями рухового апарату 39.9 KB
  При всій різноманітності вроджених і рано набутих захворювань і пошкоджень опорнорухового апарату у більшості таких дітей спостерігаються подібні проблеми. Але всі діти з порушеннями опорнорухового апарату потребують особливих умов життя навчання і подальшої трудової діяльності. Більшу частину дітей з порушеннями опорнорухового апарату складають діти з церебральними паралічами.
85362. Причини шкільної дезадаптації (стрес, фрустрація, внутрішній конфлікт) 42.11 KB
  Фрустрація виникає у результаті конфліктів особистості з іншими особливо в колективі в якому людина не дістає підтримки співчутливого ставлення. ВНУТРІШНІЙ КОНФЛІКТ Внутрішньоособистісний конфлікт один із найскладніших конфліктів який відбувається безпосередньо у внутрішньому світі людини. Життя нормальної людини це внутрішній конфлікт від якого нікуди не дітися.
85363. Причини трансформації акцентуацій характеру 38.64 KB
  У розвитку акцентуацій характеру можна виділити дві групи динамічних змін: Перша група це минущі транзиторні зміни. 3 розвиток на тлі акцентуацій характеру різноманітних психогенних психічних розладів неврозів реактивних депресій і т. До другої групи динамічних змін при акцентуаціях характеру належать його відносно стійкі зміни.
85364. Поняття «адаптації» і «дезадаптації» в психології 35.73 KB
  Адаптація динамічний процес завдяки якому рухливі системи живих організмів незважаючи на мінливість умов підтримують стійкість необхідну для існування розвитку продовження роду. Процес адаптації відбувається тоді коли в системі організм середовище виникають значні зміни що забезпечують формування нового гомеостатичного стану який дає змогу досягати максимальної ефективності фізіологічних функцій і поведінкових реакцій. Як і процес адаптації [43]. Адаптаційний процес торкається усіх рівнів організму: від молекулярного до психічної...
85365. Психологічні травми, що викликають відхилення в розвитку особистості і поведінці підлітків 37.54 KB
  Типовий приклад стійкого недорозвитку олігофренія. Варіанти затриманого розвитку: конституційний соматогенний психогенний церебральний церебральноорганічний. В етіології пошкодженого розвитку спадкові захворювання внутрішньоутробні родові та післяпологові інфекції інтоксикації і травми центральної нервової системи але патологічний вплив на мозок йде на більш пізніх етапах онтогенезу після 23 років.
85366. Класифікація акцентуацій характеру 40.2 KB
  Леонгард виділив 12 типів акцентуацій характеру. Типи акцентуацій характеру поділяються К. Леонгард відносить демонстративний педантичний застряглий та збудливий типи. Демонстративний тип.
85367. Відхилення у розвитку. Класифікація відхилень у розвитку 39.98 KB
  Класифікація відхилень у розвитку. Лурія були виділені 5 основних умов нормального психічного розвитку: збереження структур функцій ЦНС; збереження аналізаторних систем; збереження мовних систем; фізичне здоровя і адекватне віком навчання і виховання. Різноманіття будьякого з наведених факторів здатне призводити до появи безлічі варіантів відхиляється розвитку .