15296

Определение молярной массы и плотности газа

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я получил конечные значения молярной массы и плотности воздуха. Сравнил с табличными значениями: оказалось, что разница между полученными и табличными значениями очень мала, лишь небольшое расхождение

Русский

2013-06-11

55 KB

140 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №8

“Определение молярной массы и плотности газа”

  1.  Расчетные формулы:

где М – молярная масса воздуха;

      - масса и давление воздуха в открытой колбе;

            - масса и давление воздуха в колбе после откачки,

           V – Объём колбы;

R -  8.314Дж/моль.К-универсальная газовая постоянная;

Т-абсолютная температурат воздуха;

-плотность воздуха.

  1.  Эскиз установки.
  2.  Средства измерений и характеристики.

Наименование средств измерений и его номер

Предел измерений или номинальное значение меры

Цена деления шкалы

Класс точности

Основной предел погрешности осн.

Весы плечные

1 кг

10 мг

5 мг

Барометр анеройд

5 - 800 мм рт. Ст.

6

3 мм рт. ст.

Термометр спиртовый

2

1 К

Стеклянная колба

0,01 л

  1.  Результаты измерений

Масса колбы, г

Атмосферное давление, Р1, мм рт. ст.

Давление, Р2, мм рт. ст.

Температура, Т, К

до откачки

после откачки

m1

m2

189,58

188,18

739

13

292,5

I усл. ед. давления равна 133  Па.

5. Расчет

5.1. Вычесление молярной массы воздуха

       0,0289

5.2. вычесление плотности воздуха

       1,1686

6.1. Вычесление границ неисключенных систематических погрешностей отдельных измерений

6.2. Вычесление границы относительной погрешности результата измерения молярной массы

=0,014532145

6.3.Вычесление гранцы абсолютной погрешности результата измерения молярной массы

6.4. Вычесление границы относительной погрешности результата измерения плотности

=0,015945947

6.5. Вычесление гранцы абсолютной погрешности результата измерения плотности

7. Окончательные результаты

8. Выводы: В результате проделанной работы я получил конечные значения молярной массы и плотности воздуха. Сравнил с табличными значениями: оказалось, что разница между полученными и табличными значениями очень мала, лишь небольшое расхождение. Это связано с тем, что при измерении показаний приборы обладали определённой погрешностью, это отразилось на конечном результате. В лабораторной работе я использовал колбу, плечные весы, вакууметр, термометр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58070. Види архітектури за призначенням. Житлова архітектура. “Ескіз власного будинку” 49 KB
  Види архітектури за призначенням. Основні поняття: стилі архітектури: античний середньовічний мусульманський китайський та японський новітніх часів; елементи архітектури: фасад колона арка дах вікно балкон сходи.
58071. Вивчення маленьких прелюдій Й.С. Баха як обовязкова частина поліфонічного репертуару в молодших і середніх класах ДМШ 90.5 KB
  Серед багатьох сотень, створених композитором вокальних, вокально-інструментальних, інструментальних творів, є дуже великі, масштабні твори, такі як: меси, хорали, оркестрові сюїти, органні токати, клавірні концерти, цикл ДТК...
58072. музичний образ поліфонія фуга; зосередити увагу учнів на особливостях будови й розвитку поліфонічног. 39 KB
  Мета: розширити та поглибити знання учнів про творчість Й.С.Баха; закріпити визначення термінів і понять: «музичний образ», «поліфонія», «фуга»; зосередити увагу учнів на особливостях будови й розвитку поліфонічного твору; надати уявлення про інструмент-оркестр – орган...
58073. Музика і мистецтво слова. Байки, зміст яких пов’язаний із музикою 112 KB
  МЕТА: на новому літературному (байки І. Крилова) і музичному (Квартет № 2 О. Бородіна) матеріалі довести нерозривний звязок літератури та музики на підставі: розвитку навичок аналізу, спостереження, узагальнення; розуміння ролі засобів художньої виразності у створенні художнього образу...
58074. Звук и буква «С» в словах. Использование интерактивных методов в логопедическом сопровождении 57.5 KB
  Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; уточнить артикуляцию звука с; уметь соотносить его с буквой; обогащать и активизировать словарный запас, совершенствовать звуковой анализ слов.
58075. Засоби виразності декоративного мистецтва: символи, знаки в орнаментах; декоративна форма (стилізація, колір і символ), символіка «Дерево життя» в декоративно-ужитковому мистецтві 52 KB
  Мета: ознайомити учнів із символами в орнаментах, з процесом узагальнення форми; розвивати прийоми роботи з ножицями; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; розвивати творчу уяву, спостережливість, акуратність, стимулювати інтерес учнів до творчої діяльності в умовах практичної роботи...
58076. Природні форми. Створення творчої композиції «Як не любити зими сніжно-синьої» 812 KB
  Мета: характеризувати кольорове розмаїття навколишнього середовища кольорову гаму зими колорит художніх творів; навчити через певну кольорову гаму передавати настрій пейзажу; вдосконалювати технічні прийоми зображення гуашевими фарбами прийоми підбору...
58077. Харчування підлітків 57.5 KB
  МЕТА: сформувати в учнів уявлення про вікові вимоги до харчування калорійність харчування; встановити основні критерії раціонального харчування; навчити розпізнавати ознаки порушення питного режиму...
58078. Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів 220 KB
  Успішність розвязання цього завдання значною мірою залежить від мети використання компютера в навчальному процесі якості й можливостей програмного забезпечення та від того яке місце посяде компютер в системі дидактичних засобів.