15297

Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими

Русский

2013-06-11

81 KB

0 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18-б

“Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом”

 1.  Расчетная формула (с пояснениями):

 1.  Формула для расчета погрешностей:

 1.  Схема установки (с пояснениями):
 2.  Средства измерений и их характеристики:

Таблица I

Наименование средства измерения и его номер

Предел измерений или номинальное значение

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности θосн.

миллиамперметр

300мА

2мА

1мА

гальванометр

25

1

0,5

масштабная линейка

195мм

1мм

0,5мм

 1.  Параметры установки:

Таблица II

d, мм

N

N2

L, см

Rr, Ом

RM, Ом

Rk, Ом

K, Кл/мм

27,60,2

16285

32602

40,70,1

30005

110009

5936

1,5*10-9

 1.  Результаты измерений:

=0,000002308

 1.  результаты измерений индукции поля в центре соленоида в зависимости от силы тока в его обмотках:

Таблица III

№ п/п

I,мА

, мм

Вэ, Тл

1

50

42

44

43

0,000099244

2

100

82

85

83,5

0,000192256

3

150

122

125

123,5

0,000285038

4

200

165

170

162,5

0,00037505

5

250

210

214

212

0,000489296

6.2. результаты измерения индукции поля соленоида в зависимости от расстояния до его центра (при I=200мА):

Таблица IV

N

а, см

, мм

Вэ, Тл

1

0

165

170

167,5

0,00038659

2

5

165

167

166

0,000383128

3

10

160

164

162

0,000373896

4

15

155

159

157

0,00362356

5

16

150

152

151

0,000348508

6

17

141

145

143

0,000330044

7

18

130

132

131

0,000302348

 1.  Расчеты:

 1.  расчет постоянной C:

=0,000002308

 1.  расчет поля в центре (Вт) при точке I=150мА

Вт==0,0007536Тл

 1.  расчет погрешностей:

0,014997237

0,000004274 Тл,                              при Р=0,95

|Bт-Bэ|<

|0,0007536-0,000285038|=0,000468562>0,000004274

 1.  расчет поля на краю соленоида, а=18см:

Вт=Тл

Вт=0,00050204

=40%

 1.  Графики:
 2.  Выводы: В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими. Оказалось большое расхождение между экспериментальным и теоретическим значением, это связано с тем что мы считали соленоид бесконечно длинным и не подставляли в формулу точные значения углов, на расчёты повлияли погрешности гальванометра, сопротивления цепи и многое другое, а также не совершенный метод. По графикуВ(I) прослеживается прямая зависимость, по В(а) обратная зависимость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41039. Духовна культура українського народу ХІV – першої половини XVІІ століття 62 KB
  Розєднаність українських земель відсутність єдиного політичного центру спустошливі турецькотатарські набіги іноземний гніт спричинили складні процеси в розвитку української культури XIV– XVI ст. Довгий час православна церква залишалася для українського населення єдиним осередком національної самобутності духовності й культури. Складна соціальнополітична ситуація що склалася в польськолитовську добу в Україні істотно позначилася на розвитку української культури. Вказані особливості притаманні усім сферам української культури періоду...
41040. Українська культура козацької доби 60 KB
  Українська культура козацької доби Нові процеси у духовному житті Наука і освіта козацької доби Специфіка національного варіанту бароко Еволюція образотворчого мистецтва Барокова архітектура Саме козацькі часи в історії України називають добою Бароко маючи на увазі не лише мистецький стиль а значно ширше духовне поняття: світовідчуття. Українське Бароко виявилося співзвучним історичному часові що переживав народ і тому так повно виразило і його філософію і психологію й естетику. Більш того національний варіант бароко в...
41041. Українське національно-культурне відродження ХІХ – початку ХХ ст 86.5 KB
  У цей час з’являються праці у галузі української історії філософії етнографії літератури. висловив один з представників нової української історіографії І. швидко зростала і які стали носіями української національної ідеї у Західній Україні. Воно стало носієм української національної ідеї у Західній Україні.
41042. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ХХ СТОЛІТТІ 73 KB
  Неокласики вважали що Україна більш схильна до європейської культури їх зусиллями вперше в українській літературі налагоджуються систематичні переклади світової літератури зокрема античної. Немало однодумців було у них і в інших галузях культури. Міжвоєнний період позначений небаченим до цього злетом української музичної культури. Говорячи про розвиток радянської культури треба звернути увагу на головні принципи її побудови: класовість та партійність.
41043. Компоненти навантаження і методи спортивної підготовки 26.5 KB
  Для получения большой нагрузки спортсмену необходимо выполнить значительный объем работы адекватной уровню его подготовленности в данное время. Внешним критерием большой нагрузки является неспособность спортсмена продолжать выполнение предлагаемой работы. Момент прекращения работы в каждом конкретном случае должен определяться в зависимости от направленности занятия и характера построения его программы а также от уровня подготовленности спортсмена. При этом необходимо соблюдать два требования находящихся в естественном противоречии:...
41044. Основні кроки ніг 38.5 KB
  Продовження вивчення основних кроків ніг 4. ВИПАД може бути виконаний будьяким способом кроком стрибком після маху а також у різних напрямках уперед убік назад. Основним варіантом цього аеробного кроку є положення випаду вперед. КРОК нагадує природну ходьбу але відрізняється більшою чіткістю.
41045. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ. КРИТИЧНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА 706 KB
  6 де Ц – ціна за одиницю продукції грн.; Ц ціна одиниці продукції грн; постійні витрати грн; змінні витрати у розрахунку на одиницю продукції грн. Покупна ціна останнього становить 750 грн. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6 грн.
41046. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 81 KB
  Активи підприємства складаються з матеріальних активів, до яких відносять: рухоме, нерухоме майно і оборотні кошти, а також з нематеріальних активів - в основному прав.