15297

Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими

Русский

2013-06-11

81 KB

0 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18-б

“Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом”

 1.  Расчетная формула (с пояснениями):

 1.  Формула для расчета погрешностей:

 1.  Схема установки (с пояснениями):
 2.  Средства измерений и их характеристики:

Таблица I

Наименование средства измерения и его номер

Предел измерений или номинальное значение

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности θосн.

миллиамперметр

300мА

2мА

1мА

гальванометр

25

1

0,5

масштабная линейка

195мм

1мм

0,5мм

 1.  Параметры установки:

Таблица II

d, мм

N

N2

L, см

Rr, Ом

RM, Ом

Rk, Ом

K, Кл/мм

27,60,2

16285

32602

40,70,1

30005

110009

5936

1,5*10-9

 1.  Результаты измерений:

=0,000002308

 1.  результаты измерений индукции поля в центре соленоида в зависимости от силы тока в его обмотках:

Таблица III

№ п/п

I,мА

, мм

Вэ, Тл

1

50

42

44

43

0,000099244

2

100

82

85

83,5

0,000192256

3

150

122

125

123,5

0,000285038

4

200

165

170

162,5

0,00037505

5

250

210

214

212

0,000489296

6.2. результаты измерения индукции поля соленоида в зависимости от расстояния до его центра (при I=200мА):

Таблица IV

N

а, см

, мм

Вэ, Тл

1

0

165

170

167,5

0,00038659

2

5

165

167

166

0,000383128

3

10

160

164

162

0,000373896

4

15

155

159

157

0,00362356

5

16

150

152

151

0,000348508

6

17

141

145

143

0,000330044

7

18

130

132

131

0,000302348

 1.  Расчеты:

 1.  расчет постоянной C:

=0,000002308

 1.  расчет поля в центре (Вт) при точке I=150мА

Вт==0,0007536Тл

 1.  расчет погрешностей:

0,014997237

0,000004274 Тл,                              при Р=0,95

|Bт-Bэ|<

|0,0007536-0,000285038|=0,000468562>0,000004274

 1.  расчет поля на краю соленоида, а=18см:

Вт=Тл

Вт=0,00050204

=40%

 1.  Графики:
 2.  Выводы: В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими. Оказалось большое расхождение между экспериментальным и теоретическим значением, это связано с тем что мы считали соленоид бесконечно длинным и не подставляли в формулу точные значения углов, на расчёты повлияли погрешности гальванометра, сопротивления цепи и многое другое, а также не совершенный метод. По графикуВ(I) прослеживается прямая зависимость, по В(а) обратная зависимость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65584. РОЗВИТОК У КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 235 KB
  За оцінкою експертів у рейтингу якостей керівника ОРП ДПСУ найважливішою є здатність до саморегуляції в екстремальних умовах професійної діяльності. З огляду на це керівник ОРП повинен бути емоційно стриманим уміти контролювати себе тобто мати високий рівень саморегуляції...
65585. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ –ТАНТАЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ 457.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у вирішенні таких основних задач: вибір металу проміжного між міддю та танталом шару та методів виготовлення мідних та проміжних шарів; встановлення технологічних параметрів дифузійного зварювання які забезпечували б надійний адгезійний...
65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.
65587. Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря 402.5 KB
  Метою роботи є вдосконалення багатофункціональних сонячних систем тепло холодопостачання і кондиціювання повітря на основі осушувальновипарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу.
65588. ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО ТА ЯРОСЛАВА ЛЕСІВА: ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 172 KB
  Простежити діахронію розуміння України Батьківщини дому рідної мови свободи Бога в життєвому та літературному досвіді обох письменників; зясувати жанровотематичні параметри творчості...
65589. МОДУЛЯЦІЯ ГЛІЦИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ КАНАБІНОЇДАМИ В НЕЙРОНАХ ЦНС ЩУРІВ 724 KB
  Мета роботи полягала у вивченні впливу канабіноїдів на електрофізіологічні характеристики гліцин-активованого струму, та функціональне значення такого впливу на мережеву нейронну активність в гіпокампі.
65590. Розроблення основ технологій формування карбонітридних та карбооксидних термодифузійних покриттів на титанових сплавах 4.27 MB
  Проте деякі особливості притаманні титану обмежують його застосування в якості конструкційного матеріалу. Тому експлуатація в умовах складних навантажень та впливу агресивних середовищ яка висуває підвищені вимоги до фізикохімічних властивостей робочих поверхонь вимагає додаткової обробки титану.
65591. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У РІЗНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ОТОЧЕННІ 265.5 KB
  У звязку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному оточенні. Щерба мовлення дітей та їх цілеспрямованого навчання у процесі розвитку мовленнєвих здібностей А. Щерба окремих сторін мовлення дитини та комплексного розвитку...
65592. ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ ОСМОТИЧНИХ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НА СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ ДО ГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ 2.9 MB
  Актуальною проблемою кріобіології є розробка нових методів зберігання еритроцитів в умовах низьких температур а також поліпшення показників збереження клітин при використанні існуючих методик зберігання. Щоб оцінити внесок висококонцентрованих розчинів солей...