15297

Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими

Русский

2013-06-11

81 KB

0 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18-б

“Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом”

 1.  Расчетная формула (с пояснениями):

 1.  Формула для расчета погрешностей:

 1.  Схема установки (с пояснениями):
 2.  Средства измерений и их характеристики:

Таблица I

Наименование средства измерения и его номер

Предел измерений или номинальное значение

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности θосн.

миллиамперметр

300мА

2мА

1мА

гальванометр

25

1

0,5

масштабная линейка

195мм

1мм

0,5мм

 1.  Параметры установки:

Таблица II

d, мм

N

N2

L, см

Rr, Ом

RM, Ом

Rk, Ом

K, Кл/мм

27,60,2

16285

32602

40,70,1

30005

110009

5936

1,5*10-9

 1.  Результаты измерений:

=0,000002308

 1.  результаты измерений индукции поля в центре соленоида в зависимости от силы тока в его обмотках:

Таблица III

№ п/п

I,мА

, мм

Вэ, Тл

1

50

42

44

43

0,000099244

2

100

82

85

83,5

0,000192256

3

150

122

125

123,5

0,000285038

4

200

165

170

162,5

0,00037505

5

250

210

214

212

0,000489296

6.2. результаты измерения индукции поля соленоида в зависимости от расстояния до его центра (при I=200мА):

Таблица IV

N

а, см

, мм

Вэ, Тл

1

0

165

170

167,5

0,00038659

2

5

165

167

166

0,000383128

3

10

160

164

162

0,000373896

4

15

155

159

157

0,00362356

5

16

150

152

151

0,000348508

6

17

141

145

143

0,000330044

7

18

130

132

131

0,000302348

 1.  Расчеты:

 1.  расчет постоянной C:

=0,000002308

 1.  расчет поля в центре (Вт) при точке I=150мА

Вт==0,0007536Тл

 1.  расчет погрешностей:

0,014997237

0,000004274 Тл,                              при Р=0,95

|Bт-Bэ|<

|0,0007536-0,000285038|=0,000468562>0,000004274

 1.  расчет поля на краю соленоида, а=18см:

Вт=Тл

Вт=0,00050204

=40%

 1.  Графики:
 2.  Выводы: В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими. Оказалось большое расхождение между экспериментальным и теоретическим значением, это связано с тем что мы считали соленоид бесконечно длинным и не подставляли в формулу точные значения углов, на расчёты повлияли погрешности гальванометра, сопротивления цепи и многое другое, а также не совершенный метод. По графикуВ(I) прослеживается прямая зависимость, по В(а) обратная зависимость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65550. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДЕГРАДАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ СТЕКОЛ ТА КЕРАМІКИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 376.5 KB
  Визначальним фактором прогресу сучасного людського суспільства є розвиток матеріалознавства, пошук, розробка та широке впровадження принципово нових та синтетичних матеріалів з унікальними функціональними властивостями, високою надійністю і технологічною відтворюваністю.
65551. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 223 KB
  Тому одним із найважливіших завдань які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві яке значно відстало...
65552. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРАМИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1.36 MB
  Метою дисертації є розробка методу корекції похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар на основі аналізу властивостей цієї похибки.
65553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 295.64 KB
  Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду звернення до національних джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежнорятувальної служби.
65554. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України 317 KB
  На Сході України ялини є інтродукованими видами. Уперше для умов Сходу України: визначено особливості росту якісні показники селекційну структуру стан формове різноманіття та репродуктивну спроможність ялин; визначено перспективність застосування видів ялин для створення насаджень...
65555. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СИНХРОННОГО СТЕРЕОФОНІЧНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ З ПІЛОТ-ТОНОМ 467.5 KB
  Стереофонічний ефект і його якість є основою системи стереофонічного радіомовлення, тому має місце нагальна необхідність проведення подальших досліджень з встановлення необхідних захисних відношень за радіочастотою, що забезпечували би високу якість стереофонічного радіоприймання.
65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено–-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.
65558. Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини 1.02 MB
  Автоматичне дугове зварювання та наплавлення під флюсом один із провідних процесів при виробництві й ремонті сталевих конструкцій та деталей машин. Технологічна собівартість одної тонни наплавленого металу в якій 71 займають...