15297

Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими

Русский

2013-06-11

81 KB

0 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18-б

“Изучение магнитного поля соленоида балестическим методом”

 1.  Расчетная формула (с пояснениями):

 1.  Формула для расчета погрешностей:

 1.  Схема установки (с пояснениями):
 2.  Средства измерений и их характеристики:

Таблица I

Наименование средства измерения и его номер

Предел измерений или номинальное значение

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности θосн.

миллиамперметр

300мА

2мА

1мА

гальванометр

25

1

0,5

масштабная линейка

195мм

1мм

0,5мм

 1.  Параметры установки:

Таблица II

d, мм

N

N2

L, см

Rr, Ом

RM, Ом

Rk, Ом

K, Кл/мм

27,60,2

16285

32602

40,70,1

30005

110009

5936

1,5*10-9

 1.  Результаты измерений:

=0,000002308

 1.  результаты измерений индукции поля в центре соленоида в зависимости от силы тока в его обмотках:

Таблица III

№ п/п

I,мА

, мм

Вэ, Тл

1

50

42

44

43

0,000099244

2

100

82

85

83,5

0,000192256

3

150

122

125

123,5

0,000285038

4

200

165

170

162,5

0,00037505

5

250

210

214

212

0,000489296

6.2. результаты измерения индукции поля соленоида в зависимости от расстояния до его центра (при I=200мА):

Таблица IV

N

а, см

, мм

Вэ, Тл

1

0

165

170

167,5

0,00038659

2

5

165

167

166

0,000383128

3

10

160

164

162

0,000373896

4

15

155

159

157

0,00362356

5

16

150

152

151

0,000348508

6

17

141

145

143

0,000330044

7

18

130

132

131

0,000302348

 1.  Расчеты:

 1.  расчет постоянной C:

=0,000002308

 1.  расчет поля в центре (Вт) при точке I=150мА

Вт==0,0007536Тл

 1.  расчет погрешностей:

0,014997237

0,000004274 Тл,                              при Р=0,95

|Bт-Bэ|<

|0,0007536-0,000285038|=0,000468562>0,000004274

 1.  расчет поля на краю соленоида, а=18см:

Вт=Тл

Вт=0,00050204

=40%

 1.  Графики:
 2.  Выводы: В результате проделанной работы я познакомился с баллестическим методом измерения магнитного поля соленоида, получил зависимость его от силы тока и от расстояния от центра соленоида. В результате измерений получил конкретные значения, сравнил с теоретическими. Оказалось большое расхождение между экспериментальным и теоретическим значением, это связано с тем что мы считали соленоид бесконечно длинным и не подставляли в формулу точные значения углов, на расчёты повлияли погрешности гальванометра, сопротивления цепи и многое другое, а также не совершенный метод. По графикуВ(I) прослеживается прямая зависимость, по В(а) обратная зависимость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64273. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОРОДНО-ЛІНІЙНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАВОДСЬКИХ ЛІНІЙ СВИНЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ 329 KB
  Метою досліджень є визначення ефективності застосування породнолінійної гібридизації кнурів провідних ліній харківського типу української м'ясної породи свиней в умовах промислового комплексу з виробництва свинини.
64274. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КРИСТАЛІЗАТОРА МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТІВОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО 1.21 MB
  Найважливішими завданнями розвитку процесу виробництва безперервнолитої заготівки й обладнання для його реалізації в сучасних умовах є підвищення якості, збільшення продуктивності, зниження енергоємності й собівартості одержання готової продукції.
64275. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБІРНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗЦІВ ВАЖКИХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ 241 KB
  Тому наукове обґрунтування технології та режимів МІО вибір раціональних конструктивних параметрів інструменту підвищення його надійності є актуальною задачею. Від цього залежать характер протікання процесу різання забезпечення надійності роботи як різального інструменту...
64276. КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЛЕПТОСПІРОЗІ СВИНЕЙ 467.5 KB
  Лептоспіроз – одна з найбільш поширених антропозоонозних інфекцій, тому, зважаючи на природну вогнищевість та прихований перебіг серед свинопоголів’я, дослідження цього захворювання особливо важливе.
64277. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД 323 KB
  Важливого значення набувають також проблемні питання вибору інтегрального критерію ефективності діяльності підприємства на який необхідно орієнтуватися менеджменту для оперативного прийняття господарських рішень...
64278. Влияние добавок водорода на технико-экономические и экологические показатели газовых и дизельных двигателей 763.5 KB
  Одним из направлений уменьшения токсичности ОГ и повышения топливной экономичности ДВС является применение водорода как в чистом виде так и совместно с углеводородным топливом.
64279. Антенные решетки, синтезированные по широкополосному сигналу, для средств связи беспилотных авиационных комплексов 241.5 KB
  Объект исследования антенные устройства наземной и бортовой составляющих в составе указанных комплексов. Задача решаемая в диссертации состоит в разработке методов повышения энергетического потенциала и помехозащищенности линии связи с беспилотным летательным аппаратом...
64280. МОДЕЛІ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСІ РЕІНЖИНІРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 3.38 MB
  Цей контекст визначає важливість задачі забезпечення ефективної трансформації архітектури інформаційної системи. Саме адекватна архітектурна модель та її послідовна реалізація в процесі розробки інформаційної системи забезпечує логічну цілісність проекту...
64281. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НІТРИТУ 205.5 KB
  Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка технології варених варенокопчених та сирокопчених ковбасних виробів зі зниженим вмістом нітриту натрію за...