15298

Изучение явления поляризации света

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я познакомился с методами получения значения концентрации веществ в водном растворе с помощью специальных устройств, действие которых основано на измерении угла поляризации света. В итоге получил определённые значения. Также получил и погрешности в результате

Русский

2013-06-11

58.5 KB

6 чел.

Отчёт.

По лабораторной работе № 27.

Изучение явления поляризации света”.

1.Расчётная формула:

С=d

Где – угол вращения плоскости поляризации в градусах;

– удельное вращение измеряемого оптически активного вещества для длины волны 589 нм и при температуре +200С;

d – длина кюветы в м;

С – концентрация в кг/м3.

2.Номер установки -

3.Средства измерений и их характеристики:

  Таблица № 1.

Наименование прибора и его тип.

Назначение прибора

Постоянная характеристика

Предел измерений

Цена деления шкалы

Предел основной погрешности осн

1

Поляриметр круговой СМ - 3

Измерение угла поворота плоскости поляризации оптически активными прозрачными однородными растворами и жидкостями

360

0,02

0,01

2

Кювета

1

2

3

4. Определение нулевого отсчёта 0:

  Таблица № 2.

0i; град

(0i – <0>); град

(0i – <0>)2; град

1.

0,24

0,06

0,0036

2.

0,3

0

0

3.

0,1

-0,2

0,04

4.

0,46

0,14

0,0196

5.

0,4

0,1

0,01

<0>= 0,3 град.

Среднеквадратическое отклонение:

0,06 град.

Граница случайной погрешности:

  = tp,n S< >= 0,168 град.

Граница не исключённой систематической погрешности:

  = осн =  0,01 град.

Граница полной погрешности результата измерения:

  =   0,169 град.

Результат измерения:

<0>= 0,34 град.

0 =  0,169 град. Р = 0,95

5.Определение удельного вращения сахарного раствора известной концентрации С1 =  0,01 кг/м3.

  Таблица № 3.

1i; град

(1i – <1>); град

(1i – <1>)2; град

1.

10,32

0,492

0,242064

2.

10,14

0,312

0,097344

3.

9,18

-0,648

0,419904

4.

10,4

0,572

0,327184

5.

9,1

-0,728

0,529984

<1> =  9,828 град.

(1i – <1>)2 = 1,61648 град.

Среднеквадратическое отклонение:

0,2843 град.

Граница случайной погрешности:

1 = tp,n S< 1>= 0,8 град.

Граница не исключённой систематической погрешности:

1 = осн = 0,01 град.

Граница полной погрешности результата измерения:

1 = 0,8 град.

Результат измерения:

<1>= 9,828град.

1 = 0,8 град. Р = 0,95

1 = <1> – <0> = 9,528 град.

– удельное вращение

6.Определение концентрации Сх сахарного расвора:

  Таблица № 4.

хi; град

(хi – <х>); град

(хi – <х>)2; град

1.

15,44

-0,716

0,513

2.

15,44

-0,716

0,513

3.

15,4

-0,756

0,57

4.

17,28

1,124

1,263

5.

17,22

1,064

1,132

<х> = 16,156 град.

(хi – <х>)2 =3,991 град.

Среднеквадратическое отклонение:

0,45 град.

Граница случайной погрешности:

х = tp,n S< х>=1,25 град.

Граница не исключённой систематической погрешности:

х = осн = 0,01 град.

Граница полной погрешности результата измерения:

х = 1,25 град.

Результат измерения:

<х>= 16,156 град.

х = 1,25  град. Р = 0,95

х = <х> – <0> = 15,856 град.

<Cx>= – Концентрация сахарного раствора.

7. Оценка границы относительной погрешности результата измерения:

____________________        

8.Оценка границы абсолютной погрешности результата измерения:

Сх = <Cх> = _______________кг/м3.

9.Окончательный результат:

Сх = <Сх>  Сх = ( _______________________ )103 кг/м3.

10.Выводы:  В результате проделанной работы я познакомился с методами получения значения концентрации веществ в водном растворе с помощью специальных устройств, действие которых основано на измерении угла поляризации света. В итоге получил определённые значения. Также получил и погрешности в результате. Это связано с тем, что приборы измерения имеют ограниченную точность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3916. Людина в умовах комп'ютерізації 55.5 KB
  Людина в умовах комп’ютерізації Людство завжди прагнуло полегшити собі життя. З метою удосконалення праці, для простішого виконання завдань люди винаходили все нові і нові пристрої. Механізація праці не обійшла і розумову роботу. Людина створил...
3917. Развитие — это объективный процесс изменения физических и духовных сил человека 23.25 KB
  Развитие — это объективный процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека. Развитие проявляется как прогрессивное усложнение, углубление, расширение, как переход от простого к...
3918. Рентгенівський мікроаналіз 1.3 MB
  Рентгенівський мікроаналіз Методичні рекомендації до лабораторної роботи Рентгенівській мікроаналіз з курсу Фізична мікроелектроніка для студентів радіофізичного факультету. Правила технікибезпеки при виконанні лабораторної роботи Увага! При в...
3919. Значення мотивації для процесу управління 216.5 KB
  Значення мотивації для процесу управління Вступ Мотивація праці, керівництво і взаємодія з людьми - вирішальний фактор успіхів в управлінні підприємством та результативності роботи, і в цьому розумінні вона становить основу трудового потенціалу прац...
3920. Особливості побудови DoS-атак та методи боротьби з ними 50.68 KB
  Вступ Твій ранок починається з читання багрепортів і аналізу логів. Ти щодня оновлюєш ПЗ і щогодини допрацьовуєш правила брандмаузера. Snort твій кращий друг, а Zabbix - невидимий помічник. Ти побудував справжній бастіон, до якого не підібратися ні ...
3921. Дослідження критеріїв прийняття рішення при вирішенні двухальтернативної задачі 206 KB
  Дослідження критерії прийняття рішення при вирішенні двухальтернативної задачі Мета роботи: дослідити критерій максимума правдоподібності, максимума апостеріорної ймовірності, критерій Котельнікова та критерій Неймана-Пірсона ХІД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНО...
3922. Ручное регулирование параметров объекта управления 151.5 KB
  Ручное регулирование параметров объекта управления Цель: приобретение навыков ручного ведения процессов регулирования, вызываемых возмущениями по нагрузке и по заданию. Опыт 1: Стабилизация регулируемой величины Таблица 1. Процесс регулировани...
3923. Экспериментальное определение частотных характеристик объекта 54.94 KB
  Экспериментальное определение частотных характеристик объекта Цель: изучение методики экспериментального определения частотных характеристик объекта управления, а также практическое освоение приемов обработки результатов 'эксперимента при внесении объекту прямоугольных входных колебаний.
3924. Сучасна ситуація в області інформаційної безпеки 51.5 KB
  Сучасна ситуація в області інформаційної безпеки Поняття інформаційної безпеки Перш ніж говорити про інформаційну безпеку необхідно з’ясувати, що таке інформація. Поняття «інформація» сьогодні вживається дуже широко і різнобічно. Важко знайти т...